fbpx

NEWS:

Rośliny naczyniowe obcego pochodzenia uznane za inwazyjne na terenie Polski – lista gatunków

Gatunki inwazyjne

Zdjęcie: Freepik

Rośliny inwazyjne to duży problem – zajmują miejsce naszym rodzimym gatunkom, powodują powstawanie monokultur i okresów bezpożytkowych w regionach intensywnego występowania (np. nawłoć kanadyjska), bywają niebezpieczne dla zwierząt, a nawet ludzi (np. barszcz Sosnowskiego). Sklep Pasieka nie ma w swojej ofercie sprzedażowej nasion gatunków inwazyjnych i nie przyjmuje ogłoszeń oferujących materiał rozmnożeniowy takich gatunków. Prosimy o zaznajomienie się z listą gatunków inwazyjnych opracowaną przez dra Artura Piszko z Instytutu Botaniki, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prezentowana lista inwazyjnych roślin naczyniowych obcego pochodzenia w Polsce została przygotowana na podstawie danych zawartych w publikacjach Tokarskiej-Guzik i in. [2012, 2021] oraz w kartach informacyjnych gatunków opracowanych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0100/16-00 pod nazwą „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” [http://projekty.gdos.gov.pl/igo-lista-inwazyjnych-gatunkow-obcych-roslin]. W jednym przypadku (Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L. Nesom) skorzystano z dodatkowego źródła [Dudáš i in. 2020]. Zgodnie z opracowaniem Tokarskiej-Guzik i in. [2012], gatunkom przydzielono odpowiednią skalę inwazyjności (krajową, regionalną lub lokalną) oraz przyporządkowano status geograficzno-historyczny.

Na liście znajdują się gatunki zadomowione w Polsce, zarówno archeofity (gatunki przybyłe w czasach starożytnych, umownie przed 1492 r.), jak i kenofity (gatunki przybyłe w czasach nowożytnych, umownie po roku 1492 r.). W przypadku kart informacyjnych opracowanych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0100/16-00 zwrócono uwagę na ekspansywność gatunków w Polsce, liczbę stanowisk, dynamikę rozprzestrzeniania oraz liczebność populacji, cechy istotne w przypadku uznawania obcych roślin za inwazyjne [Pyšek in in. 2004].

Lista zawiera rodziny uporządkowane alfabetycznie, wśród których zamieszczono gatunki i mieszańce również w porządku alfabetycznym. Nazewnictwo gatunków i mieszańców przyjęto za Mirkiem i in. [2020]. Przynależność gatunków i mieszańców do rodzin, jak i dodatkowe uwagi i korekty taksonomiczne podano według Plants of the World Online [https://powo.science.kew.org]. Lista obejmuje łącznie 74 gatunki i 5 mieszańców roślin naczyniowych, z których 35 uznano za inwazyjne w skali kraju, 33 za inwazyjne regionalnie oraz 11 za inwazyjne lokalnie. Należy mieć na uwadze, że skala inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych w Polsce może znacząco zmienić się w bieżącym dziesięcioleciu. Ponadto wiele gatunków zadomowionych w polskiej florze ma wysoki potencjał inwazyjny, np. Asclepias syriaca L. [trojeść amerykańska - przyp. red.], Cabomba caroliniana A. Gray [kabomba karolińska - przyp. red.] i Senecio inaequidens DC [starzec nierównozębny - przyp. red.]. Z drugiej strony brak aktualnych danych w wielu przypadkach uniemożliwia dokładne oszacowanie inwazyjności czy też skali inwazji. Dlatego też lista pozostaje otwarta.

