fbpx

NEWS:

Pszczelarskie kompendium wiedzy o zgnilcu amerykańskim, cz. 2.

W pierwszej części artykułu omówiono rozwój, rozprzestrzenianie i objawy tej niebezpiecznej i zakaźnej choroby pszczół. Zwrócono uwagę na niezwykle wysoką odporność przetrwalników Paenibacillus larvae, które w środowisku mogą pozostawać zakaźne ponad 35 lat (niektóre źródła podają nawet 50).
Autorka przypomniała również, że zgnilec amerykański to choroba podlegającą obowiązkowi zwalczania i nawet w przypadku najmniejszego podejrzenia należy powiadomić o tym Inspekcję Weterynaryjną albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Pobieranie i badanie próbek jest bezpłatne, a właściwie podjęte kroki w celu zwalczania zgnilca pozwolą uzyskać odszkodowanie, o czym można przeczytać w niniejszej części artykułu.

Pasieka nr 94 ([PAS94], marzec-kwiecień 2019, beeyard-50391)
Fot. Pixbay

Zwalczaniu zgnilca amerykańskiego wg prawa

Aktem prawnym określającym, że zgnilec amerykański jest chorobą podlegającą zwalczaniu, jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W myśl tego przepisu pszczelarz ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia uprzednio wspomnianych instytucji w przypadku wystąpienia zgnilca amerykańskiego.

Zainfekowanych uli nie można przenosić ani też ustawiać innych rodzin w ich pobliżu. Pszczelarz nie może także wprowadzać osób postronnych na teren, gdzie jest podejrzenie występowania omawianej choroby. Musi wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów pszczelich, matek, odkładów itd.

[...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Sytuacja 1. Stwierdzenie przetrwalników P. larvae w materiale innym niż chorobowo zmieniony czerw (pobranym na przykład przy monitoringu)

Powiatowy lekarz weterynarii otrzymuje informację o wykryciu przetrwalników, dokonuje przeglądu rodzin pszczelich, czyli wykonuje badanie kliniczne wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w pasiece. Jeżeli nie stwierdza objawów na plastrach z czerwiem, to informuje właściciela pszczół o działaniach mogących zredukować obecność czynnika zakaźnego choroby, co w perspektywie zapobiegnie jej wystąpieniu.

[...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Pasieka nr 94 ([PAS94], marzec-kwiecień 2019, Foul_Brood_Beehives_Jrmgkia)
Lekarz weterynarii może zarządzić spalenie uli. Fot. Wikipedia, Jrmgkia

Sytuacja 2. Stwierdzenie przetrwalników i/lub laseczek P. larvae w chorobowo zmienionym czerwiu

Ta sytuacja ma miejsce po zgłoszeniu podejrzenia wystąpienia choroby.

Powiatowy lekarz weterynarii dokonuje przeglądu wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w pasiece i widząc objawy kliniczne wskazujące na wystąpienie choroby, pobiera z każdej z nich próbki do badań diagnostycznych, zabezpiecza je, znakuje i przesyła do laboratorium. Badania laboratoryjne trwają 2 tygodnie.

[...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Po otrzymaniu wyników z laboratorium w przypadku wyniku ujemnego PLW znosi nakazy i zakazy. W przypadku otrzymania wyniku dodatniego wyznacza pasiekę jako ognisko choroby oraz utrzymuje nałożone wcześniej nakazy i zakazy.

[...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Następnie PLW pobiera od każdej z rodzin pszczelich niewykazujących objawów choroby próbki do badań (miód, pszczoły, wosk), zabezpiecza je, znakuje i przesyła do laboratorium. Jeśli w próbkach obecne będą przetrwalniki, wtedy lekarz nakazuje:

[...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Obszar zapowietrzony

W przypadku wyznaczenia ogniska choroby PLW określa również obszar zapowietrzony, sięgający co najmniej 6 km od centrum zakażenia, uwzględniając czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootyczne. W jego gestii leży też określenie sposobu oznakowania obszaru zapowietrzonego.

