fbpx

NEWS:

Konkurs w programie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

kujawski pomagamy pszczołom

Z badań opinii publicznej, opublikowanych 4 lipca 2024 r., wynika, że dla niemal wszystkich Polaków ważne jest środowisko naturalne, a 73 proc. badanych uważa, że  działanie jednostki może mieć na nie wpływ. Taki sam odsetek obawia się o dostępność żywności w wyniku zmian klimatycznych. Czterdzieści dwa proc. z nich wybiera marki zaangażowane w ochronę środowiska. Wszystkie grupy wiekowe wskazują potrzebę szerszej edukacji i działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska, zaś 90 proc. jest przekonanych, że marki i firmy spożywcze powinny angażować się w ochronę środowiska naturalnego. Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” od ponad 13 lat realizuje misję budowania świadomości społecznej na temat roli pszczół w ekosystemie oraz ich znaczenia dla produkcji żywności. Pierwszego lipca br. ruszył konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, zachęcający konsumentów do sadzenia i rejestracji kwiatów przyjaznych pszczołom, aby zrealizować wspólny cel nasadzenia ponad miliona kwiatów w tym roku.

Z badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez IQS na zlecenie marki Kujawski[1], wynika, że wśród Polaków niemal powszechne jest przekonanie, jak ważne są środowisko naturalne i przyroda (93 proc. respondentów). Im starsza grupa wiekowo, tym jest ono częstsze. Większość badanych (73 proc.) twierdzi, że ich działania mogą mieć wpływ na ochronę środowiska naturalnego. W najmłodszych grupach wiekowych do 35 lat przekonanie to jest niższe, w porównaniu do osób w wieku 46–65 lat. Taki sam odsetek Polaków zgadza się, że w wyniku zmian klimatycznych może zabraknąć żywności do zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców Ziemi.

Do zapewnienia ludziom kluczowych dóbr, takich, jak żywność, potrzebne jest utrzymanie równowagi ekosystemów, a tu fundamentalna jest bioróżnorodność biologiczna. W grupie dużych ryzyk dla produkcji rolnej są zmniejszające się populacje owadów zapylających, m.in. pszczół. Pszczoły, tak miodne, jak i dzikie, odgrywają niezastąpioną rolę w zapylaniu roślin, wpływając na wytwarzanie wielu podstawowych produktów spożywczych i surowców. Szacuje się, że w strefach klimatu umiarkowanego około 78 proc. gatunków roślin jest zapylanych przez zwierzęta, przede wszystkim przez pszczoły. Przez ostatnie pół wieku produkcja upraw zależnych od zapylaczy wzrosła o ok. 300 proc. Ludzie zawdzięczają pszczołom nie tylko miód, owoce, ale też olej rzepakowy, wiele warzyw i ziół, migdały, kawę, bawełnę, podczas gdy tradycyjnie kojarzone są one z powstawaniem przede wszystkim miodu.

– Optymistycznie wyglądają wyżej cytowane badania opinii publicznej, z których wynika jasno, iż większość społeczeństwa ma świadomość własnego uczestnictwa i wpływu na ochronę środowiska naturalnego. Wielu zapewne zastanawia się, w jakim stopniu może to czynić, bo poza codziennym dbaniem o czystość środowiska, segregacją śmieci i jak najmniejszą ilością produkowanych odpadów, chciałoby się zrobić coś więcej, coś co wyraźniej wpłynie na zachowanie bioróżnorodności w przyrodzie. I takim najprostszym sposobem jest sianie lub sadzenie kwiatów – mówił prof. dr hab. Jerzy Wilde z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – Poza aspektem estetycznym, poprawą nastroju i samopoczucia, ważna jest świadomość, iż tymi działaniami zapewniamy pokarm dla pszczół, a tym samym dbamy o ich rozwój i dobrostan. Choć mogą wydawać się niepozorne,  to ich rola jest nie do przecenienia. Pszczoły są niezastąpione w zapylaniu roślin, mając wpływ na produkcję wielu podstawowych produktów spożywczych. Zapylanie jest kluczową usługą ekosystemową, istotną dla zachowania bioróżnorodności, a co za tym idzie, dla przetrwania człowieka – podkreśla.