ROŚLINY NACZYNIOWE OBCEGO POCHODZENIA UZNANE ZA INWAZYJNE W POLSCE

AMARANTHACEAE SZARŁATOWATE
Amaranthus retroflexus L. Szarłat szorstki

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

ANACARDIACEAE NANERCZOWATE
Rhus typhina L. Sumak octowiec

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

APIACEAE SELEROWATE (BALDASZKOWATE)
Chaerophyllum aureum L. Świerząbek złotawy

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Barszcz Mantegazziego

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Heracleum sosnkowskyi Manden. Barszcz Sosnowskiego

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

ARACEAE OBRAZKOWATE
Lemna turionifera Landolt Rzęsa turionowa (Rzęsa purpurowa)

Gatunek inwazyjny lokalnie. Kenofit.

ASTERACEAE ASTROWATE (ZŁOŻONE)
Ambrosia artemisiifolia L. Ambrozja bylicolistna

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Aster novi-belgii L. Aster nowobelgijski

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Aster novi-belgii traktowana jest jako synonim Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom.

Aster × salignus Willd. Aster wierzbolistny

Takson inwazyjny lokalnie. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Aster × salignus traktowana jest jako synonim Symphyotrichum × salignum (Willd.) G.L. Nesom.

Bidens frondosa L. Uczep amerykański

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Conyza canadensis (L.) Cronquist Konyza kanadyjska (Przymiotno kanadyjskie)

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Conyza canadensis traktowana jest jako synonim Erigeron canadensis L.

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. Erechtites jastrzębcowaty

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Erigeron annuus (L.) Desf Przymiotno białe

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Galinsoga ciliata S.F. Blake Żółtlica owłosiona

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Galinsoga ciliata traktowana jest jako synonim Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Galinsoga parviflora Cav. Żółtlica drobnokwiatowa

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Helianthus tuberosus L. Słonecznik bulwiasty (Topinambur)

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Rudbeckia laciniata L. Rudbekia naga (Rotacznica naga)

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Solidago canadensis L. Nawłoć kanadyjska

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Solidago gigantea Aiton Nawłoć późna

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Solidago graminifolia (L.) Salisb. Nawłoć wąskolistna

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Solidago graminifolia traktowana jest jako synonim Euthamia graminifolia (L.) Nutt.

Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L. Nesom Astrowiec orzęsiony

Gatunek inwazyjny lokalnie. Kenofit.

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Smotrawa okazała

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukopp Rzepień włoski

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Xanthium albinum traktowana jest jako synonim Xanthium orientale L.

BALSAMINACEAE NIECIERPKOWATE
Impatiens capensis Meerb. Niecierpek pomarańczowy

Gatunek inwazyjny lokalnie. Kenofit.

Impatiens glandulifera Royle Niecierpek gruczołowaty (Niecierpek Roylego)

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Impatiens parviflora DC. Niecierpek drobnokwiatowy

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

BRASSICACEAE KAPUSTOWATE (KRZYŻOWE)
Bunias orientalis L. Rukiewnik wschodni

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit lub archeofit.

Diplotaxis muralis (L.) DC. Dwurząd murowy

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

CANNABACEAE KONOPIOWATE
Celtis occidentalis L. Wiązowiec zachodni

Gatunek inwazyjny lokalnie. Kenofit.

CELASTRACEAE DŁAWISZOWATE
Celastrus orbiculatus Thunb. Dławisz okrągłolistny

Gatunek inwazyjny lokalnie. Kenofit.

CORNACEAE DERENIOWATE
Cornus sericea L. Dereń rozłogowy

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

CUCURBITACEAE DYNIOWATE
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray Kolczurka klapowana

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

FABACEAE BOBOWATE (MOTYLKOWATE)
Lupinus polyphyllus Lindl. Łubin trwały

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Onobrychis viciifolia Scop. Sparceta siewna

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Robinia pseudoacacia L. Robinia akacjowa

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Trifolium patens Schreb. Koniczyna odstająca

Gatunek inwazyjny lokalnie. Kenofit.

