fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Uwarunkowania sprzedaży miodu z własnej (i nie tylko) pasieki, cz. 2.

W poprzedniej części artykułu opisano pierwsze kroki, jakie powinien poczynić pszczelarz chcący sprzedawać miód z własnej pasieki, takie jak dostosowanie pomieszczenia na potrzeby pracowni pasiecznej, wykonanie niezbędnych badań, złożenie wniosku o zgodę na sprzedaż bezpośrednią oraz poddanie się kontroli urzędowemu lekarzowi weterynarii. Informacje te zawarte zostały w czterech punktach – z kolejnymi mogą się Państwo zapoznać poniżej.

stragan z miodem
fot.© Jan Baczmański

Krok 5. Wystawianie rachunku za miód

Po publikacji artykułu „Ustalenie cen miodu jako element sprzedaży bezpośredniej” w czasopiśmie „Pasieka” nr 1/2014 jeden z czytelników zadał mi pytanie odnośnie kwestii wystawiania rachunku za miód.

W celu nabycia „słodkiego złota” zgłaszają się do tego czytelnika urzędy: gminy, powiatu, marszałkowski, ale do udokumentowania zakupu potrzebują rachunek.

Warto dodać, że wyróżnikiem miodu tego pszczelarza jest fakt, że produkt ten jest wpisany na listę Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Pszczelarz posiada również zgodę na sprzedaż bezpośrednią.

Otrzymałem następujące pytanie: „Czy może posiada Pan taką wiedzę i mógłby Pan mi podpowiedzieć, w jaki sposób mogę im sprzedawać miód i na podstawie jakiego dokumentu?”

Kwestia ta może interesować także innych pszczelarzy. Prowadzenie działalności rolniczej (a przecież taką jest pszczelarstwo) umożliwia sprzedaż produktów (nawet jeśli nie prowadzi się działu specjalnego produkcji rolnej).

W związku z tym każdy sprzedawca własnych produktów (wytworzonych w swoim gospodarstwie) może wystawić na ich sprzedaż rachunek (czyli dokument potwierdzający sprzedaż). Z taką praktyką spotkałem się wśród pszczelarzy zarówno prowadzących działy specjalne, ale także tych, których pasieki nie składają się z co najmniej 81 rodzin pszczelich.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Krok 6. Dział specjalny produkcji rolnej

słoiki z miodem
fot.© Michał Piątek

Pszczelarze posiadający minimum 81 rodzin pszczelich według polskich przepisów prowadzą dział specjalny produkcji rolnej. Taki stan rzeczy niesie ze sobą pewne konsekwencje, przed którymi często bronią się sami pszczelarze, dzieląc swoje gospodarstwa pasieczne na dwie lub nawet trzy części.

W Polsce pszczelarzy posiadających pasieki zawodowe jest bardzo mało w porównaniu do ogólnej liczby pszczelarzy, bo zaledwie 1249 w roku 2012 czyli 2,41% ogółu pszczelarzy zgłoszonych do rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii (Semkiw 2012), a w roku 2013 w tychże spisach ich liczba wyniosła 1313 czyli 2,39% (Semkiw 2013).

Według przepisów właściciel działu specjalnego produkcji rolnej powinien zgłosić rozpoczęcie działalności w takim zakresie do właściwego urzędu skarbowego i co roku aktualizować stan rodzin pszczelich do końca listopada na następny rok podatkowy. Dlaczego?

Na podstawie przedstawionej liczebności rodzin pszczelich naczelnik urzędu skarbowego nalicza tzw. przychód ewidencjonowany na podstawie norm szacunkowych (innych na każdy rok kalendarzowy). W 2014 przychód ewidencjonowany liczony na jedną rodzinę pszczelą wynosi 3,48 zł (źródło: Urząd Skarbowy w Zgorzelcu).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

stoisko z miodem
fot.© Anna i Stanisław Góral

Krok 7. Skup miodu i odsprzedaż, czyli działalność gospodarcza

Kiedy pszczelarz musi odprowadzać składki do ZUS z prowadzonej działalności? W momencie, kiedy założy działalność gospodarczą i nie spełni pewnych kryteriów, które by pozwalały mu pozostać w KRUS-ie. Aby być objętym dalej ubezpieczeniem w KRUS-ie pszczelarz prowadzący dział specjalny oraz działalność gospodarczą:

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Pszczelarz, który chce sprzedawać produkty innych pszczelarzy powinien założyć działalność gospodarczą i opłacać z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS – chyba, że spełnia wymienione wcześniej przesłanki do opłacania składek w KRUS-ie.

Podsumowanie

Celem artykułu było przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat warunków prowadzenia działalności pszczelarskiej w każdej możliwej formie, tj. do 80 rodzin włącznie, powyżej tej liczby rodzin (dział specjalny) oraz prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produktami pszczelimi. Jednak wybór „drogi”, którą będziesz kroczył Szanowny Czytelniku zależy od Ciebie.

mgr Emil Mariusz Szymański
doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Bibliografia: 

  • K. Głoskowska, Ubezpieczenia społeczne rolników prowadzących działalność gospodarczą, w: E.M. Szymański (red.), Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych, Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy, Zgorzelec 2014,
  • P. Semkiw, Sektor pszczelarski w Polsce w 2012 roku. Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy 2012,
  • P. Semkiw, Sektor pszczelarski w Polsce w 2013 roku. Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy 2013,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
  • www.krus.gov.pl

pobierz darmowy ebook


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"