fbpx

NEWS:


Czy umiemy skorzystać z szansy?

Korzystanie z wyników oceny powinno stać się rutynową czynnością pomagającą w sporządzaniu zapotrzebowania na matki pszczele. Jestem przekonana, że ta wiedza ułatwi dyskusje na ten temat i pomoże w wybraniu najodpowiedniejszych ras i linii do wykorzystania w pasiekach.


fot . © Jerzy Jóźwik
Hodowla pszczół i produkcja matek pszczelich nie jest porównywalna np. z fabryką śrubek. Wyprodukowane śrubki będą w zasadzie jednakowe w swoim asortymencie. Nie ma jednak dwóch jednakowych matek pszczelich. Jak sami się przekonaliście, każdy dzień, każda godzina i minuta sezonu produkcji i dystrybucji matek pszczelich przynosi inny zestaw czynników, wywierających wpływ na efektywność wykorzystania matek pszczelich w pasiekach.


Co zatem można zrobić, żeby szanse zostały wykorzystane prawidłowo? Każdy z Państwa może aktywnie włączyć się w organizację współpracy z hodowcami i organizację dystrybucji matek pszczelich do pszczelarzy. Wszystkie organizacje pszczelarskie zebrały już doświadczenia z kilku lat działania programu wsparcia ARR. Co zatem stoi na przeszkodzie,aby je zebrać i podzielić się wzajemnie tymi doświadczeniami?


Czy coś Państwu przeszkodzi w określeniu harmonogramu działań niezbędnych w sezonie 2009 roku do osiągnięcia zaplanowanych celów? Czy można zebrać grono odbiorców, z których każdy zaproponuje pomoc w konkretnej sprawie, przygotować plan działań i wskazać jego realizatorów? Trzeba określić na przykład:
ile i jakich rodzajów matek potrzebujemy do pasiek na naszym terenie działania,

  • jakie mamy warunki klimatyczno-pożytkowe i wobec tego jakie linie i kojarzenia będą nam potrzebne,
  • którzy hodowcy i producenci dysponują przydatnym nam materiałem hodowlanym i użytkowym,
  • w jakim zakresie należy negocjować ceny i terminy dostawy oraz uzgadniać szczegóły warunków reklamacji,
  • czy dysponujemy właściwą logistyką i czy mamy awaryjny plan logistyczny,
  • kto będzie koordynował i uzgadniał z hodowcami realizację zamówień,
  • jak zająć się organizacją szkoleń dla odbiorców.

Nie wszyscy organizatorzy obrotu zawierali do tej pory z hodowcami umowy określające warunki dostawy matek pszczelich, szczególnie takie jak: terminy i sposoby dystrybucji, wielkości partii, tryb i zakres reklamacji, sposoby oznakowania matek i klatek, rodzaje dokumentów rozliczeniowych i hodowlanych oraz sposoby ich dystrybucji, tryb powiadamiania odbiorców o spodziewanej dostawie matek.


Zawarcie takiej umowy przed sezonem znacznie usprawnia system dystrybucji i przepływ informacji na linii organizator – hodowca – odbiorca – organizator. Na przykład większość pszczelarzy, w tym także ankietowani koledzy z Warszawy, sądzi, że matki pszczele powinny być dostarczane w maju i czerwcu .Oczywiście jest to termin optymalny, ale nieosiągalny dla wszystkich dostaw ze względu na wielkość zamówień. Dlatego hodowcy muszą dzielić dostawy równomiernie na wszystkie miesiące sezonu, tak aby organizacje pszczelarskie mogły otrzymać przynajmniej część partii matek w miesiącach optymalnych. Tak się jednak nie stanie, jeżeli organizator obrotu nie zadba o to odpowiednio wcześniej w umowie z hodowcą, wskazując konkretne terminy dla konkretnych odbiorców.


Sądzę, że dobrym pomysłem jest uzgodnienie z wybranymi hodowcami bezpośredniego spotkania szkoleniowego z odbiorcami matek pszczelich. Współpraca z hodowcą podczas sezonu da wtedy o wiele lepsze rezultaty. A jeżeli dodatkowo na takim spotkaniu przedstawiciel KCHZ zaprezentuje wyniki oceny terenowej z Państwa terenu, pszczelarze nie będą się długo wahać przed zakupem matek.


Dobrze jest zadbać o to, aby podczas sezonu funkcjonowali koordynatorzy do spraw współpracy z poszczególnymi hodowcami. Może należałoby też poszukać odpowiedniej firmy logistycznej, która rozprowadziłaby matki lub pakiety do pszczelarzy? Organizator obrotu powinien zadbać przede wszystkim,o... odbiorcę! Ten z kolei, co nie ulega wątpliwości, powinien być przygotowany na zakup matki pszczelej czy odkładu.


Pierwszą faza takiego przygotowania jest fachowe przeszkolenie z zakresu poddawania matek czy rozmnażania rodzin pszczelich i proszę, nie zapominajcie Państwo o szkoleniach praktycznych!  Program wsparcia ARR stwarza szczególnie dobre możliwości do zorganizowania szkoleń  z tego zakresu i większość organizacji pszczelarskich z nich korzysta.
Drugą fazą jest uczestnictwo odbiorców w szeroko rozumianym konsumowaniu informacji związanych z przygotowaniem do sezonu wymiany pogłowia w pasiekach. Organizacje  pszczelarskie są w stanie wspomóc swoich członków, przygotowując materiały informacyjne na spotkania.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"