Czytaj także: Pasieka wspiera PLLuM

Trzynaście lat temu, mając na uwadze rolę pszczół w środowisku i dla życia człowieka, uwzględniając zagrożenia dla tych owadów, a także niewielką świadomość społeczną i wiedzę o znaczeniu zapylaczy,  powstał program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Nieustannie przyświeca mu misja budowania świadomości społecznej  na temat roli pszczół w ekosystemie, ich znaczenia dla produkcji żywności oraz wpływu na dobrostan pszczołowatych w Polsce. W czternastej edycji programu, która ruszyła w kwietniu br., marka konsekwentnie prowadzi nie tylko działania edukacyjne, ale też mocno aktywizuje Polaków,  inspirując i zachęcając ich do podejmowania konkretnych działań na rzecz poprawy życia pszczół w Polsce. Konsumenci mobilizowani są do posadzenia ponad miliona kwiatów, stanowiących bazę pokarmową dla pszczół, między innymi poprzez dedykowany konkurs.

Co najczęściej robią Polacy, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i wspierać przyrodę? Wyniki wspomnianego wyżej badania pokazują, że 42 proc. badanych, podejmując decyzje zakupowe, wybiera marki, które są zaangażowane w ochronę środowiska. Wśród działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, w ciągu ostatnich pięciu lat, najczęściej wskazywane są: segregowanie śmieci (78 proc.), oszczędzanie wody (72 proc.) i energii (70 proc.) oraz ograniczanie nadmiernego kupowania i marnowania żywności (67 proc). Te same działania planowane są w ciągu najbliższego roku. Tylko jedna trzecia badanych zamierza posiać łąkę kwietną dla wsparcia owadów zapylających.

Polacy oczekują również większych zachęt do zaangażowania się w działania zmierzające do ochrony środowiska. Wszystkie grupy wiekowe wskazują potrzebę szerszej edukacji oraz działań ze strony samorządów, nakierowanych na rzecz ochrony lokalnego środowiska. Powszechne wśród ankietowanych (90 proc.) jest przekonanie, że marki spożywcze oraz firmy produkujące żywność powinny angażować się w ochronę środowiska naturalnego. Jednak tylko 26 proc. respondentów deklaruje, że zna lub słyszało o programach społecznych i ekologicznych realizowanych przez producentów żywności w Polsce.

łąka kwietnia kujawski

Chociaż 62 proc. Polaków podejmuje działania mające na celu wsparcie i ochronę pszczół poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak sadzenie kwiatów, to nie ma jednak pełnej wiedzy, jakie kwiaty są przyjazne pszczołom. Na te potrzeby odpowiadają programy m.in. „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Wyniki badania opinii jasno pokazują dalszą potrzebę edukacji na ten temat, aby wspólne działania były skuteczne. Program pomaga budować świadomość społeczną o roli pszczół w ekosystemie oraz ich znaczenia dla produkcji żywności, a także polepszania dobrostanu pszczołowatych. Daje też gotowe narzędzia, aby wspierać konsumentów w podejmowaniu indywidualnych działań. Mając na celu zwiększanie bazy pokarmowej dla zapylaczy, między innymi, aktywizuje i angażuje szeroko pojęte otoczenie we wspólną akcję budowania „kwietnych stołówek”, aby tylko w tym roku posadzić wspólnie ponad milion kwiatów bogatych w nektar i pyłek – pokarm dla pszczół.

– Aż 69 proc. respondentów wspomnianego badania uznaje pszczoły za zwierzęta wymagające największej ochrony w Polsce, a trzy czwarte (75 proc.) wyraża sympatię wobec tych owadów. Dlatego  nadal widzimy potrzebę zwiększania edukacji na temat pszczół, szczególnie wśród osób z niższym wykształceniem i młodszych grup wiekowych – mówi Sławomir Kozłowski, Senior Brand Manager marki Kujawski. – W konkursie, który trwa od 1 lipca do 11 sierpnia br. zachęcamy wszystkich do sadzenia kwiatów i rejestracji ich za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl/konkurs, można wygrać rowery, leżaki i zestawy olejów marki Kujawski. Jego celem jest dodatkowa aktywizacja konsumentów do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i pokazanie, że każdy z nas może mieć wpływ i sprawczość – podkreśla.

