fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Transport w pasiece


Taczka jest bardzo przydatna w każdej pasiece, ułatwia transport na bliską odległość
fot.©Mieczysław Janik

O znaczeniu transportu w obecnych czasach nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie widoczne jest to na ważnych szlakach komunikacyjnych, gdzie transport trwa nieprzerwanie niemal przez całą dobę. Pod pojęciem transportu rozumiemy zespół czynności niezbędnych do przemieszczenia na pewną odległość materiałów, zwierząt bądź ludzi przy użyciu środków technicznych.

Obejmuje on nie tylko proces przemieszczania ładunku, ale również czynności towarzyszące, związane z przygotowaniem, załadunkiem czy rozładunkiem. Transport kojarzy się najczęściej z pojazdami kołowymi, ale może odbywać się również przy pomocy przenośników, transporterów, w przypadku substancji płynnych pomp, a w przypadku gazów sprężarek lub dmuchaw.

Poszczególne czynności transportowe są często ściśle związane z procesem technologicznym i stanowią etap w cyklu produkcyjnym. Transport nie jest w całym cyklu marginalny, często stanowi ważną logistyczną część procesu wytwórczego.

Transport w pasiece

W niniejszych rozważaniach zastanowimy się jak to wygląda w pasiece. Logistyka w pasiece stanowi również bardzo ważny element procesu produkcyjnego. Polega na planowaniu i organizowaniu całego cyklu związanego z pozyskiwaniem produktów pszczelich.

W naszej strefie klimatycznej pozyskiwanie produktów odbywa się przez około 3 miesiące, resztę czasu stanowi przygotowanie do zimowli,sama zimowla i przygotowanie do zbiorów. Razem trwa to około 9 miesięcy, a więc mamy wystarczająco dużo czasu, żeby zaplanować i przygotować się do zbiorów.

W pasiece transport również odgrywa istotną rolę, szczególnie w dużej, liczącej dziesiątki uli. Dotyczy to nie tylko transportu samych pszczół na pożytki, lecz również transportu związanego z obsługą uli: przygotowanie do wykorzystania pożytków, miodobranie, karmienie na zimę i inne.

Miód, zanim trafi do konsumenta, przechodzi wiele dróg. Najpierw jest składowany przez pszczoły w plastrach, a następnie przez pszczelarza w zbiornikach lub opakowaniach jednostkowych. Przy małej skali produkcji nie ma większych problemów, niewielkie ilości można po prostu przenieść. Problem rozpoczyna się, gdy poziom produkcji jest towarowy – wtedy trzeba przetransportować duże ilości miodu. Stanowi to poważną masę towarową, którą należy przemieścić wielokrotnie.

W niniejszych rozważaniach spróbujemy skupić się na możliwościach i potrzebach pszczelarza na kolejnych etapach produkcji przy pozyskiwaniu miodu.

Oto do czego będziemy używać transportu na dłuższą lub krótszą odległość w pasiece:

  • do przewozu rodzin pszczelich na pożytki przy gospodarce wędrownej,
  • do przewozu plastrów z miodem z pasieki do pracowni,
  • do przemieszczania wewnątrz pracowni miodu po odwirowaniu z plastrów,
  • do przewozu syropu lub karmy podczas karmienia,
  • do przewozu miodu w opakowaniach detalicznych.

Zapotrzebowanie na środki transportowe będzie zależało od wielkości pasieki, jej usytuowania, przyjętej organizacji pracy oraz możliwości ekonomicznych pszczelarza. Spróbujemy rozpatrzyć potrzeby transportowe w dwóch typach pasiek:

  • pasieka amatorska,
  • pasieka towarowa.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Mieczysław Janik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"