fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Konferencja „Weterynaria dla pszczelarstwa”

26 marca br. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Weterynaria dla pszczelarstwa” pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii, której inicjatorem była firma VET-ANIMAL oraz Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy pomiędzy pszczelarzami a Inspekcją Weterynaryjną i lekarzami weterynarii w kontekście masowo występujących chorób pszczół, wśród których na pierwszym miejscu wymieniono warrozę, ponieważ stanowi kluczową przyczynę zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich.

Pszczelarze mimo wielu lat doświadczeń nadal popełniają błędy związane ze zwalczaniem tej choroby w swoich pasiekach, a przecież miód jest produktem pochodzenia zwierzęcego, który spożywają ludzie i nie można dopuścić do tego, aby w tym produkcie znajdowały się pozostałości leków.

Bardzo dobitnie zwrócił uwagę na ten problem Marcin Raczyński (VET-ANIMAL) mówiąc, że warroza to nie pchła u psa. Tę lekcję słuchacze z pewnością zapamiętają.

Pasieka - czasopismo dla pszczelarzy z pasją
fot.© Teresa Kobiałka

Ważnym przekazem płynącym z konferencji był weterynaryjny aspekt odpowiedzialnego pszczelarstwa: każda z grup zaangażowana i odpowiedzialna za pszczelarstwo powinna dokonać rachunku sumienia- podkreślał lek. wet. Artur Arszułowicz.

Pszczelarz powinien podawać produkty bezpieczne, dopuszczone do sprzedaży z przeznaczeniem tylko dla pszczół, myśleć perspektywicznie i być otwartym na nowe podejście do pszczelarstwa. Przepisy, w oparciu o które działa inspekcja weterynaryjna, powinny działać z korzyścią dla całego środowiska pszczelarskiego, usprawniając prowadzenie pasiek i monitorując problemy.

Pasieka - czasopismo dla pszczelarzy z pasją
fot.© Teresa Kobiałka

Inspekcja kontrolująca pasieki powinna pomagać pszczelarzom, być jego sprzymierzeńcem, a co za tym stoi, konieczna jest zmiana myślenia o współpracy pomiędzy pszczelarzem a inspekcją weterynaryjną. Także świat nauki powinien pochylić się niżej nad problemem i zintensyfikować prace badawcze nad narzędziami, które mogłyby mieć wpływ na poprawę zdrowotności pszczół.

Wśród licznych wystąpień warto wymienić wykład dr Krystyny Pohoreckiej na temat stanu zdrowotności pszczół w Polsce oraz sposoby zwalczania warrozy przez pszczelarzy w latach 2009-2012 podkreślając, że nie należy stosować nie zarejestrowanych leczniczych preparatów weterynaryjnych, takich jak np. Gabon PF oraz substancji wytwarzanych domowymi metodami, jednocześnie polecając zintegrowane metody walki z warrozą.

W nawiązaniu do tematu konferencji prezes SPP „Polanka” Piotr Skorupa przedstawił relacje pszczelarz – weterynaria z punktu widzenia środowiska pszczelarskiego zwracając uwagę m.in. na koszty związane z zakupami leków refundowanych czy koniecznością zgłaszania pasieki do PLW w przypadku korzystania z dof. szkoleń pszczelarskich.

Pozostałe wykłady dotyczyły aktualnej sytuacji pszczelarstwa (T. Sabat), patogenów i pasożytów dzikich pszczół (prof. dr hab. W. Celary), gospodarczego znaczenia pszczół (prof. dr hab. S. Huruk), pszczół i produktów pszczelich w bioindykacji metali ciężkich w środowisku (prof. dr hab. M. Dżugan), chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania (B.Konopka), weterynaryjnych aspektów odpowiedzialnego pszczelarstwa (lek. wet. A. Arszułowicz).

Z braku miejsca nie sposób przytoczyć choć w skrócie wypowiedzi wszystkich prelegentów. Niewątpliwie warto brać udział w podobnych konferencjach, z uwagą wysłuchać wykładów i wyciągać z nich należyte wnioski.

Na zakończenie warto wspomnieć o zaprezentowanym na konferencji ciekawym i ważnym projekcie, który wdrożyła firma VET-ANIMAL. Jest to Centrum Zdrowia Pszczół (CZP). To zakłady lecznicze, laboratoria, instytuty stanowiące oddziały CZP prowadzone przez specjalistów z doświadczeniem i wiedzą z dziedziny weterynarii, biologii, fizyki, legislacji prawnej, gospodarki pasiecznej, które pomagają pszczelarzom w osiągnięciu lepszych warunków w pasiekach.

Celem utworzenia Centrum Zdrowia Pszczół jest trudna sytuacja w pszczelarstwie oraz chęć stworzenia pomostu pomiędzy środowiskiem pszczelarzy a Inspekcją Weterynaryjną.

Pasieka - czasopismo dla pszczelarzy z pasją
fot.© Teresa Kobiałka

Do CZP o pomoc może się zwrócić każdy pszczelarz, stowarzyszenie, związek pszczelarski. „Jesteśmy otwarci na współpracę z Inspekcją Weterynaryjną w sprawach monitoringu zdrowotnego rodzin pszczelich, jak również na osoby indywidualne lub instytucje, które mają pomysł na poprawę zdrowia pszczół.” - zapewnił Marcin Raczyński. Więcej informacji o CZP znajdą Państwo na stronie internetowej: http://centrumzdrowiapszczol.pl, którą Państwu polecam.

Teresa Kobiałka


pobierz darmowy ebook


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"