fbpx

NEWS:

Marka własna gospodarstwa pasiecznego

Marka Własna Gospodarstwa Pasiecznego

Cykl życia produktu i segmentacja rynku

W teorii marketingu cykl życia produktu lub usługi oznacza obecność na rynku danego produktu lub usługi od momentu jego pojawienia się aż do wycofania. Cykl ten składa się z 4 faz:

  1. Wprowadzenia na rynek
  2. Wzrostu sprzedaży
  3. Nasycenia rynku (dojrzałość)
  4. Spadek sprzedaży aż do wycofania z rynku.

Ad. 1. Fazę wprowadzenia produktu na rynek charakteryzuje wolny wzrost sprzedaży. Zazwyczaj w tej fazie firma lub gospodarstwo pasieczne ponosi straty, ale godzi się na nie licząc na przyszłe zyski.

Ad. 2. Fazę wzrostu sprzedaży charakteryzuje duża dynamika sprzedaży produktu wraz ze stosunkowo szybko poprawiającą się jej rentownością.

Ad. 3. Fazę dojrzałości i nasycenia charakteryzuje malejąca dynamika wzrostu sprzedaży produktu oraz ustabilizowanie się zysków firmy.

Ad. 4. Faza spadku wyróżnia się stosunkowo szybkim spadkiem wolumenu sprzedaży produktu, firma zaczyna ponosić coraz większe straty, co zmusza ją do wycofania produktu z rynku i zaprzestania jego produkcji.

Podobnie jak cykl życia produktu istnieje cykl życia firmy. Nie wchodząc w szczegóły, głównie dotyczące zarządzania firm, autor poda tylko dwa przykłady potężnych firm, których pozycji na rynku nikt nie kwestionował, a jednak wraz rozwojem nowych technik i technologii, znikły one z rynku.

W Polsce klasycznym przykładem cyklu życia firmy jest historia Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu.

Początek jej działalności produkcyjnej datowany jest na 1951 rok. Wówczas podjęto produkcję Warszawy (na licencji radzieckiej Pobiedy m-20), w latach następnych udoskonalano tę konstrukcję, w połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku zakupiono licencję Fiata 125 p.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Tak więc podobnie jak istnieją cykle życia poszczególnych produktów i usług, istnieją też cykle życia przedsiębiorstw, z tym, że te ostatnie są zdecydowanie dłuższe od cyklu życia produktów.

Podobne cykle przechodzą firmy działające na rynku miodu. Jedne dopiero powstają i znajdują się w fazie wzrostu i rozwoju, inne są w fazie dojrzałości i starają się ten stan jak najdłużej utrzymać, jeszcze inne wchodzą w fazę schyłkową – niekiedy mimowolnie – jednak tak się dzieje najczęściej jako skutek błędnego zarządzania.

W 2006 r. firma Api Eko z Prałkowic koło Przemyśla wprowadziła na rynek miód importowany z Chin. Firma nie sprawdziła dobrze jakości sprowadzonego produktu, w którym nasz sanepid wykrył chloramfenikol (antybiotyk), którego obecność w miodzie jest bezwzględnie zakazana z uwagi na to, że jest to produkt przeznaczony do spożycia.

Konsekwencją tego zaniedbania przez kierownictwo firmy była jej upadłość z tragicznym finałem dla jej właściciela (samobójstwo). Czytając o cyklu życia produktu pszczelarze od razu mogą zaprotestować: przecież pszczoły wytwarzają miód od milionów lat i tak będzie do końca świata.

Miód – zdaniem czytelnika-pszczelarza – ze względu na swoją specyfikę nigdy nie będzie brał udziału w cyklu życia produktu. Polega to na prawdzie pod warunkiem, że będziemy rozpatrywać rynek bardzo szeroko, bez jakiegoś szczególnego wyodrębniania potrzeb jednorodnych grup ludzi.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Natomiast nasz miód przechodzi ciekawe koleje losu na rynku paraleków, czyli takich produktów, które stanowią środek zbliżony w swych właściwościach do właściwego lekarstwa, działający zwykle łagodnie leczniczo lub profilaktycznie, wytwarzany najczęściej z surowców naturalnych przez pszczoły w większości z tego co rośliny oferują owadom jako swoistą przynętę – nektar – celem uzyskania możliwie najskuteczniejszego przenoszenia pyłku z kwiatu na kwiat.

Miód wraz z innymi produktami, takimi jak: czosnek, cebula, mięta, maliny (owoce i młode pędy), czarna borówka (jagody) itd. był powszechnie zalecany i stosowany przez nasze babcie. Później na długie lata poszedł w zapomnienie z racji fascynacji ludzi antybiotykami i ostatnio powraca jako jeden z najlepszych paraleków przeciwko przeziębieniom i grypie.

Takie powroty produktu na „stare rynki” w ekonomii nazywamy odnawianiem marki i o tym będzie jeszcze mowa na dalszych stronach tej książki. Pojawiają się również nowe możliwości wykorzystania miodu związane z tzw. procesem poszerzania marki, np. na rynku żywności funkcjonalnej.


Marka własna gospodarstwa pasiecznego