Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij

Nasza wspólna pasja trwa już od 2003 roku. Pasieka24.pl - portal dla Pszczelarzy z pasją

pasieka24.pl
Czasopismo Pasieka » Pasieka 1/2003 » PSZCZELARSTWO ekologiczne w krajach UE (na przykładzie Niemiec)

Pasieka nr 3/2015 już jest

Pasieka 3/2015Varroa destructor – skuteczne zwalczanie czy ciągła walka? Cz. 3.
15/04/2015 | Karwan Dariusz
article thumbnail

Varroa destructor – skuteczne zwalczanie czy ciągła walka? Cz. 3. W poprzednich dwóch częściach artykułu opisano metody diagnozowania porażenia r [ ... ]


Pasieka 3/2015Wiosenny rozwój rodzin
15/04/2015 | Trzybiński Sławomir
article thumbnail

Wiosenny rozwój rodzin Już od pierwszych ciepłych dni pszczoły dynamicznie się rozwijają. Muszą dojść do dużej siły, by zgromadzić zapasy i ja [ ... ]


Pasieka 3/2015„Miód kupujesz – pszczoły ratujesz” nadal trwa
15/04/2015 | Administrator
article thumbnail

„Miód kupujesz – pszczoły ratujesz” nadal trwa Nasza kampania nadal trwa. Mamy nadzieję, że będzie to ciągły proces, gdyż nie przewidujemy z [ ... ]


Reklama

Reklama
Pasieka 1/2003
PSZCZELARSTWO ekologiczne w krajach UE (na przykładzie Niemiec) Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Niedźwiedzki

PSZCZELARSTWO ekologiczne w krajach UE (na przykładzie Niemiec)

Wytyczne dla pszczelarstwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane. Nie dopracowano się jednolitych zaleceń w tym zakresie, przez co produkty pszczelarskie pochodzące z pasiek uważanych za ekologiczne w poszczególnych krajach znacznie różnią się jakością. Wzbudza to ożywioną dyskusję zarówno w środowisku ekologów, jak i konsumentów.

Warto zapoznać się bliżej z normami obowiązującymi w Niemczech – kraju, gdzie warunki dla pszczelarstwa są zbliżone do polskich. Wytyczne zrzeszeń niemieckich należą do najbardziej szczegółowych i precyzyjnych w krajach UE, a przy tym są u nas dość łatwo dostępne. Obowiązujące dziś w Niemczech wytyczne dla pszczelarstwa ekologicznego opracowano w 1993 r. Pod koniec ubiegłego wieku na ich podstawie gospodarowało ponad 200 pszczelarzy (0,2%). Posiadali oni certyfikaty głównie trzech zrzeszeń: Bioland, Demeter i Naturland, współpracujących w ramach Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL). Opracowane przez nie zalecenia dotyczące gospodarki pasiecznej są właściwie identyczne. Demeter dodatkowo przykłada dużą wagę do powrotu do zasad i metod pierwotnego pasiecznictwa (bartnictwa).

Poniżej znajduje się omówienie dyrektywy zrzeszenia Bioland-Verband, na podstawie której można łatwo prześledzić najważniejsze zasady pszczelarstwa ekologicznego w Niemczech.

Lokalizacja rodzin pszczelich

alt
Zdjęcie: Zdzisław Wyleżyński

Jeśli miejscem rozstawienia rodzin jest pole uprawne, musi ono być zagospodarowane ekologicznie. Miejsce ustawienia pszczół powinno być tak dobrane, aby w promieniu 3 km od uli nie było żadnych znaczących rolniczych lub nierolniczych źródeł zanieczyszczenia, ujemnie wpływających na produkty pszczele. Jeśli istnieje podejrzenie zanieczyszczeń ze strony otoczenia, produkty należy przebadać. W razie potwierdzenia podejrzeń należy pasieczysko opuścić. W jednym miejscu powinno stać tylko tyle rodzin, by każda z nich miała zapewnione dostateczne zaopatrzenie w pyłek, nektar i wodę.

Dopuszcza się wykorzystanie pożytków z roślin uprawnych, w miarę możliwości jednak jako źródło pożytków należy w pierwszej kolejności wykorzystywać tereny zagospodarowane w sposób ekologiczny.

Pszczelarz powinien możliwie rzadko zmieniać miejsce stacjonowania pasieki. Celowe przewożenie rodzin do sadów owocowych w celu ich wykorzystania jako źródła nektaru lub zapylania jest niedozwolone. Miejsca ustawienia pasiek należy umieścić w rocznym planie wędrówek, zawierającym dokładne dane na temat okresu i miejsca przebywania (łan, działka itp.), rodzaju pożytku i liczby rodzin. Jeśli rodziny pszczele pozostają na terenach, które urzędy kontrolne uznały za nienadające się dla pszczelarstwa ekologicznego, ich produkty nie powinny być sprzedawane (znakowane) jako pochodzące z ekologicznej produkcji.


Zdrowotność

pszczół Dopuszczone jest stosowanie jedynie metod biotechnicznych i biofizycznych. Wyjątkiem jest zwalczanie roztocza Varroa destructor – w tym wypadku dodatkowo można zastosować kwasy organiczne (mlekowy, mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy) w dawkach zgodnych z przepisami UE dotyczącymi ekologicznego utrzymania zwierząt. Stosowanie tych środków w trakcie pożytku jest niedozwolone. Wszystkie zabiegi lecznicze należy zanotować w książce zabiegów leczniczych.

Budowa ula

Ule mogą być budowane z drewna, słomy lub gliny. Wyjątkiem są okucia, pokrycia dachowe, osiatkowane dennice i podkarmiaczki. Do budowy uli należy stosować możliwie wolne od szkodliwych substancji kleje i powłoki malarskie (np. naturalne farby z oleju lnianego lub na bazie żywicy drzewnej). Zabronione jest używanie farb syntetycznych lub zawierających biocydy. Do zabezpieczania uli od wewnątrz nie wolno używać żadnych substancji poza woskiem, propolisem i olejami roślinnymi. Czyszczenie i dezynfekcję można przeprowadzać tylko za pomocą wysokiej temperatury (płomień, ukrop) lub mechanicznie. Przy ostrych zakażeniach dozwolone jest stosowanie roztworu NaOH (sody kaustycznej), pod warunkiem jej późniejszej neutralizacji za pomocą kwasów organicznych. Stosowanie innych środków chemicznych jest niedopuszczalne.

Wosk i plastry

W okresie czerwienia należy zapewnić rodzinom pszczelim możliwość naturalnej budowy na wielu plastrach. Węza powinna być wykonana tylko z wosku pszczelego, który został pozyskany w pasiekach zrzeszenia Bioland z naturalnej zabudowy lub odsklepin. Zaleca się zamknięty obrót wosku w obrębie danego zrzeszenia. Dozwolone jest wprowadzanie obcego wosku w ilości do 30% zapotrzebowania, ale pod kontrolą. Plastikowa węza jest zakazana. Wosk nie powinien mieć styczności z rozpuszczalnikami, wybielaczami ani innymi szkodliwymi substancjami. Sprzęty i pojemniki do przerobu wosku mogą być wykonane tylko z materiałów nieutleniających się.

Higiena plastrów

W wosku pszczelim nie powinny znajdować się wykrywalne pozostałości po chemioterapeutykach, które wskazują na stosowanie niedozwolonych metod zwalczania warrozy lub motylicy. Do dezynfekcji plastrów można wykorzystywać tylko metody termiczne, kwas octowy lub biopreparaty na bazie bakterii Bacillus thuringiensis.

Poskramianie, przeganianie pszczół i inne zabiegi

Do poskramiania i przeganiania pszczół nie wolno używać żadnych syntetycznych chemikaliów. Przycinanie pszczołom skrzydeł i inne formy okaleczania są zakazane. Czerw trutowy może być usuwany jedynie przy zwalczaniu warrozy.

Zbiór miodu

Tylko miód dojrzewający w rodzinie pszczelej może być pozyskiwany. Plastry, z których pozyskuje się miód, nie powinny zawierać czerwiu. Stosowanie repelentów chemicznych, jak również uśmiercanie pszczół w trakcie odbioru miodu jest zakazane. Wszystkie zabiegi wykonane podczas odbioru miodu należy odnotować w pasiecznej książce inwentarzowej wraz z możliwie dokładnymi danymi dotyczącymi wydajności.

Obróbka miodu

Podgrzewanie miodu powinno być możliwie delikatne (najwyżej do 40OC). Miód rozlewa się przed pierwszą krystalizacją. W celu oddzielenia zanieczyszczeń (drobinek wosku) powinien zostać przecedzony przez sito (średnica oczek nie mniejsza niż 0,2 mm). Filtracja pod ciśnieniem jest niedopuszczalna. Sprzęt i naczynia używane do obróbki miodu muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a opakowania metalowe – ze stali kwasoodpornej. Magazynowanie i oznakowanie miodu

W celu ochrony naturalnych składników miód musi być przechowywany w chłodnym i ciemnym miejscu, najlepiej w niewielkich partiach. Wszystkie partie towaru znajdujące się w magazynie i przeznaczone do sprzedaży powinny być oznakowane. Między ustawowo określonymi oznaczeniami wpisuje się numer pasieki danego zrzeszenia i numer świadectwa zgodności (certyfikatu). Na słoikach z miodem winna znajdować się następująca informacja: „Z powodu dużego zasięgu lotów pszczoły nie należy oczekiwać, że oblatuje ona tylko lub przeważnie ekologicznie zagospodarowane obszary” (lub podobnej treści).