Na stronie internetowej opublikowane zostały zasady konkursu, możliwość rejestracji posadzonych już kwiatów oraz wiele przydatnych informacji i ciekawostek na temat pszczół, ich bezsprzecznej roli w naszym życiu oraz przyjaznych im roślin.

[1] Badanie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” przeprowadzone przez IQS na zlecenie marki Kujawski w kwietniu br., CAWI, próba reprezentatywna N=1000, wiek 18-65 l.)


z Polski

08-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porady: Kremowanie miodu

z Polski

05-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porada – lipcowe odkłady

z Polski

04-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

„Pasieka” wspiera PLLuM!

z Polski

25-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O świcie matki

z Polski

21-06-2024, Szymański Emil Mariusz - avatar Szymański Emil Mariusz

Problemy z refundacjami pszczelarskimi - analiza

z Polski

18-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne badanie węzy

z Polski

06-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Youtuber kontra firma Lyson

z Polski

15-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jaja jako narzędzie oceny sytuacji w ulu

z Polski

07-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy nasze etykiety są zgodne z prawem?

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kontrola miodów 2024 – znowu dużo kar

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Dobrczu

z Polski

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żar w podkurzaczu gaśnie. Co robić?

z Polski

11-04-2024, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Apilandia w nowej odsłonie

z Polski

03-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szerszeń azjatycki - blisko Polski

z Polski

26-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szop pracz – zagrożenie dla pasiek?

z Polski

12-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konradów – kradzież uli

z Polski

04-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najlepsze polskie miody zostały wybrane!

z Polski

01-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wybrać miejsce pod pasiekę?

z Polski

28-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O balsamie pyłkowym

z Polski

14-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święty Walenty patron… pszczelarzy?

z Polski

19-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

18-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2024!

z Polski

17-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód odsklepinowy – kwestie prawne

z Polski

09-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Matka czy królowa? Wyniki ankiety

z Polski

20-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla lubelskich pszczelarzy

z Polski

15-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska 

z Polski

09-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla pszczelarzy na 2024 r.

z Polski

27-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

z Polski

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły dla Afryki

z Polski

25-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Festiwal Kultury Pszczelarskiej

z Polski

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielka Aukcja dla Pszczół

z Polski

18-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Umyślne podpalenie pasieki w Marysinie

z Polski

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Będą zmiany na etykietach z miodem

z Polski

11-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zadrzechnia i pszczoła miodna

z Polski

18-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przepis na miód pitny

z Polski

09-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Finansowa pomoc dla pszczelarzy 2023

z Polski

31-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Karczowiska po raz XIX

z Polski

26-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczołobójstwo

z Polski

25-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już za chwilę – Apimondia!

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzy przepisy na letnie napoje z miodem

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań Mecenasem Pszczół

z Polski

04-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka edukacyjna w Harmężach

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela przerwał jazdę

z Polski

20-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół”

z Polski

15-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodzieja miodu

z Polski

12-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Film „Rój” – wolność to iluzja

z Polski

05-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wrocław sieje łąki – edycja 2023

z Polski

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co dalej ze strzelnicą w Łukowie?

z Polski

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak niezapominajka puszcza oczko

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Liczba uli w Unii Europejskiej

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kampania społeczna Podziękuj Pszczole

z Polski

22-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek cen miodu

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Almette sieje łąki

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Hotel dla murarek obok Muzeum Zamoyskich

z Polski

12-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły

z Polski

10-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Wadowicach

z Polski

08-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

We Wrocławiu o miodzie

z Polski

05-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu wypełnij ankietę!

