fbpx

NEWS:

PIENIĄDZE Z UNII NA PODJĘCIE LUB ROZWÓJ DODATKOWEJ DZIAŁALNOŚCI

Pszczelarze chcący podjąć lub rozwinąć inną działalność, a więc uzyskać dodatkowe źródło dochodów, mogą ubiegać się o dofinansowanie z działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”, zawartego w Sektorowym Programie Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

W ramach tego działania wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu lub rozwijaniu dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O wsparcie ubiegać się mogą zarówno rolnicy, jak i domownicy oraz osoby prawne prowadzące działalność rolniczą.

Pojęcia określające beneficjentów zdefiniowane są następująco:
•    rolnik to osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (właściciel, dzierżawca lub użytkownik) gospodarstwa rolnego oraz opłacająca podatek rolny,
•    domownik to osoba bliska rolnikowi, zamieszkująca razem z nim lub w bliskim sąsiedztwie jego gospodarstwa, stale pracująca w tym gospodarstwie, która ukończyła 18 lat (pomoc może być przyznana domownikowi tylko wówczas, gdy jest on objęty ubezpieczeniem
w pełnym zakresie w KRUS),
•    osoby prawne to podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców
w KRS, których celem jest prowadzenie działalności rolniczej
i które prowadzą taką działalność we własnym gospodarstwie rolnym.

Należy podkreślić, że definicja „gospodarstwo rolne” określa gospodarstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha. W praktyce oznacza to, że pszczelarz chcący skorzystać z działania „Różnicowanie działalności...” musi być posiadaczem co najmniej 1 hektara, nawet jeśli prowadzi działalność rolniczą
w dziale specjalnym.

alt
zdjęcie Artur Tabor

Jakie projekty mogą być objęte wsparciem?


zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR. Agencja ocenia go zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Po pozytywnej weryfikacji podpisywana jest z wnioskodawcą umowa, po czym można rozpocząć realizację planowanego projektu. Po zakończeniu  jego realizacji należy złożyć do ARiMR wniosek o płatność, również z załącznikami. Po zaakceptowaniu całości beneficjent otrzymuje zwrot kosztów.
Podobnie jak w przypadku innych działań finansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego czy Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich również i tu obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Tak więc im szybciej złożony zostanie wniosek, tym większa pewność, że otrzymamy dofinansowanie. Bo jeśli środki finansowe przeznaczone na dane działanie zostaną wyczerpane, to nawet najlepszy projekt nie będzie miał szans powodzenia.


Magdalena KłosowskaPrzydatne adresy internetowe:
ARiMR: www.arimr.gov.pl
Tam znaleźć można „Przewodnik dla beneficjentów
działania „Różnicowanie działalności..” - należy
kliknąć w Fundusze Strukturalne, następnie w SPORolnictwo.
MRiRW: www.minrol.gov.pl Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"


Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Korzystaj z e-Prenumeraty na www.pasieka24.pl i w aplikacji mobilnej.Ciesz się pełnym dostępem do wszystkich książek i czasopism Wydawnictwa "Pasieka" Sprawdź jak szeroką bazę wiedzy pszczelarskiej...

Ostatnio dodane

Dziurki dla samotnic w cegłach angielskiego Brighton Budowniczowie i deweloperzy...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 24-06-2019

Wpływ ustawienia uli na błądzenie pszczół Bywa, że pszczoły błądzą...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 24-06-2019

Pobierz plakat akcji Pobierz plakat do druku w wysokiej jakości...

Kupuj polski miód

Pasieka - avatar Pasieka, 24-06-2019

Porównanie efektywności zapylania przez pszczołę miodną i australijskie pszczoły...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 19-06-2019

Olkusz rozda setkę uli   Zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni pszczelarze...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 19-06-2019

Cześć! Zapewne słyszałeś, że miód ma świetne właściwości prozdrowotne i...

Kupuj polski miód

Pasieka - avatar Pasieka, 19-06-2019

Wsparcie unijne sektora pszczelarskiego od sierpnia 2019 Od pierwszego sierpnia...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 18-06-2019

  Kwiaty „słyszą” bzyczenie pszczół i odpowiadają na ten dźwięk Zdjęcie:...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 18-06-2019

Analiza COLOSS strat rodzin pszczelich w okresie zimowym 2017/2018 Trzydziestego...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 17-06-2019