[...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Zwalczanie

W Unii Europejskiej obowiązuje zakaz stosowania antybiotyków i sulfonamidów dla pszczół, co zresztą z wielu względów jest bardzo słuszne (pozostałości, uczulenia, superbakterie).

Aby skutecznie pozbyć się P. larvae z pasieki, PLW nakazuje:

1. Likwidację rodzin i odkażanie sprzętu lub

2. Likwidację rodzin wraz ze sprzętem (ulami);

3. Pojedyncze lub podwójne przesiedlanie (jednak znacznie skuteczniejsze jest podwójne);

4. Spalenie plastrów z czerwiem.

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia możliwe są następujące drogi dezynfekcji:

[...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Odszkodowanie

Wspomniana przeze mnie ustawa określa warunki odszkodowania należnego pszczelarzowi. Przysługuje ono za rodziny pszczele zabite z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za owady (pszczoły) osypane w wyniku zastosowania zabiegów zleconych przez te organy przy zwalczaniu zgnilca amerykańskiego.

Za zniszczony sprzęt i produkty pszczele także przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość wynosi tyle, ile wartość rynkowa rodzin i sprzętu. Określa się ją na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania, przyjętych przez PLW oraz na podstawie opinii 2 rzeczoznawców wybranych przez lekarza weterynarii (z listy rzeczoznawców).

Nota bene warto, by doświadczeni pszczelarze zgłaszali się do PLW, by zostać takim rzeczoznawcą, gdyż jest to nieocenioną pomocą przy określaniu szkód w pasiece.

Sytuacja w Polsce

[...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Bardzo ważnym krokiem okazały się nowe przepisy prawne, które znacznie poszerzyły możliwości działania służb weterynaryjnych i tym samym wykrywalność kolejnych ognisk choroby. Badania monitoringowe przeprowadzone przez PIWet-PIB w Puławach również znacznie podniosły wykrywalność zarazka w pasiekach, a tym samym umożliwiły szybką reakcję, jeszcze przed rozwojem zgnilca.

dr n. wet. Anna Gajda
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,
Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Powiązane artykuły

  1. Pszczelarskie kompendium wiedzy o zgnilcu amerykańskim, cz. 1, Anna Gajda ("Pasieka" nr 1/2019, str. 20) 
  2. Pszczelarskie kompendium wiedzy o zgnilcu amerykańskim, cz. 2., Anna Gajda ("Pasieka" nr 2/2019, str. 44) 

Czasopismo dla pszczelarzy z pasją - Pasieka
Zamów czasopismo
"Pasieka" do domu


Prenumerata

Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Korzystaj z e-Prenumeraty na www.pasieka24.pl i w aplikacji mobilnej.Ciesz się pełnym dostępem do wszystkich książek i czasopism Wydawnictwa "Pasieka" Sprawdź jak szeroką bazę wiedzy pszczelarskiej...

Ostatnio dodane

Pszczoły na Notre-Dame przetrwały!   Jak podaje CNN, nie tylko zaobserwowano...

Wiadomości ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 19-04-2019

Fundacja Apikultura podarowała pszczelarzowi 30 uli Od lewej: Grzegorz Rudnik...

Wiadomości z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 18-04-2019

Pornhub wspiera pszczoły Podpis: Bez skojarzeń... Autor: Wikipedia Doskonale znana platforma...

Wiadomości ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 18-04-2019

Co się stało z pszczołami mieszkającymi na Notre-Dame? Ten, kto...

Wiadomości ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 18-04-2019

Prośba o pomoc w złapaniu złodzieja matek pszczelich!  Szesnastego kwietnia...

Wiadomości z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 17-04-2019

Mleczko pszczele ma wpływ na pamięć i długość życia...

Wiadomości ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 17-04-2019

Zbiórka na Kubę. Prosimy o pomoc! Do zaprzyjaźnionej firmy zgłosił...

Wiadomości z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 16-04-2019

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych   I. Postanowienia ogólne § 1 1. Niniejszy Regulamin...

Ogłoszenia

Pasieka - avatar Pasieka, 15-04-2019

Pszczoły żyły pod powieką kobiety Przedstawiciel Lasioglossum, należący do rodziny smuklikowatych...

Wiadomości ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 15-04-2019