z Polski

19-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica w Łukowie zdewastowana

z Polski

18-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Z Ukrainy napływa miód techniczny

z Polski

17-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie każdy niedźwiedź kocha miód?

z Polski

04-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Martwe pszczoły na chodniku w Lublinie

z Polski

31-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany matek!

z Polski

24-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo 2023

z Polski

14-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pieniądze na ochronę zapylaczy

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekord pszczelarek

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ósmy obcy pasażer nosema

z Polski

13-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska pomaga libańskim pszczelarzom

z Polski

09-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Inwałdzie skradziono ule

z Polski

05-01-2023, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska

z Polski

20-12-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwiększenie dopłat do rodzin pszczelich

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł

z Polski

06-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Europejskie pszczelarstwo tkwi w kryzysie

z Polski

05-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Intensywnie działają dla pszczół

z Polski

21-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono całą pasiekę

z Polski

15-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Malenin – skradziono rodziny pszczele

z Polski

03-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2023

z Polski

17-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Rudnie spłonęły pszczoły

z Polski

27-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Blada pszczoła w ulu

z Polski

21-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela żałoba po królowej Elżbiecie

z Polski

20-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Starych Lipinach

z Polski

30-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Beczki pełne syropu skusiły pszczoły

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święto polskich pszczelarzy

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekordowa sprzedaż cukru

z Polski

19-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dentsu zbiera miód

z Polski

17-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konsorcjum pszczelarskie w Kluczborku

z Polski

12-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miodowy odcisk palca

z Polski

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka Sosenka okradziona!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań pszczelarzem roku!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Parafina w wosku

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule z recyklingu… po raz kolejny!

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły zjadają maliny

z Polski

20-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek przez pszczołę?

z Polski

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież pasieki w Bogatyni

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przychodzi pszczoła do lekarza... 

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miedziowe pszczoły!

z Polski

28-06-2022, 2025-02-01 Andrzej Karwacki - avatar 2025-02-01 Andrzej Karwacki

Projekt BeeGen - materiały szkoleniowe

z Polski

13-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony dla pszczelarzy

z Polski

07-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”

z Polski

02-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Otwocku

z Polski

31-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś zniszczył 120 uli

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca gadka roślin

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Przyjaciele pszczół

z Polski

26-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Perfidne zniszczenie uli

z Polski

25-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Banku Pekao

z Polski

18-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Goniczkach

z Polski

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs pszczelarski w Wilanowie

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Ludźmierzu

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chronić pszczoły – racjonalnie

z Polski

26-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praca dla pszczelarzy z Ukrainy

z Polski

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa sztuczka fałszerzy miodu

z Polski

25-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

6081 zł dla Ukrainy!

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złapano zabójcę pszczół

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Świetne inicjatywy w Sosnowcu

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sosnowcu budzą pszczoły

z Polski

09-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dopłaty dla pszczelarzy

z Polski

08-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2022

z Polski

04-03-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Wydawnictwo Pasieka dla Ukrainy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne szkolenie w Wojnowie

z Polski

21-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ochrona pszczoły Augustowskiej

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo i Bee Art 2022

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs o 5000 zł edycja 2022

z Polski

16-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Greckie pączusie z miodem

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzysta tysięcy dla pszczelarzy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabił pszczoły, wychładzając gniazda

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ucząc o pszczołach

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne wykłady pszczelarskie online

z Polski

14-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wydawnictwo Pasieka wspiera strażaków

z Polski

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praktyki współistnienia

z Polski

24-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie dla rolników-pszczelarzy!

z Polski

03-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo to stan umysłu

z Polski

27-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek ciężarówki z miodem

z Polski

01-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolski szlak miodem płynący

z Polski

26-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O pszczołach w Ustroniu Morskim

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jesienne Pszczoły 2021 w Apilandii

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie do pasów kwietnych

z Polski

27-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jeszcze tylko kilka dni!

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Pile staną pszczele bioindykatory

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

10 lat za 10 słoików

z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski