fbpx

NEWS:

Lista leków przeciwko warrozie dopuszczonych do stosowania w Polsce

Nazwa leku

Substancja aktywna

Podmiot odpowiedzialny

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski

Apivar

Amitraz

Veto Pharma, FR

2797

Oxybee*

Kwas szczawiowy

Dany Bienenwohl, DE

EU/2/17/2016

VarroMed*

Kwas mrówkowy oraz dwuwodny kwas szczawiowy

BeeVital, AT

EU/2/16/203/001-002

PolyVarYellow

Flumetryna

Bayer, DE

2695

Apiguard

Tymol

Vita (Europe), UK

2187

Biowar 500

Amitraz

Biowet Puławy, PL

2085

Thymovar

Tymol

Andermatt BioVet, DE

2038

ApiLife Var

Tymol i olejki eteryczne (m.in. mentolowy, eukaliptusowy)

Chemicals LAIF, IT

1489

Apiwarol

Amitraz

Biowet Puławy, PL

740

Bayvarol

Flumetryna

Bayer, DE

221

* Leki oznaczone gwiazdką sprzedawane są bez przepisu lekarza weterynarii (są to tzw. leki OTC).

Pamiętaj o odzieży ochronnej i środkach ostrożności podczas stosowania leków.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"