fbpx

NEWS:

Przywrócić nadzieję. Bank Pszczeli w Rzeszowie przekaże poszkodowanym pomoc o wartości 140 tys. zł

Rzeszów bank pszczeli

Zdjęcie: Tak dla Pszczół

12 kwietnia w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa na temat pomocy Banku Pszczelego z udziałem jego pomysłodawców, braci pszczelarzy Rafała i Macieja Szelów, oraz Prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka.

Bank Pszczeli przywraca nadzieję poszkodowanym pszczelarzom! Tylko w tym roku do pokrzywdzonych trafi 70 pszczelich rodzin, gotowych odbudować zniszczone i wytrute pasieki. Całkowita wartość bezinteresownej pomocy Banku Pszczelego to blisko 140 tys. zł. To ogromny sukces inicjatywy braci Rafała i Macieja Szelów stworzonej po wytruciu przez nieznanego sprawcę 2,5 mln pszczół w ich prywatnej pasiece.

Historia braci Rafała i Macieja Szelów udowadnia, że odwaga i determinacja potrafi całkowicie odmienić oblicze tragedii. Końcem 2018 r. nieznany sprawca wytruł pasiekę Rafała, doprowadzając do śmierci 2,5 mln pszczół z 66 rodzin, narażając na straty o wartości 100 tys. zł. Z mieszanki skrajnych emocji zrodziło się pozytywne działanie. Na przekór wszystkim przeciwnościom powstał Bank Pszczeli – unikatowa instytucja, stanowiąca rezerwę pszczół hodowanych po to, by z potrzeby serca pomagać w podobnych sytuacjach.

Marzenie to staje się dziś faktem, a zadeklarowana pomoc po raz pierwszy będzie przekazywana w pełnym wymiarze. Do poszkodowanych trafi 70 pszczelich rodzin z transportem w dowolne miejsce kraju i pokryciem innych niezbędnych kosztów. Tylko w 2023 roku całkowita wartość pomocy Banku Pszczelego wyniesie blisko 140 tys. zł – co znacząco przekracza początkowe szacunki pomysłodawców.

 – Bank Pszczeli przekazuje sprawdzoną i pewną pomoc. Pszczoły hodujemy obecnie w sześciu własnych pasiekach zlokalizowanych w okolicy Rzeszowa. Utrzymujemy je w ścisłym reżimie higienicznym. Pszczoły, które znajdują się pod opieką Banku Pszczelego selekcjonowane są pod względem występowania podobnych i pożądanych cech użytkowych. Wszystko po to, by oddalić od poszkodowanego pszczelarza jakiekolwiek komplikacje – mówi Maciej Szela.

 Pomoc należy doceniać i uszanować. Jednak przekazanie pomocy z wielu miejsc nie gwarantuje sukcesu w odbudowie pasieki, gdyż każda rodzina ma swoją indywidualną historię. Znaczące różnice w zachowaniu rodzin pszczelich zmuszają poszkodowanego pszczelarza do indywidualnego traktowania każdej z nich. To znacząco utrudnia wyjście na prostą. Bank Pszczeli działa zupełnie inaczej. Pomoc przekazywana jest z jednego sprawdzonego źródła według jednolitego standardu hodowli i leczenia. Pozwala to znacząco skrócić czas i zminimalizować koszty odbudowy pasieki poszkodowanego – mówi Rafał Szela

Działania Rafała i Macieja Szelów #TAKDlaPszczół od początku wspiera miasto. Na działania związane z ochroną pszczół, edukacją mieszkańców, tworzeniem trzmielowiska w Parku Kultury i Wypoczynku nad Wisłokiem przeznaczyło ponad 250 tys. zł. Większość z pozyskanych specjalnie na ten cel grantów. Ponadto miasto w ciągu dwóch ostatnich lat sfinansowało posadzenie ponad dwóch tysięcy miododajnych roślin (blisko tysiąca drzew i ponad tysiąca krzewów).

Czytaj także: Powstał bank pszczół dla poszkodowanych pszczelarzyw

– Dobrze rozwinięta współpraca miasta z #TAKdlaPszczół znacząco oddziałuje także na inne decyzje z zakresu ochrony środowiska i zieleni. Tworzymy parki kieszonkowe na osiedlach, dbamy o zieleń, wspólnie z okolicznymi firmami sadzimy drzewa. Wzięliśmy udział w projekcie edukacyjnym Bee Friendly, zadbaliśmy o owady zamieszkujące tereny rzeczne i przybrzeżne, stworzyliśmy ogród tematyczny Trzmielowisko.  Rośliny i drzewa miododajne są ponadto szczególnie uwzględniane w systematycznie realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej inwestycjach. Zrezygnowaliśmy także z odkomarzania. Przed nami jeszcze wiele wspólnych działań, które już są przygotowywane. Tym bardziej że takie inicjatywy wpisują się w naszą filozofię działania i są częścią drogi Rzeszowa do neutralności klimatycznej w 2030 roku – powiedział Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa.

