fbpx

NEWS:

Trzybiński Sławomir: Choroby i szkodniki pszczół (K92)

Choroby i szkodniki pszczół

Wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o odszkodowanie

Wzory dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o odszkodowanie

Wzór 1

Protokół w sprawie określenia ubytku pszczół i szkód spowodowanych zatruciemmiejscowość dnia .........................................................


Skład komisji:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

4. ...................................................

5. ...................................................

Nazwisko, adres pszczelarza ..................................................................

..................................................................................................................

Nazwisko, adres właściciela plantaji ........................................................

..................................................................................................................

Nazwisko, adres, miejsce zatrudnienia przeprowadzającego opryskiwanie:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Opryskiwanie plantacji .............................................................................

o powierzchni ....................ha przeprowadzono w dniu........................
przy słonecznej*, pochmurnej*, wietrznej*, bezwietrznej* pogodzie.

Do opryskiwania użyto preparatu o nazwie..............................................

Plantacja*, chwasty w plantacji* znajdują się w początkowej*,

środkowej*, końcowej* fazie kwitnienia. Zachwaszczenie plantacji

kwitnącymi roślinami jest małe*, średnie*, duże*.
Chwasty zachwaszczające plantacje nazywają się .................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Liczba rodzin pszczelich przed zatruciem ...............................................

Typ ula .....................................................................................................

Liczba rodzin całkowicie zatrutych ............................

Procent zatrucia rodzin pozostałych przy życiu ....................... .

Liczba rodzi przeznaczonych do połączenia.

Czy na dennicy leżały pszczoły ................................... .

Próbki pszczół, ziemi i roślin z opryskiwanej plantacji komisyjnie pobrano i zaplombowano.

Według komisji zatrucie średnio zmniejszy produkcję z 1 rodziny

pszczelej o ................... kg miodu, .........................kg wosku,

........................ innych produktów.

Według pszczelarza zatrucie zmniejszy średnio produkcję z 1 rodziny

pszczelej o ................. kg miodu.........................kg wosku

........................kg innych.
Podpisy członków komisji
Podpisy pszczelarza
i wykonującego opryskiwania

* - niepotrzebne skreśl
Wzór 2.
Załącznik do protokołu

Stan rodziny pszczelej po zatruciu


Numer ula    Liczba plastrów    Uwagi dotyczące obecności matek, konieczności połączenia rodzin etc.
z czerwiem    Obsiadanych przed zatruciem    Obsiadanych po zatruciu    


Suma plastrów                 % zatrucia ........


Podpisy


Podpisy członków komisji pszczelarza i wykonującego opryskiwania


Wzór 3.

Pismo przewodnie do przesyłanych próbek pszczół, roślin i gleby


............................................ dnia .....................

.........................................................................Nazwisko i imię ..............................................................

Adres .......................................................................................................


Pracownia Badań Toksykologicznych ......................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

Uprzejmie proszę o wykonanie badań toksykologicznych próbek pszczół oraz roślin i gleby z pozyskiwanej plantacji.

Zatrucie pszczół nastąpiło dnia ...................na uprawie ........................

..................................................................................................................

odległej od pasieki o ...................... m.

Procent zatrucia pszczół w rodzinach wynosi.............................. .

Przypuszczam, iż zatrucie nastąpiło w wyniku opryskiwania uprawy

środkami o nazwie.................... ...............................................................


Proszę również o wypowiedzenie się, czy substancja znajdująca się w próbce z plantacji mogła być przyczyną zatrucia pszczół
Podpis


Choroby i szkodniki pszczół (K92)Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Korzystaj z e-Prenumeraty na www.pasieka24.pl i w aplikacji mobilnej.Ciesz się pełnym dostępem do wszystkich książek i czasopism Wydawnictwa "Pasieka" Sprawdź jak szeroką bazę wiedzy pszczelarskiej...

Ostatnio dodane

Spalony dobytek pszczelarzy – możesz pomóc! Szóstego listopada strażacy z...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-11-2019

Parlament Europejski odrzuca projekt, który niedostatecznie chroni pszczoły Zdjęcie: fabrikasimf...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-11-2019

W Belwederze stanęły ule „Ekologia w Pałacu Prezydenckim” to nazwa...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 08-11-2019

Zostań współtwórcą pasieki społecznej Każdy może zostać opiekunem i swoistym...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 06-11-2019

Pszczelarze z koła PZP Krosno sadzą lipy i robinie Zdjęcie:...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 04-11-2019

Nie wydalaj tam, gdzie jesz. Rzecz o przenoszeniu chorób. Naukowcy...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 31-10-2019

Fałszowania miodu na masową skalę w Kanadzie i USA Zdjęcie:...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 31-10-2019

Zniszczone ule w Nadleśnictwie Krasiczyn Zdjęcie: Thomas Lefebvre on Unsplash. Tym razem to...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 29-10-2019

Wykaz składników na etykiecie z miodem. Kiedy masz obowiązek...

z Polski

Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa , 24-10-2019