fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Analiza warunków ubiegania się o refundację poniesionych kosztów w ramach Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich w 2014 roku

Agencja Rynku Rolnego przedstawiła nowe warunki udziału podmiotów uprawnionych oraz pszczelarzy w projektach, które są finansowane ze środków unijnych oraz krajowych. W artykule przedstawiono analizę zmian, jakie przyniosła nowa perspektywa finansowania w Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu omówiono zakup leków przeciwko warrozie oraz zakup pszczół. Poniżej przedstawiamy ciąg dalszy ww. analizy.

fot.© Roman Dudzik - pszczoły
fot.© Roman Dudzik

Zakup sprzętu pszczelarskiego

Zakup sprzętu od 2014 roku będzie możliwy już dla pszczelarzy posiadających tylko 15 rodzin pszczelich, a maksymalna kwota refundacji będzie ustalana na podstawie stawki 70 zł przypadającą na każdą posiadaną rodzinę.

Pszczelarz posiadający bardzo dużą pasiekę nie będzie mógł otrzymać większej refundacji w danym sezonie jak 10 000 zł.

Obie te stawki zostały zwiększone w porównaniu do dotychczas stosowanych odpowiednio z kwot 50 zł i 8 000 zł. Pszczelarz posiadający taką samą liczbę rodzin będzie mógł dokonać zakupu sprzętu o większej wartości.

A pszczelarze, którzy posiadali mniej jak 20 a co najmniej 15 będą objęci projektem, w którym tak jak wcześniej poziom refundacji maksymalnie wynieść może 60% wartości netto nabytego sprzętu.

Jest to krok w dobrą stronę, szczególnie, że pszczelarze posiadający mniejszą liczbę rodzin także często chcą się rozwijać a nie są w stanie pozwolić sobie na zakup drogiego sprzętu bez możliwości częściowego zwrotu poniesionych wydatków.

Nowe zasady zakupu sprzętu wywoływały wiele nadziei związanych z zakupem uli. Zostało to umożliwione w nowych warunkach. Pszczelarz będzie miał prawo nabycia uli wielkopolskich, Dadanta, wielokorpusowych. Wyszczególniony jest skład ula, na który ma się składać dennica, korpusy, daszek i powałka. A co z typami uli?

Dlaczego ARR podaje w warunkach takie trzy nazwy? Jak je rozumieć? Ule ogólnie można podzielić na leżaki i stojaki, z takim rozróżnieniem, że te drugie są ulami złożonymi z korpusów ustawionych jeden na drugim. Można więc zapis wielokorpusowy rozumieć jako doprecyzowanie, że chodzi o stojaki a nie leżaki. Jest to logiczne, szczególnie, jeśli w innym działaniu zachęca się pszczelarzy do prowadzenia gospodarki wędrownej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Ten sprzęt jest drogi, nie ma co ukrywać, ale częściowa refundacja jego nabycia zwiększy zainteresowanie wśród pszczelarzy tego typu urządzeniem.

Zakup lawet do przewozu uli

fot.© Roman Dudzik - ramka pszczela
fot.© Roman Dudzik

W 2014 roku pszczelarze zainteresowani zakupem lawety czy przyczepy (oprócz spełnienia warunków wpisu do rejestru lekarza oraz nie posiadania gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego o wielkości co najmniej 4 ESU) muszą posiadać jedynie 30 rodzin pszczelich by móc w nim uczestniczyć.

Rozmiar pasieki został obniżony i jest to dobry kierunek zmian, gdyż wielu pszczelarzy posiadający pasieki o mniejszej wielkości także prowadzi wędrówki, a dotychczasowy limit 50 rodzin uniemożliwiał im zakup odpowiedniej przyczepy do transportu uli. Generowali przez to koszty związane z wypożyczaniem przyczep i utrudniali sobie odbywanie wędrówek uzależniając się od osób trzecich, które im użyczały przyczep.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Film szkoleniowy

Nowością w nowych warunkach pomocy pszczelarzom jest możliwość nagrania filmu szkoleniowo-instruktażowego dotyczącego stosowania leków przeciw warrozie. Sposób ich aplikowania jest bardzo ważny i znacząco wpływa na skuteczność działania leku. W związku z tym sama idea nakręcenia takowego jest krokiem, który umożliwi lepszą eliminację pasożyta z rodzin pszczelich.

Organizacje mają zlecać wykonanie odpowiedniej jednostce (posiadającej uprawnienia w tej materii) do nakręcenia praktycznego zastosowania leków dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Są to Apiwarol, Bayvarol, Biowar 500, Apiquard, Thymovar, Api Life Var. Film musi, oprócz przedstawienia praktycznego aplikowania, zawierać komentarz dotyczący przestrzegania terminów podania leków, sposobu aplikacji oraz zaznaczenia roli terminu podania i jego wpływu na skuteczność leków.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

A co z młodymi pszczelarzami?

W nowych warunkach nie ma nic na temat pomocy dla młodych pszczelarzy i pszczelarek. Temat ten co jakiś czas pojawia się w rozmowach między pszczelarzami oraz władzami pszczelarskimi. Jesteśmy świadomi wieku swoich kolegów pszczelarzy.

Nie ma co ukrywać, że większość pszczelarzy cechuje bogate doświadczenie życiowe, umiejętności oraz wiedza, których symbolem jest siwa skroń. Warto zastanowić się w przyszłości nad tym co i w jaki sposób zrobić, by było coraz więcej gospodarstw pasiecznych prowadzonych przez młodych, którzy dopiero mają około 20-30 wiosen.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Podsumowanie

Wielu pszczelarzy będzie zadowolonych ze zmian w projektach nadzorowanych przez ARR, a część zapewne nie. Niektóre ze zmian są trudne, inne idą ku poprawie jakościowej produktów pszczelich i zdrowotności pszczół.

Dopiero kilkuletnia perspektywa pokaże czy prognozy stawiane w artykule się sprawdzą. Warto jednak zwrócić uwagę i nie zapominać o jednym: że los pszczół jest w tym wszystkim najważniejszy. W związku z tym należy patrzeć długofalowo na interes społeczny związany z pszczołami a nie na indywidualne czy grupowe interesy w najbliższym czasie, bo one są zazwyczaj krótkowzroczne i krótkotrwałe są ich skutki.

Zakończył się okres domysłów i plotek na najbliższy czas. Znane są już zasady współpracy podmiotów uprawnionych z ARR oraz pszczelarzami i należy się skoncentrować na ich jak najlepszej realizacji.

Artykuł został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września 2013 dotyczącego ustalenia „Warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2013/2014” wraz załącznikami, a także na podstawie Sprostowania z dnia 20 września 2013 roku do wymienionego wyżej Zarządzenia.

mgr Emil Mariusz Szymański
doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"