U progu obecnego sezonu Bank Pszczeli dysponuje 170 rodzinami pszczelimi z perspektywą rozwoju zasobów własnych do poziomu 300 rodzin na jego zakończenie. W związku z prowadzoną intensywną gospodarką pasieczną 70 przekazanych rodzin stanowić więc będzie niemal 1/4 posiadanych zasobów rodzin.

– Bank Pszczeli rozpoczynał swoją działalność od zakupu pierwszych 18 rodzin. Cztery lata intensywnej pracy pozwoliło nam zwielokrotnić posiadane zasoby pszczół. To ogromy sukces. Nie byłby on jednak możliwy bez wsparcia tysięcy osób poruszonych naszą historią oraz partnerów, dla których idee Banku Pszczelego są szczególnie ważne – mówi Maciej Szela.

Dzięki wsparciu Kancelarii CMS, BorgWarner, Fiskars, YES Biżuteria, Galeria Rzeszów, Shoper, Grupa Bemo Motors, udało się znacząco zwiększyć i przyspieszyć gotowość Banku Pszczelego do udzielania pomocy poszkodowanym.

Bank pszczół rzeszów

Bank Pszczeli udziela pomocy materialnej od kwietnia 2021, tj. po niespełna 2 latach intensywnych przygotowań i hodowli. Wsparcie udzielane pilotażowo zaowocowało odbudową trzech pasiek w Kartuzach (pomorskie), Zwierzyńcu (lubelskie) i Tworzymirkach (wielkopolskie). W ramach pilotażu przekazanych zostało 19 rodzin pszczelich. Obecnie instytucja po okresie projektowania, kreacji i testowania wkracza w etap pełnego wdrożenia.

Dlaczego pomoc Banku Pszczelego jest ważna?

Jak czytamy w dorocznym raporcie z sektora pszczelarskiego publikowanego przez Instytut Ogrodnictwa InHort na terenie Polski tylko w 2021 roku doszło do ostrego zatrucia 276 rodzin i podtrucia 9549. Są to jednak tylko zgłoszone i potwierdzone przypadki, zaraportowane przez organizacje pszczelarskie. Dane te jednak nie oddają pełnej skali problemu. Pomoc Banku Pszczelego stanowić będzie znaczący wkład w odbudowę najbardziej poszkodowanych pasiek. W odniesieniu do danych InHort Bank Pszczeli w tym roku będzie w stanie odpowiedzieć nawet na 25% ujawnionych i zgłoszonych przypadków zniszczenia lub wytrucia rodzin pszczelich.

Bank Pszczeli kompleksowo i celnie wspiera poszkodowanych pszczelarzy. W pierwszym etapie udzielane jest wsparcie merytoryczne – pszczelarskie oraz proceduralne, co ułatwia zebranie niezbędnego materiału dowodowego oraz zgłoszenie zaistniałej sytuacji. Pomoc materialna Banku Pszczelego jest przekazywana po uprzedniej weryfikacji zgłoszenia i zgromadzonych materiałów zgodnie z zasadami Regulaminu. Bank Pszczeli jest bez wątpienia instytucją bez precedensu z unikalnym podejściem, jakiego do tej pory nie było.

Uzupełniające się działania w służbie idei

Działalność Banku Pszczelego od samego początku powiązana jest z szeroko rozumianą edukacją. Jak przekazują pomysłodawcy, pomoc i edukacja to dwa filary, które doskonale się uzupełniają. Zadaniem, jakie zostało postawione przed uzupełniającym Bank Pszczeli programem edukacyjnym #TAKdlaPszczół jest uwrażliwienie na obecność pszczół, inspiracja i włączenie w działania każdego, komu bliskie są dzikie zapylacze i pszczoły, od działań internetowych jak autorskie publikacje, filmy i program edukacyjne, po działania w przestrzeni miejskiej.

