fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 5

Bee Press Photo 2023

Tak jak w poprzednich latach „Pasieka” objęła patronatem międzynarodowy konkurs fotograficzny Bee Press Photo i Bee Art organizowany przez naszego słowackiego partnera czasopismo pszczelarskie „Dymak”. Przedstawiciele „Pasieki” po raz kolejny zasiądą też w jury konkursu. Zachęcamy do udziału!

Bee Press Photo

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii o tematyce pszczelarskiej. Autor może wziąć udział w konkursie, prezentując wyłącznie zdjęcia wcześniej nieopublikowane. Do każdej kategorii konkursowej można przesłać tylko jedno zdjęcie. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 12 do 99 roku życia.

Kategorie

1. Zapylacze w pracy.

2. Pszczelarz i jego pszczoły.

Zdjęcia muszą być przesłane do redakcji przez formularz na stronie:
https://www.dymak.online/bee-press-photo/

Wymagania techniczne dla zdjęć

» Maksymalna wielkość: 5 MB.

» Minimalna rozdzielczość: 2000 pikseli dłuższego boku zdjęcia.

» Format: .jpeg, .png.

Nagrody

Pierwsze miejsce w danej kategorii: 100 euro.

Drugie miejsce: 70 euro.

Trzecie miejsce: 50 euro.

Bee Art

Konkurs Bee Art jest przeznaczony dla autorów tworzących dzieła plastyczne o tematyce pszczelarskiej. Twórcy mogą przedstawiać dzieła stworzone w dowolnej technice. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie dwie prace. Konkurs jest dla osób w wieku od 12 do 99 roku życia.

Kategoria

1. Malowany świat pszczół i pszczelarzy.

Dzieła lub ich skany muszą zostać przesłane do redakcji przez formularz na stronie:
https://www.dymak.online/bee-press-photo/

Wymagania techniczne dla skanów

» Maksymalna wielkość: 5 MB.

» Minimalna rozdzielczość: 2000 pikseli dłuższego boku dzieła.

» Format: .jpeg, .png.

Nagrody

Pierwsze miejsce w danej kategorii: 100 euro.

Drugie miejsce: 70 euro.

Trzecie miejsce: 50 euro.

Terminy dla obu konkursów i zgody

Zdjęcia i dzieła można nadsyłać do organizatora od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 r. Oceny zdjęć i dzieł zostaną opublikowane w czasopiśmie „Dymak”.

Przesyłając zdjęcie lub dzieło, autor deklaruje, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich zdjęcia lub dzieła i że wykonał je samodzielnie, bez udziału osób trzecich. Przesyłając zdjęcie lub dzieło, autor wyraża zgodę dla redakcji czasopisma „Dymak” na ich publikację w papierowej i elektronicznej wersji czasopisma, jak również w mediach społecznościowych. Autorzy biorący udział w konkursie zgadzają się również na publikację zdjęcia lub dzieła na podobnych zasadach w zagranicznych czasopismach partnerskich.

Ocena zdjęć i dzieł

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury ustanowione przez redaktora naczelnego czasopisma „Dymak”. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, przewodniczący jury zadecyduje o zwycięstwie zdjęcia lub dzieła poprzez przyznanie mu dodatkowego punktu.

Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"