fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Zastosowanie nowych leków do zwalczania warrozy: Apiguard, Api Life Var i  Thymovar, cz. 1.

Uwaga! Zgodnie z obecnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas stosowania leków, w kontakcie z paskami należy używać rękawiczek jednorazowych. Przed zastosowaniem leczniczych produktów weterynaryjnych zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, a w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

Obecny rok przynosi istotne zmiany w organizacji zwalczania warrozy oraz dostępności do nowych leków varroabójczych. Zakończyła już działalność Agencja Rynku Rolnego, która przez wiele sezonów koordynowała refundację kosztów ponoszonych przez pszczelarzy na walkę z warrozą.

Obecnie zadanie to będzie kontynuowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nadal w ramach Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich – „Zakup leków do zwalczania warrozy”. Prawdopodobnie we wrześniu br. prezes ARiMR ogłosi aktualne warunki i terminy składania projektów na zakup leków varroabójczych na kolejny sezon.

Pasieka nr 85 (apiguard_w_ulu)
Ułożenie tacy z lekiem Apiguard w ulu z zastosowaniem półnadstawki.
fot.© Andrzej Jędruszuk

Uzasadniona jest więc konieczność przedstawienia pszczelarzom aktualnej oferty produktów leczniczych weterynaryjnych do zwalczania warrozy, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki nowych leków dopuszczonych do stosowania w Polsce.

Leki te są już dostępne dla pszczelarzy i mogą być planowane w projektach do refundacji w przyszłym sezonie.

Wymagania stawiane lekom do zwalczania warrozy to: skuteczność varroabójcza, brak szkodliwości dla pszczół i czerwiu, brak pozostałości w produktach pszczelich oraz bezpieczeństwo dla stosującego produkt leczniczy i dla środowiska naturalnego.

Ponadto oczekuje się, że zastosowanie środka do zwalczania warrozy nie spowoduje powstania lekooporności Varroa destructor na substancje aktywne, wchodzące w skład leku. W celu wyeliminowania ryzyka oporności na lek i zwiększenia skuteczności zwalczania warrozy zaleca się naprzemienne stosowanie preparatów z odległych grup chemicznych, co wiąże się z potrzebą dostępności do leków zawierających odmienne substancje aktywne.

Dotychczasowy wybór leków varroabójczych był w Polsce niezwykle skromny. Produkty lecznicze weterynaryjne (leki) dopuszczone do zwalczania warrozy obejmowały: Apiwarol – tabletki dymne, Biowar – paski do zawieszania w ulu i Bayvarol – także w formie pasków do zawieszania w ulu.

Leki te były i nadal są objęte programem refundacji „Wsparcie rynku produktów pszczelich – „Zakup leków do zwalczania warrozy”. W praktyce, korzystając z tych produktów, pszczelarze mogli zwalczać warrozę jedynie z wykorzystaniem dwóch substancji czynnych zawartych w tych lekach: amitrazy w Apiwarolu i Biowarze oraz flumetryny w Bayvarolu.

Zastosowanie w dotychczas dostępnych lekach jedynie dwóch substancji warroacydnych znacząco ograniczało możliwość ich naprzemiennego zastosowania w zwalczaniu warrozy.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Apiguard

Apiguard (producent Vita (Europe) Ltd., Wielka Brytania) ma postać tacy aluminiowej zawierającej żel z 12,5 g tymolu. Żel jest nośnikiem regulującym prawidłowe uwalnianie się tymolu pod wpływem zmieniającej się temperatury otoczenia i zmiennej aktywności pszczół.

Pasieka nr 85 (apiguard)

Tymol uwalnia się z żelu poprzez sublimację, a pszczoły zgryzając żel i wynosząc jego drobiny z ula powodują dodatkowe, kontaktowe działanie leku przez bezpośredni dotyk z powierzchnią ciała owadów i roztoczy Varroa.

W celu zastosowania Apiguardu należy odciągnąć z tacy folię ochronną i otwartą tacę umieścić na górnych beleczkach ramek gniazdowych, stroną z żelem do góry. Tacę z lekiem należy ułożyć nie bezpośrednio nad czerwiem, a przy tylnej lub bocznej ścianie ula (nad ramkami z pokarmem).

Taca z Apiguardem nie może być całkowicie przykryta powałką, płótnem powałkowym ani ociepleniem. Należy zachować kilkucentymetrową wolną przestrzeń nad tacą i wokół niej, co zapewnia stabilną sublimację tymolu oraz bezpośredni dostęp pszczół do żelu z lekiem i zwiększa tym samym jego skuteczność.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Api Life Var

Api Life Var wytwarzany jest we Włoszech przez Chemicals LAIF srl. Lek ten ma postać płytki z mikrokrzemionkowej żywicy piankowej, która jest materiałem chłonnym – nośnikiem, wysyconym mieszaniną tymolu (8,00 g), olejku eukaliptusowego (1,72 g), kamfory (0,39 g) i mentolu (0,39 g).

Pasieka nr 85 (api_life_var)

Opracowany w ciągu wielu lat badań, precyzyjnie dobrany skład leku, pozwala na wykorzystanie synergizmu, czyli wzajemnie uzupełniającego i wzmacniającego działania poszczególnych komponentów, w celu uzyskania maksymalnej skuteczności preparatu, pomimo stosunkowo niewielkiej dawki substancji czynnych.

Leczenie tym preparatem należy przeprowadzić po zdjęciu nadstawek i po odwirowaniu miodu. Opakowanie jednostkowe Api Life Var zawiera 2 płytki leku. Do jednorazowego zastosowania stosuje się jedną płytkę, dzieli ją na 3-4 części i układa na górnych beleczkach ramek gniazdowych, w rogach ula – nie bezpośrednio nad czerwiem i nie bezpośrednio przy podkarmiaczce.

Pasieka nr 85 (api_life_var_2)
Ułożenie kawałków płytki leku Api Life Var w ulu.
fot.© Andrzej Jędruszuk

Należy zamknąć ul i pozostawić płytkę do odparowania przez 7-10 dni. Powtórzyć zabieg 3-4 razy co 7-10 dni (zwykle wystarcza 3-krotne zastosowanie leku). Zaleca się zachować kilkucentymetrową wolną przestrzeń nad płytką leku, co zapewnia stabilną sublimację składników leku oraz umożliwia bezpośredni dostęp pszczół do płytki i w ten sposób zwiększa skuteczność zabiegu.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

dr n. wet. Andrzej Jędruszuk
Gabinet Weterynaryjny APIVET Choroby Pszczół, Swarzędz
606 342 297, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"