Czytaj także: Bank pszczół pomoże kolejnemu pszczelarzowi

– Koncepcja utworzenia w Rzeszowie pierwszego Banku Pszczelego i realizacji szeregu towarzyszących mu uzupełniających się działań edukacyjnych była w mojej ocenie niewątpliwą innowacją. Miasto Rzeszów z pełnym zaufaniem i wiarą w powodzenie tej inicjatywy stało się jej pierwszym strategicznym partnerem. Dziś możemy z powodzeniem stwierdzić, że szybki rozwój oraz mnogość zrealizowanych z sukcesem działań pozytywnie zaskoczyła nas wszystkich. Pierwszym z nich, poza bankiem, było stworzenie przez Miasto Rzeszów, Galerię Rzeszów i #TAKdlaPszczół wspólnej Pasieki w Sercu Miasta, której zadaniem było przybliżenie mieszkańcom życia pszczół. Jako kontynuacja tego zamierzenia wspólnie realizujemy cykliczne wydarzenie edukacyjne Rzeszowskie Miodobranie. Powstał także autorski program radiowo-telewizyjny Natura w Chmurach oraz inne nagrania, które coraz śmielej emitowane są w autobusach miejskich. W ubiegłym roku niemal wszyscy uczniowie klas I-IV samorządowych szkół podstawowych w Rzeszowie uczestniczyli w cyklu lekcji o pszczołach i dzikich zapylaczach realizowanych według programu opracowanego przez #TAKdlaPszczół. Dwadzieścia placówek otrzymało także hotele dla zapylaczy, które umożliwiają dzieciom obserwacje ich życia. Działanie to było częścią wspólnego projektu Miasta Rzeszów, Koszyce i Stropkov (Słowacja), Nyiregyhaza (Węgry)mówi Kamil Czyż, Dyrektor Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.


z Polski

21-06-2024, Szymański Emil Mariusz - avatar Szymański Emil Mariusz

Problemy z refundacjami pszczelarskimi - analiza

z Polski

18-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne badanie węzy

z Polski

06-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Youtuber kontra firma Lyson

z Polski

15-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jaja jako narzędzie oceny sytuacji w ulu

z Polski

07-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy nasze etykiety są zgodne z prawem?

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kontrola miodów 2024 – znowu dużo kar

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Dobrczu

z Polski

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żar w podkurzaczu gaśnie. Co robić?

z Polski

11-04-2024, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Apilandia w nowej odsłonie

z Polski

03-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szerszeń azjatycki - blisko Polski

z Polski

26-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szop pracz – zagrożenie dla pasiek?

z Polski

12-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konradów – kradzież uli

z Polski

04-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najlepsze polskie miody zostały wybrane!

z Polski

01-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wybrać miejsce pod pasiekę?

z Polski

28-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O balsamie pyłkowym

z Polski

14-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święty Walenty patron… pszczelarzy?

z Polski

19-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

18-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2024!

z Polski

17-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód odsklepinowy – kwestie prawne

z Polski

09-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Matka czy królowa? Wyniki ankiety

z Polski

20-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla lubelskich pszczelarzy

z Polski

15-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska 

z Polski

09-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla pszczelarzy na 2024 r.

z Polski

27-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

z Polski

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły dla Afryki

z Polski

25-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Festiwal Kultury Pszczelarskiej

z Polski

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielka Aukcja dla Pszczół

z Polski

18-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Umyślne podpalenie pasieki w Marysinie

z Polski

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Będą zmiany na etykietach z miodem

z Polski

11-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zadrzechnia i pszczoła miodna

z Polski

18-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przepis na miód pitny

z Polski

09-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Finansowa pomoc dla pszczelarzy 2023

z Polski

31-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Karczowiska po raz XIX

z Polski

26-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczołobójstwo

z Polski

25-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już za chwilę – Apimondia!

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzy przepisy na letnie napoje z miodem

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań Mecenasem Pszczół

z Polski

04-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka edukacyjna w Harmężach

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela przerwał jazdę

z Polski

20-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół”

z Polski

15-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodzieja miodu

z Polski

12-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Film „Rój” – wolność to iluzja

z Polski

05-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wrocław sieje łąki – edycja 2023

z Polski

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co dalej ze strzelnicą w Łukowie?

z Polski

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak niezapominajka puszcza oczko

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Liczba uli w Unii Europejskiej

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kampania społeczna Podziękuj Pszczole

z Polski

22-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek cen miodu

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Almette sieje łąki

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Hotel dla murarek obok Muzeum Zamoyskich

z Polski

12-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły

z Polski

10-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Wadowicach

z Polski

08-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

We Wrocławiu o miodzie

z Polski

05-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu wypełnij ankietę!

