fbpx

NEWS:

Certyfikat pasieki ekologicznej

Miód ekologiczny, choć droższy od tradycyjnego, jest produktem chętnie poszukiwanym przez konsumentów. Warunki prowadzenia pasieki według standardów ekologicznych są jednak dość rygorystyczne i wymagają dużego zaangażowania pracy oraz środków finansowych. Czy zatem pasieka ekologiczna jest opłacalna i warto starać się o certyfikat zgodności PNG?

Wymogi otrzymania certyfikatu pasieki ekologicznej

Pszczelarz musi spełnić ściśle określone warunki, które zostały przewidziane w rozporządzeniu unijnym, aby jego pasieka otrzymała certyfikat ekologiczny. Najbardziej istotne kwestie to m.in.:

Pasieka nr 82 (Zdjecia-z-pasieki-139.jpg)
fot.© Krzysztof Kasperek

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Produkty pszczelarskie można sprzedawać jako produkty ekologiczne tylko wówczas, gdy zasady rolnictwa ekologicznego stosowano co najmniej przez jeden rok.

Warunki formalne w celu pozyskania certyfikatu ekologicznego

Producent zamierzający prowadzić ekologiczne gospodarstwo rolne występuje do upoważnionej jednostki certyfikującej z pisemnym zgłoszeniem, do którego dołącza:

 • - oświadczenie, że produkcja w pasiece będzie prowadzona metodami ekologicznymi,
 • - informację o rodzaju i ilości produktów, które mają być produkowane metodami ekologicznymi,
 • - opis pasieki z zaznaczeniem położenia gruntów, obiektów i urządzeń produkcyjnych,
 • - opis działań niezbędnych do wykonania w okresie przestawiania pasieki na produkcję prowadzoną metodami ekologicznymi.

Lista upoważnionych jednostek certyfikujących jest opublikowana na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wg stanu na dzień 25.02.2016), do których wpisano 10 jednostek. Upoważnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania certyfikatów w pszczelarstwie jest 8, do których należą:

Pasieka nr 82 (Zdjecia-z-pasieki-030.jpg)
fot.© Krzysztof Kasperek

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wydawanie certyfikatów zgodności przez upoważnione jednostki certyfikujące

W celu uzyskania certyfikatu zgodności zainteresowany pszczelarz występuje do upoważnionej jednostki certyfikującej z pisemnym wnioskiem zawierającym:

 • informację o zakresie i rodzaju prowadzonej działalności dotyczącej produktów pszczelarstwa ekologicznego,
 • zgodę na przeprowadzanie przez jednostkę certyfikującą odpłatnej kontroli według planu kontroli.
 • Złożenie tych dokumentów oznacza, że rozpoczęto przestawienie produkcji według powyższych ekologicznych metod.

  Certyfikat zgodności wydaje tylko upoważniona jednostka certyfikująca, która najpierw przeprowadza kontrolę. W przypadku pozytywnych wyników kontroli ma podstawę do wydania PNG certyfikatu zgodności. Certyfikat zgodności jest wydawany na okres 12 miesięcy.

  Producent posiadający certyfikat zgodności i zamierzający kontynuować działalność w zakresie objętym tym certyfikatem występuje z wnioskiem, nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego certyfikatu.

  Koszty poniesione na pozyskanie certyfikatu zgodności

  Pozyskanie certyfikatu wiąże się z szeregiem kosztów należnych dla jednostki certyfikującej m.in.:

  zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

  Wszystkie koszty są na poziomie kilkuset złotych. Przy czym opłaty za czynności dotyczące procesu certyfikacji często nie są jednorazowe, a dotyczą całego okresu pozyskania certyfikatu i są np. kwartalne. Sumując wszystkie koszty uzyskamy nie małą kwotę, do której należy jeszcze doliczyć wydatki dotyczące prowadzenia pasieki według powyższych warunków.

  Zalety i wady posiadania pasieki ekologicznej

  Do zalet posiadania certyfikatu ekologicznego należy niewątpliwie:

  zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

  Decydując się na pozyskanie certyfikatu pasieki ekologicznej należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Miód ekologiczny w dzisiejszych czasach niewątpliwie jest produktem, który ma duży zbyt i na pewno będzie mieć jeszcze większy.

  Jednak jak każda działalność, pasieka ekologiczna musi być również opłacalna. Koszty pozyskania „zielonego listka” na własnych miodach są dość wysokie, dlatego każdy musi sam dokonać kalkulacji przedsięwzięcia i podjęcia decyzji, czy warto sprzedawać miód ekologiczny.

  Aneta Dziakowska
  Główna księgowa z wieloletnim doświadczeniem
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Przypisy

  Opracowano na podstawie:

  1. 1. Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91;
  2. 2. Wykonawcze Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli;
  3. 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 poz. 975).

   Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"