fbpx

NEWS:

58 Naukowa Konferencja Pszczelarska 2021, cz.1.

58 naukowa konferencja pszczelarska cz 1

Zdjęcie: Pixabay

W 2020 r. 57 Naukowa Konferencja Pszczelarska została przerwana po pierwszym dniu, ponieważ w Cieszynie (mieście, w którym odbywało się wydarzenie) wykryto pierwsze przypadki osób zarażonych SARS-CoV-2. Pandemia nie odpuszcza, ale organizatorzy konferencji też! Dlatego w tym roku wydarzenie odbyło się online i można je zaliczyć do bardzo udanych. Zapraszamy do przeczytania skrótu ze spotkania, a zwłaszcza sesji plenarnych!

Konferencja odbywała się 9 i 10 marca. Koordynatorem wydarzenia był dr hab. Zbigniew Kołtowski. Prelegentów i uczestników przywitali: kierowniczka Pracowni Pszczelnictwa instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. inż. Monika Fliszkiewicz, kierowniczka Pracowni Hodowli Pszczół w Zakładzie Pszczelarstwa w Puławach dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dyrektorka Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Dorota Konopacka, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Główny Lekarz Weterynarii minister dr Bogdan Konopka, członek zarządu Województwa Lubelskiego Wicemarszałek Sebastian Trojak, Starosta Powiatu Puławskiego Danuta Smaga, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Marcin Kępowicz, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Stanisław Różyński i po perypetiach z połączeniem, prezydent Puław Paweł Maj.

Sesja Plenarna - Biologia, hodowla i genetyka, gospodarka pasieczna, ekonomika

Magister inżynier Aleksandra Żmuda przedstawiła badania pt. „Mniejsza motywacja rebelianckich robotnic pszczoły miodnej do wykonywania zadań obarczonych różnym ryzykiem”. Wykład był niezwykle ciekawy i dotyczył pszczół robotnic „rebeliantek”, które w okresie larwalnym przynajmniej przez 4 dni żyły bez obecności matki w ulu, co powoduje rozwinięcie się u nich większej liczby rurek jajnikowych. Jak wytłumaczyła naukowiec, takie robotnice mają większą oczekiwaną długość życia, ale jednocześnie mniej chętnie podejmują się zadań ryzykownych.

Następnie dr hab. Małgorzata Cebrat wprowadziła słuchających w świat genetyki, prowadząc wykład pt. „Minimalna różnica w sekwencji genu CSD może być wystarczająca do powstania funkcjonalnej heterozygotyczności i determinacji płci żeńskiej u pszczoły miodnej” (pozostałych autorów badań i dokładny spis wykładów możecie znaleźć w pdfie na końcu artykułu). Wspomniany gen CSD determinuje płeć u pszczół miodnych. Pszczoły heterozygotyczne rozwijają się w samice. Jeżeli matka pszczela zostaje zaplemniona przez trutnie o innej wersji genu (innych allelach) CSD, to powstają robotnice heterozygotyczne i oczywiście haploidalne trutnie. Natomiast może się zdarzyć, że w wyniku zaplemnienia matki przez trutnia o takiej samej wersji allelu CSD, powstaną diploidalne trutnie. Giną one jednak we wczesnym etapie rozwoju, bo robotnice je likwidują.

Dzięki badaniom prowadzonym przez dr Cebrat dowiedzieliśmy się, że allele genu CSD różnią się czasem zaledwie o jeden aminokwas, a i tak mogą być w pełni funkcjonalne. Jednak, co szczególnie interesujące, ważne jest nie tylko ich liczba, ale przede wszystkim rozmieszczenie w allelu. Muszą być zlokalizowane w ściśle określonym miejscu, by stworzyć nową „specyficzność” allelu CSD. Ponieważ nawet pojedyncza mutacja może różnicować funkcjonalność wariantu genu, to najprawdopodobniej CSD mutuje bardzo szybko.

Następny referat o tytule „Wymiana matek pszczoły miodnej: Analiza zmian preferencji polskich pszczelarzy na przestrzeni dekad” przedstawiła prof. Małgorzata Bieńkowska. Pani doktor podzieliła się ze słuchaczami wynikami badań ankietowych, które są prowadzone w instytucie od lat 50. ubiegłego wieku. Z badań wynika, że coraz więcej pszczelarzy regularnie wymienia matki pszczele. Średnio w ciągu roku wymienianych jest ok. 300 000 królowych, ale tylko 68% z nich pochodzi z pasiek hodowlanych, pozostałe są z miejsc, które z hodowlą nie mają za wiele wspólnego i bywa, że nie są objęte nadzorem weterynaryjnym.