Vicia grandiflora Scop. Wyka brudnożółta

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

FAGACEAE BUKOWATE
Quercus rubra L. Dąb czerwony

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

HYDROCHARITACEAE ŻABIŚCIEKOWATE
Elodea canadensis Michx. Moczarka kanadyjska

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Elodea nuttallii (Planch.) H.St. John Moczarka delikatna

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

JUGLANDACEAE ORZECHOWATE
Juglans regia L. Orzech włoski

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

JUNCACEAE SITOWATE
Juncus tenuis Willd. Sit chudy

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

OLEACEAE OLIWKOWATE
Fraxinus pennsylvanica Marshall Jesion pensylwański

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

ONAGRACEAE WIESIOŁKOWATE
Epilobium ciliatum Raf. Wierzbownica gruczołowata

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

OXALIDACEAE SZCZAWIKOWATE
Oxalis corniculata L. Szczawik rożkowaty

Gatunek inwazyjny lokalnie. Kenofit.

Oxalis fontana Bunge Szczawik żółty

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Oxalis fontana traktowana jest jako synonim Oxalis stricta L.

PHRYMACEAE
Mimulus guttatus DC. Kroplik żółty

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Mimulus guttatus traktowana jest jako synonim Erythranthe guttata (DC.) G.L. Nesom.

PLANTAGINACEAE BABKOWATE
Digitalis purpurea L. Naparstnica purpurowa

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Veronica filiformis Sm. Przetacznik nitkowaty

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Veronica peregrina L. Przetacznik obcy

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Veronica persica Poir. Przetacznik perski

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

POACEAE WIECHLINOWATE (TRAWY)
Alopecurus myosuroides Huds. Wyczyniec polny

Gatunek inwazyjny regionalnie. Archeofit.

Anthoxanthum aristatum Boiss. Tomka oścista

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Avena fatua L. Owies głuchy

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Archeofit.

Bromus carinatus Hook. & Arn. Stokłosa spłaszczona

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Chwastnica jednostronna

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Archeofit.

Eragrostis albensis H. Scholz Miłka połabska

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według niektórych ujęć taksonomicznych nazwa Eragrostis albensis traktowana jest jako synonim Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.

Hordeum murinum L. Jęczmień płonny

Gatunek inwazyjny regionalnie. Archeofit.

Lolium multiflorum Lam. Życica wielokwiatowa

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. Włośnica sina

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Archeofit.

Setaria viridis (L.) P. Beauv. Włośnica zielona

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Archeofit.

POLYGONACEAE RDESTOWATE
Polygonum polystachyum Wall. ex Meisn. Rdest wielokłosowy

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Polygonum polystachyum traktowana jest jako synonim Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M. Schust. & Reveal.

Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková Rdestowiec czeski (Rdestowiec pośredni)

Takson inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Reynoutria japonica Houtt. Rdestowiec ostrokończysty

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai Rdestowiec sachaliński

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

Rumex confertus Willd. Szczaw omszony

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

PRIMULACEAE PIERWIOSNKOWATE
Lysimachia punctata L. Tojeść kropkowana

Gatunek inwazyjny lokalnie. Kenofit.

RANUNCULACEAE JASKROWATE
Clematis vitalba L. Powojnik pnący

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

ROSACEAE RÓŻOWATE
Amelanchier × lamarckii F.G. Schroed. Świdośliwa Lamarcka

Takson inwazyjny lokalnie. Kenofit. Uwagi dodatkowe: z racji mieszańcowego pochodzenia taksonu jego nazwa powinna być zapisywana z użyciem symbolu mieszańcowości „×”.

Amelanchier × spicata (Lam.) K. Koch Świdośliwa kłosowa

Takson inwazyjny regionalnie. Kenofit. Uwagi dodatkowe: z racji mieszańcowego pochodzenia taksonu jego nazwa powinna być zapisywana z użyciem symbolu mieszańcowości „×”.

Aronia × prunifolia (Marshall) Rehder Aronia śliwolistna

Takson inwazyjny lokalnie. Kenofit.

