fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 5

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana profesora Jerzego Woyke. Jest to ogromna strata dla polskiego i światowego pszczelarstwa. Pan profesor był człowiekiem wybitnym, wyjątkowym, niezwykle pracowitym, otwartym na świat pszczół i drugiego człowieka. Panie Profesorze, tak wiele Panu zawdzięczamy – dziękujemy za wszystko... Rodzinie i przyjaciołom składamy głębokie wyrazy współczucia.

Jerzy Woyke

Profesor Jerzy Woyke urodził się 9 września 1926 r. W 1950 r. ukończył leśnictwo, a dwa lata później biologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora zdobył w 1958 r., a doktora habilitowanego w 1961 r. Profesurę uzyskał w 1969 r.

Pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został w 1958 r. i objął wtedy stanowisko kierownika Zakładu Pszczelnictwa na Wydziale Ogrodniczym.

Gdy uczelnia została zreorganizowana w 1970 r., pozostał kierownikiem Zakładu Hodowli Owadów Użytkowych na Wydziale Zootechnicznym. W latach 1964–69 i 1970–73 Profesor Woyke pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Ogrodniczym SGGW.

W 1996 r. przeszedł na emeryturę, jednak przez długie lata prowadził badania naukowe, nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Niemal do ostatnich dni życia poświęcał się pracy związanej z pszczelnictwem, pisał artykuły, recenzował książki, gościł w programach i audycjach edukacyjnych o pszczołach. Jest znanym na całym świecie autorytetem naukowym – szerzył wiedzę w aż sześciu językach obcych. Jego praca była wielokrotnie doceniana.

Jest laureatem 16 odznaczeń i wyróżnień zagranicznych i 57 polskich. W 2014 r. Jerzy Woyke został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego badania realnie przyczyniły się do rozwoju polskiego pszczelarstwa, a zwłaszcza hodowli matek pszczelich, dzięki czemu w tej dziedzinie Polska stała się wzorem dla innych.

Nie sposób opisać w kilku zdaniach wszystkich osiągnięć pana profesora. Dość powiedzieć, że podczas kariery naukowej opublikował ponad 800 prac, w których obalał mity i prezentował odkrycia rewolucjonizujące wiedzę pszczelarską.

Wielokrotnie w „Pasiece” pisaliśmy o odkryciach prof. Jerzego Woyke, jak również on sam chętnie dzielił się swoją wiedzą na naszych łamach. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za wszystkie publikacje, wsparcie i odpowiedzi na nasze pytania i wątpliwości, które zawsze cierpliwie nam wyjaśniał.

Zespół redakcyjny „Pasieki”

W nr 2 i 3/2020 „Pasieki” znajdziesz artykuł pt. „O Profesorze Woyke i kilku jego odkryciach (2 cz.).


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"