Czytaj także: Problem utraconych genów mniejszy niż sądzono?

Kolejny, bardzo interesujący wykład pt. „Rozwój wiosenny rodzin pszczelich utrzymywanych na dwóch rodzajach plastrów umieszczonych w tym samym gnieździe” dał mgr inż. Piotr Dziechciarz. Na początku wykładu naukowiec wytłumaczył, jakie czynniki wpływają na zbiór miodu. Podkreślił, że bardzo ważnym elementem rodziny pszczelej są plastry, na których żyją. Doktor Dziechciarz wraz z prof. Olszewskim sprawdzili, jaki wpływ na produkcję miodu i rozwój pszczół ma umieszczenie w gnieździe plastrów o różnej wielkości komórek (4,9 mm i 5,5 mm). Okazało się, że rodziny utrzymywane w gniazdach o mieszanych plastrach rozwijają się intensywniej, a rozmiar komórki wpływa pozytywnie na rozwój wiosenny. Może to wynikać z większej liczby komórek na tej samej powierzchni plastra i naśladowaniu natury, w której wielkość komórek nie jest ujednolicona.

Czytaj także: Introwertyczne pszczoły

Profesor Marian Surowiec zaprezentował wyniki badań, które wywołały spore poruszenie. Wykład miał tytuł „Ultradźwiękowa stymulacja pszczół do zachowań obronnych, higienicznych i pielęgnacyjnych” i przedstawiał nową technologię walki z Varroa destructor za pomocą ultradźwięków. Działają one na pasożyta jak wiertarka ultradźwiękowa i uszkadzają jego ciało. Dokładny opis działania tego mechanizmu zostanie opublikowany w „Pasiece” dzięki życzliwości profesora Surowca.

Sesja Plenarna – choroby i zatrucia.

Profesor Sławomir Bakier przedstawił wyniki badań nad „Zastosowaniem wyciągów z grzybów poliporoidalnych w profilaktyce i leczeniu zgnilca złośliwego pszczół”. Grzyby poliproidalne to te rosnące na drewnie i na drzewach. W badaniach profesora badano złotoporka niemiłego, nieczęsto spotykanego w Polsce pasożyta drzew. Badania nad wpływem grzybów tego typu to kontynuacja prac prowadzonych w poprzednich latach z amerykańskimi naukowcami z Uniwersytetu Missisipi. Z grzyba pozyskano ekstrakt i sprawdzano jego wpływ na bakterie zgnilca złośliwego. Różne szczepy reagowały w różnym stopniu na preparat np. bardziej oporne były bakterie szczepu ERIC1. Ogólnie wykazano, że wyciągi są silnie bakteriobójcze, a jednocześnie nie mają wpływu na zdrowie pszczół. Jednak ze względu na rzadkie występowanie złotoporka w przyrodzie pozyskanie go ze stanowisk naturalnych jest niemal niemożliwe. Dlatego instytucje naukowe będą próbowały opracować sposób uprawy tego grzyba. Wyciąg ze złotoporka zgłoszono do urzędu patentowego. Co interesujące, jeszcze nie wiemy, jaka dokładnie substancja odpowiada za bakteriobójcze działanie tego grzyba i jak ona działa.

Czytaj także: Sprytne grzyby contra pszczoły

„Zimowe straty rodzin pszczelich w Polsce zimą 2019-2020 były niższe niż się spodziewaliśmy” – ten wykład poprowadziła lek. wet. Ewa Mazur. Badanie ankietowe było prowadzone w ramach COLLOS, o którym więcej przeczytasz tutaj. Straty rodzin pszczelich w roku 2019 wyniosły 13,9%, jednak patrząc na tendencje ostatnich lat (np. sezon 2016/2017, w którym straty wynosiły 21,8%) ostatni rok nie był zły. Zauważono też tendencję, że po latach o wysokim osypie zimowym zwykle następuje poprawa i w następnym roku starty są mniejsze. Możliwe, że ta fluktuacja wynika z intensywnego ratowania pogłowia pasieki przez pszczelarzy i dzielenia rodzin pszczelich. W dalszej części wykładu skupiono się na tendencjach w leczeniu rodzin przeciwko warrozie czy przyczynach osypu pszczół. Ze szczegółami publikacji będzie się można zapoznać w najbliższym wydaniu „Pasieki”, tj. 3/2021.