z Polski

19-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica w Łukowie zdewastowana

z Polski

18-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Z Ukrainy napływa miód techniczny

z Polski

17-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie każdy niedźwiedź kocha miód?

z Polski

04-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Martwe pszczoły na chodniku w Lublinie

z Polski

31-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany matek!

z Polski

24-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo 2023

z Polski

14-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pieniądze na ochronę zapylaczy

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekord pszczelarek

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ósmy obcy pasażer nosema

z Polski

13-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska pomaga libańskim pszczelarzom

z Polski

09-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Inwałdzie skradziono ule

z Polski

05-01-2023, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska

z Polski

20-12-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwiększenie dopłat do rodzin pszczelich

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł

z Polski

06-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Europejskie pszczelarstwo tkwi w kryzysie

z Polski

05-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Intensywnie działają dla pszczół

z Polski

21-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono całą pasiekę

z Polski

15-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Malenin – skradziono rodziny pszczele

z Polski

03-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2023

z Polski

17-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Rudnie spłonęły pszczoły

z Polski

27-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Blada pszczoła w ulu

z Polski

21-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela żałoba po królowej Elżbiecie

z Polski

20-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Starych Lipinach

z Polski

30-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Beczki pełne syropu skusiły pszczoły

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święto polskich pszczelarzy

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekordowa sprzedaż cukru

z Polski

19-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dentsu zbiera miód

z Polski

17-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konsorcjum pszczelarskie w Kluczborku

z Polski

12-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miodowy odcisk palca

z Polski

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka Sosenka okradziona!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań pszczelarzem roku!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Parafina w wosku

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule z recyklingu… po raz kolejny!

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły zjadają maliny

z Polski

20-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek przez pszczołę?

z Polski

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież pasieki w Bogatyni

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przychodzi pszczoła do lekarza... 

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miedziowe pszczoły!

z Polski

28-06-2022, 2025-02-01 Andrzej Karwacki - avatar 2025-02-01 Andrzej Karwacki

Projekt BeeGen - materiały szkoleniowe

z Polski

13-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony dla pszczelarzy

z Polski

07-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”

z Polski

02-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Otwocku

z Polski

31-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś zniszczył 120 uli

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca gadka roślin

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Przyjaciele pszczół

z Polski

26-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Perfidne zniszczenie uli

z Polski

25-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Banku Pekao

z Polski

18-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Goniczkach

z Polski

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs pszczelarski w Wilanowie

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Ludźmierzu

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chronić pszczoły – racjonalnie

z Polski

26-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praca dla pszczelarzy z Ukrainy

z Polski

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa sztuczka fałszerzy miodu

z Polski

25-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

6081 zł dla Ukrainy!

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złapano zabójcę pszczół

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Świetne inicjatywy w Sosnowcu

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sosnowcu budzą pszczoły

z Polski

09-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dopłaty dla pszczelarzy

z Polski

08-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2022

z Polski

04-03-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Wydawnictwo Pasieka dla Ukrainy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne szkolenie w Wojnowie

z Polski

21-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ochrona pszczoły Augustowskiej

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo i Bee Art 2022

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs o 5000 zł edycja 2022

z Polski

16-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Greckie pączusie z miodem

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzysta tysięcy dla pszczelarzy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabił pszczoły, wychładzając gniazda

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ucząc o pszczołach

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne wykłady pszczelarskie online

z Polski

14-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wydawnictwo Pasieka wspiera strażaków

z Polski

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praktyki współistnienia

z Polski

24-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie dla rolników-pszczelarzy!

z Polski

03-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo to stan umysłu

z Polski

27-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek ciężarówki z miodem

z Polski

01-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolski szlak miodem płynący

z Polski

26-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O pszczołach w Ustroniu Morskim

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jesienne Pszczoły 2021 w Apilandii

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie do pasów kwietnych

z Polski

27-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jeszcze tylko kilka dni!

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Pile staną pszczele bioindykatory

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

10 lat za 10 słoików

z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski

30-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Webinar pełen przydatnej wiedzy!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na facebooku Pasieki!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica pszczelim domem!

z Polski

20-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Morderca pszczół zatrzymany

z Polski

16-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabili pszczoły, zniszczyli ule

z Polski

15-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczele radio

z Polski

13-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Marihuana wśród uli

z Polski