Konkurs foto

Konkurs foto

Z obiektywem w pasiece 2016

Pasieka zaprasza fotografików amatorów i profesjonalistów do udziału w konkursie fotograficznym

Kategorie tematyczne

 1. Pasieki towarowe (fotografie ilustrujące pracę w dużej pasiece, wykorzystanie przez nią pożytków oraz prace związane z przewożeniem pasieki)
 2. Produkty pasieki i z pasieki (zdjęcia aranżacyjne produktów pszczelich, również te z wykorzystaniem etykiet, nakrętek itp. Z oferty pasieki)
 3. Magia pszczelarstwa (dopuszczalne są również zdjęcia artystyczne, czarno-białe itp. Oddające piękno pracy pszczelarza)
 4. Choroby pszczół, ich zwalczanie i higiena w pasiece
 5. Najładniejsze stoisko z produktami pszczelimi
 6. Pasieka w sadzie i na innych pożytkach
 7. Miodobranie

Nagrody

Wyróżnienie w każdej kategorii e-Prenumerata „Pasieki” oraz bon o wartości 100 zł

Spośród wyróżnień zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma:

roczną Prenumeratę „Pasieki”, 3 wybrane książki z serii Biblioteczki pszczelarza z pasją oraz bon o wartości 500 zł

Fotografie wraz z podpisanym oświadczeniem (wzór na str. 120 katalogu) należy przesłać na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na ­adres redakcji.

Konkurs trwa do 31.10.2016 roku

Konkurs foto

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Z obiektywem w pasiece 2016”

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawca czasopisma „Pasieka”, firma Bee & Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej 148, 34-124 Klecza Górna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 102539, o kapitale zakładowym 51 000 zł opłaconym w całości, posiadającą nr NIP: 551-23-02-178.

2. Konkurs „Z obiektywem w pasiece 2016” trwa od 01.02.2016 do 15.01.2017 roku.

3. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

5. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.

6. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną ilość zdjęć.

7. Format zdjęć: jpg, jpeg, tiff o minimalnej rozdzielczości 1600 × 880 px lub w formie tradycyjnej o min. wymiarach 15 × 21 cm. Zdjęcia nie mogą zawierać znaków wodnych itp. elementów.

8. Technika prac jest dowolna.

9. Do każdej pracy powinien był dołączony czytelny opis zawierający: imię i nazwisko Autora, adres, telefon kontaktowy oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (druk oświadczenia znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu).

10. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora, która zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury są ostateczne, wiążące dla wszystkich uczestników konkursu, a odwołania od nich nie będą uwzględniane.

11. Fotografie należy przesłać w postaci elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w postaci tradycyjnej lub na płycie CD na adres: Bee & Honey Sp. z o.o. Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”

12. Ostateczny termin nadesłania prac ustala się na dzień 31.10.2016. Decyduje data stempla pocztowego.

13. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
- wyróżnienie (w każdej z kategorii tematycznych): e-Prenumerata „Pasieki” oraz bon o wartości 100 zł
Spośród wyróżnionych zdjęć zostanie wyłoniony zwycięzca, któremu zostanie przyznane I miejsce w konkursie „Z obiektywem w pasiece”.
- I miejsce – Prenumerata „Pasieki”, 3 wybrane książki z serii Biblioteczka pszczelarza z pasją oraz bon o wartości 500 zł

14. Wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach tematycznych:

 • magia pszczelarstwa (dopuszczalne są również zdjęcia artystyczne, czarno-białe itp. oddające piękno pracy pszczelarza)
 • najładniejsze stoisko z produktami pszczelimi
 • produkty Pasieki i z pasieki (zdjęcia aranżacyjne produktów pszczelich, również te z wykorzystaniem etykiet, nakrętek itp. z oferty Pasieki)
 • pasieka w sadzie i na innych pożytkach
 • choroby pszczół, ich zwalczanie i higiena w pasiece
 • pasieki towarowe (fotografie ilustrujące pracę w dużej pasiece, wykorzystanie przez nią pożytków oraz prace związane z przewożeniem pasieki)
 • miodobranie

15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w nr 2/2017 „Pasieki”, na portalu www.pasieka24.pl oraz profilu fb Organizatora.

16. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

17. Nagrody zostaną przesłane laureatom (na koszt Organizatora) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi przez Autora praw autorskich do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.

20. Fotografie nagrodzone, wyróżnione i wybrane do wystawy pokonkursowej przechodzą na własność Organizatora.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

22. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby w nim uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora („Ustawa o ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

23. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swój udział przesyłając wraz z pracami czytelnie wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

Załącznik:

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Imię ...............................................

nazwisko ........................................

Adres .............................................

Tel. .................................................

Oświadczam, że jestem autorem (autorką) załączonych zdjęć, wyrażam zgodę na ich wielokrotną bezpłatną publikację (na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie ich na potrzeby Wydawnictwa Pasieka - firmy Bee & Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczy Dolnej 148, 34-124 Klecza Górna, a w szczególności wydawania czasopisma „Pasieka”, wydawnictw książkowych, stron internetowych, publikacji elektronicznych, opakowań itp.) oraz na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu fotograficznego, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U Nr 133, poz.883).

Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Co w trawie piszczy...

Kalendarz biodynamiczny 2018
Kalendarz biodynamiczny 2018

Kalendarz biodynamiczny 2018 Dzięki uprzejmości Koła Pszczelarzy we Wronkach, RZP Wlkp. Płn w Chodzieży prezentujemy Państwu pszczelarski kalendarz biodynamiczny, który zawiera wskazówki kied [ ... ]

Czytaj więcej »
Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosły...
Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych dające uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolniczego i pszczelarskiego 1. RL [ ... ]

Czytaj więcej »
Pasieka poleca film „Łowcy miodu”
Pasieka poleca film „Łowcy miodu”

Pasieka poleca film „Łowcy miodu” „Łowcy miodu”
Scenariusz i reż. Krystian Matysek
Muzyka: Rafał Rozmus
Montaż: Jarosław Barzan
Produkcja: Dorota Roszkowska (Arkana)
W kinach od  [ ... ]

Czytaj więcej »
Inne artykuły »