Doktor Tomasz Kiljanek przedstawił dwie prezentacje: „Ogólnoeuropejska ocena, monitorowanie i łagodzenie wpływu czynników oddziałujących negatywnie na zdrowie pszczół (Projekt PoshBee)”, a także „Oznaczanie pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku zgromadzonym przez trzmiele i pszczoły samotne w ramach ogólnoeuropejskiej oceny narażenia (Projekt PoshBee)”. Pierwsza część dotyczyła projektu PoshBee, z którym można się zaznajomić tutaj. Natomiast w czasie drugiego wykładu prowadzący podał wyniki analiz pierzgi z aż ośmiu europejskich państw i to od trzech grup owadów: pszczół miodnych, trzmieli i murarek. Badania nad zebranymi próbami prowadziły również placówki w Belgii i we Włoszech, jednak tamtejsi naukowcy zajmowali się  wartościami odżywczymi i składem gatunkowym pierzgi i/lub pyłku. Polski instytut opracował metodę oznaczania pozostałości 267 niebezpiecznych substancji jednocześnie (insektycydów, fungicydów i herbicydów) oraz leków warroabójczych. Mimo wielu problemów (np. z pozyskaniem prób) wstępne wyniki wykazują, że zanieczyszczenie pestycydami pierzgi jest duże. Przed naukowcami zostało jeszcze przeanalizowanie pozostałości glifosatu, AMPA i glufosynatu.

Czytaj także: Kolejny krok w zrozumieniu nosemozy

Pszczelarzom mało znane jest zjawisko „zamierania larwy matecznej z objawami pośmiertnego rozproszkowania”, o którym mówił prof. Paweł Chorbiński. Według literatury zjawisko rozproszkowania larwy matki pszczelej występuje w wyniku choroby „zakaźnego rozproszkowania czerwiu” następującej po zakażeniu bakterią Paenibacillus larvae subsp. pulvifaciens. Jednak według badań genetycznych przeprowadzonych przez profesora, zamarcie larwy z rozproszkowanej w pasiece, w której ją znaleziono, był najprawdopodobniej wynikiem porażenia bakterią Bacillus cereus. Są to gatunki powszechnie występujące w przyrodzie.

Pierwszy dzień konferencji zamknęła druga część sesji posterowej.

Opis drugiego dnia konferencji znajdziesz tutaj


z Polski

06-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Youtuber kontra firma Lyson

z Polski

15-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jaja jako narzędzie oceny sytuacji w ulu

z Polski

07-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy nasze etykiety są zgodne z prawem?

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kontrola miodów 2024 – znowu dużo kar

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Dobrczu

z Polski

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żar w podkurzaczu gaśnie. Co robić?

z Polski

11-04-2024, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Apilandia w nowej odsłonie

z Polski

03-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szerszeń azjatycki - blisko Polski

z Polski

26-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szop pracz – zagrożenie dla pasiek?

z Polski

12-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konradów – kradzież uli

z Polski

04-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najlepsze polskie miody zostały wybrane!

z Polski

01-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wybrać miejsce pod pasiekę?

z Polski

28-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O balsamie pyłkowym

z Polski

14-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święty Walenty patron… pszczelarzy?

z Polski

19-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

18-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2024!

z Polski

17-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód odsklepinowy – kwestie prawne

z Polski

09-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Matka czy królowa? Wyniki ankiety

z Polski

20-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla lubelskich pszczelarzy

z Polski

15-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska 

z Polski

09-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla pszczelarzy na 2024 r.

z Polski

27-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

z Polski

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły dla Afryki

z Polski

25-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Festiwal Kultury Pszczelarskiej

z Polski

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielka Aukcja dla Pszczół

z Polski

18-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Umyślne podpalenie pasieki w Marysinie

z Polski

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Będą zmiany na etykietach z miodem

z Polski

11-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zadrzechnia i pszczoła miodna

z Polski

18-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przepis na miód pitny

z Polski

09-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Finansowa pomoc dla pszczelarzy 2023

z Polski

31-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Karczowiska po raz XIX

z Polski

26-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczołobójstwo

z Polski

25-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już za chwilę – Apimondia!

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzy przepisy na letnie napoje z miodem

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań Mecenasem Pszczół

z Polski

04-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka edukacyjna w Harmężach

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela przerwał jazdę

z Polski

20-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół”

z Polski

15-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodzieja miodu

z Polski

12-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Film „Rój” – wolność to iluzja

z Polski

05-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wrocław sieje łąki – edycja 2023

z Polski

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co dalej ze strzelnicą w Łukowie?

z Polski

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak niezapominajka puszcza oczko

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Liczba uli w Unii Europejskiej

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kampania społeczna Podziękuj Pszczole

z Polski

22-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek cen miodu

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Almette sieje łąki

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Hotel dla murarek obok Muzeum Zamoyskich

z Polski

12-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły

z Polski

10-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Wadowicach

z Polski

08-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

We Wrocławiu o miodzie

z Polski

05-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu wypełnij ankietę!

