fbpx

NEWS:

Marka własna gospodarstwa pasiecznego

Marka Własna Gospodarstwa Pasiecznego

Identyfikacja konsumenta z daną marką

Identyfikacja konsumenta z daną marką jest nad wyraz istotna z punktu widzenia korzyści dla gospodarstwa pszczelarskiego. Nasz klient poczuje się emocjonalnie związany z produktem pszczelarza tylko wówczas, gdy będzie traktowany jak przyjaciel.

Oznacza to, że dana marka powinna odzwierciedlać zróżnicowany styl życia współczesnych konsumentów. Lepsze zrozumienie potrzeb szerokiej klienteli pomoże lepiej dostosować produkt do oczekiwań współczesnych konsumentów. Jest dość trudno znaleźć na rynku miodu przykłady utożsamiania się konsumenta z marką.

Natomiast zdarza się to dość często na rynku samochodowym, że oto zadowolony klient z użytkowanej marki samochodu skrótowo powiada: Moją marką jest Volvo albo Mercedes lub Toyota itd. Zachwycony klient niezawodnością używanego samochodu nie mówi: Moją ulubioną marką jest Volvo itd. tylko mówi wprost: To jest moja marka!

proces powstawania zadowolonych klientów
Proces powstawania zadowolonych klientów i siły marki (model CRUSH) 
Żródło: Marketing przy kawie, 17 grudnia 2012, Polacy skorzy do rekomendacji - wyniki badań.

Czy tak jest naprawdę? Oczywiście, że właściciel lub tym bardziej akcjonariusze danej marki nie są znani osobiście konsumentowi, ale zaufanie do preferowanej marki samochodu jest tak duże, że klient ten fakt pomija i z dumą powiada: To jest moja marka.

Na rynku miodu takie utożsamianie się konsumenta z marką jest trudne do osiągnięcia ze względu na krótki okres użytkowania produktu, ale w procesie zaspokajania potrzeb klienta jest dużo etapów pośrednich, które gospodarstwo pasieczne może kolejno osiągać, tak aby mieć stale rosnącą liczbę konsumentów stałych (lojalnych), którzy de facto są największą wartością każdej firmy.

Decydującą sprawą świadczącą o sukcesie firmy jest zadowolenie konsumenta z dokonanego zakupu. Wynika ono z sumy wyżej omówionych czynników (atrakcyjności, unikalności, oryginalności i identyfikacji konsumenta z marką), które sprawiają, że nabywca odchodzi od pszczelarza jak zwycięzca (ma poczucie doskonale zrobionego zakupu).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Autor sądzi, że pszczelarz-sprzedawca powinien znać wyniki znanych światowych firm badających zadowolenie klienta w różnych branżach:

1. „80% lojalnych Klientów twierdzi, że pozostają lojalni ze względu na traktowanie, jakiego doświadczają od firmy, a nie ze względu na produkt czy usługę, której zakupu dokonują”. Badanie AchieveGlobal w sektorze finansowym.

2. „68% Klientów, którzy rezygnują z usług organizacji twierdzi, że to z powodu obojętnego traktowania ze strony usługodawców.” Badania T.A.R.P., USA.

3. „Klienci nie chcą większego wyboru. Chcą dokładnie tego, czego chcą - w czasie, miejscu i w taki sposób, w jaki chcą.” B. Joseph Pine II, Don Peppers i Martha Rogers. Jeśli oczekiwania zostały przekroczone, klient jest szczęśliwy lub pozytywnie zaskoczony. Jeśli oczekiwania równają się z doświadczeniem, klient jest zadowolony. Jeśli oczekiwania były wyższe niż rzeczywista obsługa - klient jest zawiedziony, a w zależności od sytuacji może nawet czuć się obrażony.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Budowaniu silnej marki gospodarstwa pasiecznego służy przekazywanie konsumentom informacji o właściwościach paraleczniczych poszczególnych gatunków miodu, lecz również informacje o jego wielu innych zastosowaniach, np. w kuchni.

Uwzględniając wagę dodawania miodu do wyrobów cukierniczych (zwłaszcza do wypieku pierników), należy dodatkowo podawać recepturę poprawiania smaku wielu potraw, np. mięs i sosów, sałatek warzywnych itp., przy czym podkreślać należy, że zarówno w kuchni, jak i do produkcji miodu pitnego należy używać miodu najwyższej jakości.

W miodosytnictwie należy zerwać z tradycją zagospodarowywania miodów nadpsutych, byle jakich i niewiadomego pochodzenia. Takie miody nadają się co najwyżej dla przemysłu gorzelniczego. Działania polegające na przedstawianiu konsumentom nowych zastosowań miodu, nazwano w ekonomii poszerzaniem marki.


Marka własna gospodarstwa pasiecznego