Padus serotina (Ehrh.) Borkh. Czeremcha amerykańska

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit. Uwagi dodatkowe: według nowszych ujęć taksonomicznych nazwa Padus serotina traktowana jest jako synonim Prunus serotina Ehrh.

Rosa rugosa Thunb. Róża pomarszczona

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Spiraea tomentosa L. Tawuła kutnerowata

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

SALVINIACEAE SALWINIOWATE (WIĄŚLOWATE)
Azolla filiculoides Lam. Azolla drobna

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

SAPINDACEAE MYDLEŃCOWATE
Acer negundo L. Klon jesionolistny

Gatunek inwazyjny w skali kraju. Kenofit.

SIMAROUBACEAE BIEGUNECZNIKOWATE
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Bożodrzew gruczołowaty

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

SOLANACEAE PSIANKOWATE
Lycium barbarum L. Kolcowój pospolity

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

VITACEAE WINOROŚLOWATE
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch Winobluszcz zaroślowy

Gatunek inwazyjny regionalnie. Kenofit.

Uwagi dodatkowe: według niektórych ujęć taksonomicznych nazwa Parthenocissus inserta traktowana jest jako synonim Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Oprac. dr Artur Pliszko

Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Bibliografia

Dudáš M. (ed.), Eliáš P., Eliáš P. jun., Górecki A., Hrivnák M., Hrivnák R., Malovcová-Staníková M., Marcinčinová M., Pliszko A. (2020) New floristic records from Central Europe 6 (reports 81-98). Thaiszia – Journal of Botany 30(2): 209-220.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2020) Vascular plants of Poland. An annotated checklist [Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G.L., Williamson M., Kirschner J. (2004) Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53(1): 131-143.

Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Dajdok Z., Mazurska K., Solarz W. (2021) Invasive alien plants in Poland – the state of research and the use of the results in practice. Environmental & Socio-economic Studies 9(4): 71-95.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zajac A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. (2012) Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Źródła internetowe:

Plants of the World Online, https://powo.science.kew.org

Projekty Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://projekty.gdos.gov.pl/igo-lista-inwazyjnych-gatunkow-obcych-roslin


z Polski

08-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porady: Kremowanie miodu

z Polski

05-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porada – lipcowe odkłady

z Polski

04-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

„Pasieka” wspiera PLLuM!

z Polski

25-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O świcie matki

z Polski

21-06-2024, Szymański Emil Mariusz - avatar Szymański Emil Mariusz

Problemy z refundacjami pszczelarskimi - analiza

z Polski

18-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne badanie węzy

z Polski

06-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Youtuber kontra firma Lyson

z Polski

15-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jaja jako narzędzie oceny sytuacji w ulu

z Polski

07-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy nasze etykiety są zgodne z prawem?

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kontrola miodów 2024 – znowu dużo kar

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Dobrczu

z Polski

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żar w podkurzaczu gaśnie. Co robić?

z Polski

11-04-2024, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Apilandia w nowej odsłonie

z Polski

03-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szerszeń azjatycki - blisko Polski

z Polski

26-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szop pracz – zagrożenie dla pasiek?

z Polski

12-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konradów – kradzież uli

z Polski

04-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najlepsze polskie miody zostały wybrane!

z Polski

01-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wybrać miejsce pod pasiekę?

z Polski

28-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O balsamie pyłkowym

z Polski

14-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święty Walenty patron… pszczelarzy?

z Polski

19-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

18-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2024!

z Polski

17-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód odsklepinowy – kwestie prawne

z Polski

09-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Matka czy królowa? Wyniki ankiety

z Polski

20-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla lubelskich pszczelarzy

z Polski

15-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska 

z Polski

09-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla pszczelarzy na 2024 r.

z Polski

27-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

z Polski

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły dla Afryki

z Polski

25-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Festiwal Kultury Pszczelarskiej

z Polski

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielka Aukcja dla Pszczół

z Polski

18-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Umyślne podpalenie pasieki w Marysinie

z Polski

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Będą zmiany na etykietach z miodem

z Polski

11-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zadrzechnia i pszczoła miodna

z Polski

18-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przepis na miód pitny

z Polski

09-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Finansowa pomoc dla pszczelarzy 2023

z Polski

31-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Karczowiska po raz XIX

z Polski

26-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczołobójstwo

z Polski

25-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już za chwilę – Apimondia!