z Polski

19-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica w Łukowie zdewastowana

z Polski

18-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Z Ukrainy napływa miód techniczny

z Polski

17-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie każdy niedźwiedź kocha miód?

z Polski

04-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Martwe pszczoły na chodniku w Lublinie

z Polski

31-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany matek!

z Polski

24-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo 2023

z Polski

14-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pieniądze na ochronę zapylaczy

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekord pszczelarek

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ósmy obcy pasażer nosema

z Polski

13-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska pomaga libańskim pszczelarzom

z Polski

09-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Inwałdzie skradziono ule

z Polski

05-01-2023, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska

z Polski

20-12-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwiększenie dopłat do rodzin pszczelich

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł

z Polski

06-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Europejskie pszczelarstwo tkwi w kryzysie

z Polski

05-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Intensywnie działają dla pszczół

z Polski

21-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono całą pasiekę

z Polski

15-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Malenin – skradziono rodziny pszczele

z Polski

03-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2023

z Polski

17-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Rudnie spłonęły pszczoły

z Polski

27-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Blada pszczoła w ulu

z Polski

21-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela żałoba po królowej Elżbiecie

z Polski

20-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Starych Lipinach

z Polski

30-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Beczki pełne syropu skusiły pszczoły

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święto polskich pszczelarzy

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekordowa sprzedaż cukru

z Polski

19-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dentsu zbiera miód

z Polski

17-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konsorcjum pszczelarskie w Kluczborku

z Polski

12-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miodowy odcisk palca

z Polski

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka Sosenka okradziona!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań pszczelarzem roku!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Parafina w wosku

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule z recyklingu… po raz kolejny!

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły zjadają maliny

z Polski

20-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek przez pszczołę?

z Polski

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież pasieki w Bogatyni

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przychodzi pszczoła do lekarza... 

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miedziowe pszczoły!

z Polski

28-06-2022, 2025-02-01 Andrzej Karwacki - avatar 2025-02-01 Andrzej Karwacki

Projekt BeeGen - materiały szkoleniowe

z Polski

13-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony dla pszczelarzy

z Polski

07-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”

z Polski

02-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Otwocku

z Polski

31-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś zniszczył 120 uli

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca gadka roślin

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Przyjaciele pszczół

z Polski

26-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Perfidne zniszczenie uli

z Polski

25-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Banku Pekao

z Polski

18-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Goniczkach

z Polski

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs pszczelarski w Wilanowie

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Ludźmierzu

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chronić pszczoły – racjonalnie

z Polski

26-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praca dla pszczelarzy z Ukrainy

z Polski

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa sztuczka fałszerzy miodu

z Polski

25-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

6081 zł dla Ukrainy!

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złapano zabójcę pszczół

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Świetne inicjatywy w Sosnowcu

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sosnowcu budzą pszczoły

z Polski

09-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dopłaty dla pszczelarzy

z Polski

08-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2022

z Polski

04-03-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Wydawnictwo Pasieka dla Ukrainy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne szkolenie w Wojnowie

z Polski

21-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ochrona pszczoły Augustowskiej

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo i Bee Art 2022

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs o 5000 zł edycja 2022

z Polski

16-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Greckie pączusie z miodem

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzysta tysięcy dla pszczelarzy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabił pszczoły, wychładzając gniazda

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ucząc o pszczołach

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne wykłady pszczelarskie online

z Polski

14-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wydawnictwo Pasieka wspiera strażaków

z Polski

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praktyki współistnienia

z Polski

24-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie dla rolników-pszczelarzy!

z Polski

03-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo to stan umysłu

z Polski

27-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek ciężarówki z miodem

z Polski

01-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolski szlak miodem płynący

z Polski

26-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O pszczołach w Ustroniu Morskim

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jesienne Pszczoły 2021 w Apilandii

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie do pasów kwietnych

z Polski

27-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jeszcze tylko kilka dni!

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Pile staną pszczele bioindykatory

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

10 lat za 10 słoików

z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski

30-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Webinar pełen przydatnej wiedzy!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na facebooku Pasieki!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica pszczelim domem!

z Polski

20-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Morderca pszczół zatrzymany

z Polski

16-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabili pszczoły, zniszczyli ule

z Polski

15-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczele radio

z Polski

13-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Marihuana wśród uli

z Polski

27-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Podlaskie miodem stoi

z Polski

25-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co ty pleciesz? Ul!

z Polski

24-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Krakowskie miodobranie już we Wrześniu!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie rozsiewaj nasion gdzie popadnie!

z Polski