Kryteria

jakościowe miodu Do obowiązkowo oznaczanych kryteriów należą m.in.: zawartość wody (maks. 18%; miód wrzosowy 21,5%), zawartość HMF w mg/kg (maks. 10), liczba inwertazowa (min. 10 jednostek; 7 dla miodów akacjowego i lipowego) – wg analiz zgodnych z AOAC (Association of Official Agricultural Chemists). Miód, który nie spełnia wymagań pod względem zawartości HMF, enzymów i wody, może być sprzedawany z wykorzystaniem znaku towarowego zrzeszenia ekologicznego jedynie jako miód przemysłowy. W miodzie nie mogą znajdować żadne wykrywalne pozostałości chemioterapeutyków.

Dokarmianie pszczół

Dokarmianie pszczół jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy jest niezbędne do zdrowego rozwoju rodzin pszczelich. W miarę możliwości należy do niego wykorzystywać miód z własnej pasieki. Skarmianie cukru jest uzależnione od aprobaty urzędu kontrolnego; zazwyczaj jest dopuszczalne tylko podczas zimowania i karmienia odkładów. Zafałszowania miodu syropem cukrowym pochodzącym z zapasów zimowych można uniknąć, zabierając plastry z pozostałym zapasem przed rozpoczęciem pierwszego pożytku. W przerwach między pożytkowych można stosować podkarmianie jedynie z użyciem miodu pochodzącego z pasiek ekologicznych (najczęściej danego zrzeszenia). Podawanie namiastek pyłku jest niedopuszczalne. Do karmienia można stosować jedynie ekologicznie pozyskiwane pasze (cukier).

Hodowla

Celem hodowli jest dopasowanie gatunku pszczół do warunków pożytkowych. Pszczoły powinny być odporne na warrozę. Naturalne działania hodowlane i reprodukcyjne oparte na naturalnym nastroju rojowym są stawiane na pierwszym miejscu. Inseminacja może być stosowana (w pasiekach hodowlanych) tylko sporadycznie, za szczególnym pozwoleniem danego zrzeszenia.

Zakupy

Zakup rojów lub matek pszczelich dopuszczalny jest jedynie z pasiek danego zrzeszenia. Jeśli tam nie są dostępne, to z pasiek organizacji uznawanych przez dane zrzeszenie, jeśli i tam są niedostępne, to z pasiek, które gospodarują zgodnie z Dyrektywą 2092/91 UE. W razie niemożności zakupu rodzin pszczelich z wymienionych pasiek ekologicznych dozwolony jest zakup „konwencjonalnych” rodzin, jeśli będą one natychmiast poddane zabiegowi sztucznej rójki.


[...] - treść ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Andrzej NiedźwiedzkiCzasopismo dla pszczelarzy z pasją - Pasieka 2003 nr 1.
Zamów egzemplarz
"Pasieki"


Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
 
Pszczele fortele, czyli… jak one zimują
19/04/2012 | Administrator
article thumbnail

Pszczele fortele, czyli… jak one zimują Najchłodniejsze miesiące roku niedźwiedzie spędziły w swoich gawrach, pogrążone w zimowym letargu. Nietoperze w koloniach hibernowały w  [ ... ]


Po co komu etykiety, ulotki i opakowania zbiorcze?
20/02/2013 | Trzybiński Sławomir
article thumbnail

Po co komu etykiety, ulotki i opakowania zbiorcze?

Po co kolorowa nalepka i pudełko, po co ulotka lub broszura?
Jak cię widzą, tak cię piszą i tak chętniej kupują. Ten sam miód, a [ ... ]


Wspomóżmy Zespół Pieśni i Tańca "Apis" z Pszczelej Woli
12/03/2013 | Administrator
article thumbnail

Wspomóżmy Zespół Pieśni i Tańca "Apis" z Pszczelej Woli


Pszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina, na trasie Lublin – Bychawa. Znajduje się tu  [ ... ]


Zobacz więcej


Reklama