fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Międzynarodowe Specjalistyczne Sympozja Pszczelnicze

W poprzednim numerze „Pasieki” zostały opisane Międzynarodowe Kongresy Pszczelarskie Apimondii. Na tych Kongresach część naukowa stanowi tylko jeden ze składników programu. Wyniki badań z całokształtu tematyki pszczelniczej są wygłaszane i pokazywane na plakatach. Czasu jest zawsze mało; brak go na dogłębną dyskusję. Toteż naukowcy-pszczelarze wolą jednotematyczne, specjalistyczne sympozja.

Sympozja takie bywają „seryjne”, tj. co pewien, określony czas organizowane przez tą samą instytucję na podobny temat lub jednostkowe, jednorazowe.

Do sympozjów „seryjnych” należą m.in. tzw. „Sympozja AAA” organizowane systematycznie co 2 lata przez Asian Apicultural Association (Azjatycke Towarzystwo Pszczelnicze), w rozmaitych krajach Azji, a nawet i Australii.

Pierwszą siedzibą władz AAA była Japonia, a przewodniczącym był prof. T. Sakai, a następnie prof. M. Matsuka. Obecnie jest nim profesor S. Wongsiri z Tajlandii.

Celem AAA jest promocja badań nad rasami, biologią, zachowaniem, gospodarką pszczelarską itp. w krajach azjatyckich. Chodzi również o wykazanie specyfiki tych zagadnień w Azji oraz wymiana poglądów pomiędzy uczonymi pszczelarzami tych krajów. Celem dodatkowym są badania nad ochroną przed wyginięciem miejscowej pszczoły wschodniej Apis cerana. a także możliwość chowu europejskiej pszczoły miodnej Apis mellifera w Azji.


Prof. J. Woyke podczas wykładu na temat: „Przyczyny różnego kształtu gniazd pszczoły olbrzymiej A. dorsata”, Thimphu, Bhutan, 2008 r.
fot.©J.Woyke

Pierwsze sympozjum AAA odbyło się w 1992 r. w Bangkoku w Tajlandii; następne, II w Dżakarcie w Indonezji. Prof. J. Woyke uczestniczył w 5 takich sympozjach (III, 1996 r. Hanoi, Wietnam; IV, 1998 r, Katmandu, Nepal; V, 2000 r. Chiang Mai, Tailandia; VI, 2002 r. Bangalore, Indie; VII, 2004 r. Los Baňos, Filipiny), a prof. J. Wilde i mgr M. Wilde – w 3 ostatnich. Polscy profesorowie wygłosili na tych sympozjach łącznie 12 referatów.

Polskim pszczelarzom, pracującym corocznie, monotonnie w swoich krajowych pasiekach, może się wydawać dziwne, że polscy naukowcy biorą udział w imprezach odbywających się w Azji, organizowanych przez azjatyckie towarzystwo na temat azjatyckich pszczół.

Los jednak spowodował, że dzięki rozmaitym stypendiom, „grantom”, zaproszeniom itp. wyjeżdżali oni parokrotnie do Indii, Nepalu, Tajlandii, a nawet i do Afganistanu, Wietnamu, czy Chin i mieli możliwość prowadzenia tam badań nad pszczołami gatunków i ras azjatyckich.

Bardzo dziwne jest, że azjatyccy naukowcy prowadzą wiele badań nad doskonaleniem produkcji „egzotycznej” pszczoły europejskiej Apis mellifera, która produkuje znacznie więcej miodu niż miejscowa pszczoła Apis cerana utrzymywana w ulach.

Natomiast prawie nie prowadzą badań nad wolno żyjącymi pszczołami, pszczołą olbrzymią Apis dorsata i pszczołą skalną Apis laboriosa, które uważa się za prymitywne. Jednak w krajach takich jak Indie czy Nepal do dziś około 80% miodu pochodzi od tych właśnie pszczół. To dopiero polscy naukowcy, prof. Woyke, prof. Wilde i M. Wilde odkryli wiele zagadnień z biologii tych pszczół.

Prof. Woyke opracował również metodę zwalczania, groźnego w tamtych terenach, szkodnika pszczół Tropilaelaps clarae bez stosowania żadnych leków. Dzięki wprowadzeniu tej metody do praktyki pszczelarskiej kraje takie jak np. Wietnam czy Tajlandia, z importerów stały się eksporterami miodu, a w Indiach bardzo zwiększyła się produkcja miodu.

W 1996 r., na III sympozjum w Hanoi, w Wietnamie, prof. J. Woyke, na prośbę ówczesnego przewodniczącego AAA, prof. M. Matsukiego, wygłosił na uroczystym otwarciu Sympozjum referat pt.: „Background and apicultural scientific activities in Wietnam.” (Podstawy i badania pszczelnicze w Wietnamie). Profesor bowiem w 1985 r. spędził w Wietnamie około 5 miesięcy w ramach misji FAO.

W sympozjach tych bierze udział 100-150 uczestników z 15-20 krajów członkowskich, tj Azji i Australii oraz pojedynczy uczestnicy z Europy (w tym z Polski: prof. J. Woyke i od 2000 r. prof. J. Wilde i mgr M. Wilde), z Afryki i z Ameryki. Początkowo wygłaszano 70, a ostatnio około 200 doniesień. Na niektórych sympozjach, poszczególni członkowie AAA składali sprawozdania ze stanu pszczelarstwa w swoich krajach. W 1996 r. na III Sympozjum w Hanoi w Wietnamie takie sprawozdania złożyli: Buthan, Izrael, Japonia, Korea, Nepal, Nowa Zelandia, Filipiny i Turcja; a w 2004 r. na VII Sympozjum w Los Bańos, na Filipinach – Nepal, Filipiny, Korea i Tajlandia. Na podstawie badań prowadzonych w Nepalu i Indiach, Prof. Woyke wygłosił na tym sympozjum referat na temat: „Łagodność pszczoły olbrzymiej Apis dorsata”, gdzie pokazał na filmie, że wbrew powszechnej opinii, przy pszczole tej można pracować w dzień, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, jak siatka lub koszula. W 2006 r. VIII Sympozjum AAA odbyło się w Perth w Australii, a w 2008 r. IX – w Hangzhou w Chinach.

Podobnie jak i po Kongresach, pamiątką po każdym Sympozjum AAA jest gruba księga, zawierająca treść wygłoszonych referatów i pokazanych plakatów.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Jak widać z powyższego przeglądu, międzynarodowe specjalistyczne sympozja pszczelnicze organizowane były w najrozmaitszych krajach Europy, Azji i Afryki.

prof. dr hab. Halina Woyke


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"