fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Jakie wsparcie mają austriaccy pszczelarze


Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa (KPW) w Austrii na sezon 2006/2007 przewiduje refundację kosztów poniesionych na realizację następujących działań: inwestycje w gospodarstwach pasiecznych, zakup drobnego sprzętu pszczelarskiego, szkolenia i doradztwo, badania laboratoryjne, działania hodowlane, zakładanie pasieki oraz projekty badawcze.


fot. © Janusz Pudełko
Podstawą prawną opracowania tego programu jest, tak jak w przypadku Polski, Rozporządzenie Rady (WE) nr 797/2004 z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich.

Przyjrzyjmy się bliżej trzem działaniom inwestycyjnym skierowanym bezpośrednio do pszczelarzy, które nie mają odpowiednika
w polskim programie.

I. POCZĄTKUJĄCY PSZCZELARZ

Koszty kwalifikowane: Część inwestycji związanych z zakładaniem pasiek przez początkujących pszczelarzy. Zakup pakietu, w skład którego wchodzą: uczestnictwo w kursie podstawowym w wymiarze minimum 16 jednostek lekcyjnych, przystąpienie do związku pszczelarzy oraz zakup minimum 3 kompletnych uli korpusowych, 3 pakietów pszczół, 3 matek pszczelich czystorasowych i zakup podręcznika z zakresu pszczelarstwa.

Forma i wysokość pomocy: Premia w wysokości 285 €.

Niezbędna dokumentacja: Należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem zawierające zobowiązania wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające zakup całego pakietu.

Kryteria dostępu: Początkujący pszczelarz to taki, który po raz pierwszy stał się członkiem związku pszczelarzy, nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Beneficjent: Początkujący  pszczelarz.

II. DROBNY SPRZĘT DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU POPRAWY JAKOŚCI MIODU

Koszty kwalifikowane: W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić tylko koszty zakupu nowego sprzętu wymienionego w załączniku do rozporządzenia. Są to: pojemniki do przechowywania miodu ze stali nierdzewnej, dekrystalizatory, odstojniki ze stali nierdzewnej, osuszacze powietrza, miodarki ze stali kwasoodpornej, stoły do odsklepiania plastrów
i wagi do konfekcjonowania miodu.

Od września 2006 zostały dopuszczone do dofinansowania kolejne sprzęty: refraktometry, konduktometry, suszarki do pyłku, wialnie do pyłku, topiarki do wosku, prasy do wyrobu węzy na własne potrzeby, wózki transportowe do przewożenia korpusów, wagi pasieczne, pompki do pozyskiwania mleczka pszczelego i wózki widłowe.

Forma i wysokość pomocy: Zwrot maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wielkość projektu wynosi 400 €. Muszą być zakupione urządzenia o minimalnej wartości jednostkowej 400 €. Ta suma jest niezależna od wielkości pasieki.

Dla gospodarstw powyżej 14 rodzin pszczelich maksymalna wielkość projektu nie może przekroczyć 30 € w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą. Dla właściciela pasieki do 14 pni punktem wyjściowym wyliczenia poziomu wsparcia jest maksymalna wielkość projektu 400 €. Otrzyma on 160 € refundacji (40% z 400 €).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Andrzej Niedźwiedzki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* Podstawą opodatkowania w Austrii jest tzw. wartość jednostkowa (Einheitswert) nieruchomości. Zgodnie z przyjętymi zasadami stanowi ona jedynie ułamek aktualnej wartości rynkowej nieruchomości. Do wartości jednostkowej odnosi się następnie roczną stawkę podatku w efektywnej wysokości równej 1%. W relacji do wartości rynkowej efektywna stawka podatku kształtuje się z reguły poniżej 0,1% tej wartości.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"