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzy przepisy na letnie napoje z miodem

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań Mecenasem Pszczół

z Polski

04-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka edukacyjna w Harmężach

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela przerwał jazdę

z Polski

20-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół”

z Polski

15-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodzieja miodu

z Polski

12-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Film „Rój” – wolność to iluzja

z Polski

05-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wrocław sieje łąki – edycja 2023

z Polski

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co dalej ze strzelnicą w Łukowie?

z Polski

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak niezapominajka puszcza oczko

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Liczba uli w Unii Europejskiej

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kampania społeczna Podziękuj Pszczole

z Polski

22-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek cen miodu

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Almette sieje łąki

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Hotel dla murarek obok Muzeum Zamoyskich

z Polski

12-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły

z Polski

10-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Wadowicach

z Polski

08-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

We Wrocławiu o miodzie

z Polski

05-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu wypełnij ankietę!

z Polski

19-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica w Łukowie zdewastowana

z Polski

18-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Z Ukrainy napływa miód techniczny

z Polski

17-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie każdy niedźwiedź kocha miód?

z Polski

04-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Martwe pszczoły na chodniku w Lublinie

z Polski

31-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany matek!

z Polski

24-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo 2023

z Polski

14-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pieniądze na ochronę zapylaczy

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekord pszczelarek

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ósmy obcy pasażer nosema

z Polski

13-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska pomaga libańskim pszczelarzom

z Polski

09-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Inwałdzie skradziono ule

z Polski

05-01-2023, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska

z Polski

20-12-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwiększenie dopłat do rodzin pszczelich

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł

z Polski

06-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Europejskie pszczelarstwo tkwi w kryzysie

z Polski

05-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Intensywnie działają dla pszczół

z Polski

21-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono całą pasiekę

z Polski

15-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Malenin – skradziono rodziny pszczele

z Polski

03-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2023

z Polski

17-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Rudnie spłonęły pszczoły

z Polski

27-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Blada pszczoła w ulu

z Polski

21-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela żałoba po królowej Elżbiecie

z Polski

20-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Starych Lipinach

z Polski

30-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Beczki pełne syropu skusiły pszczoły

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święto polskich pszczelarzy

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekordowa sprzedaż cukru

z Polski

19-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dentsu zbiera miód

z Polski

17-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konsorcjum pszczelarskie w Kluczborku

z Polski

12-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miodowy odcisk palca

z Polski

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka Sosenka okradziona!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań pszczelarzem roku!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Parafina w wosku

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule z recyklingu… po raz kolejny!

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły zjadają maliny

z Polski

20-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek przez pszczołę?

z Polski

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież pasieki w Bogatyni

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przychodzi pszczoła do lekarza... 

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miedziowe pszczoły!

z Polski

28-06-2022, 2025-02-01 Andrzej Karwacki - avatar 2025-02-01 Andrzej Karwacki

Projekt BeeGen - materiały szkoleniowe

z Polski

13-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony dla pszczelarzy

z Polski

07-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”

z Polski

02-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Otwocku

z Polski

31-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś zniszczył 120 uli

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca gadka roślin

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Przyjaciele pszczół

z Polski

26-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Perfidne zniszczenie uli

z Polski

25-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Banku Pekao

z Polski

18-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Goniczkach

z Polski

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs pszczelarski w Wilanowie

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Ludźmierzu

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chronić pszczoły – racjonalnie

z Polski

26-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praca dla pszczelarzy z Ukrainy

z Polski

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa sztuczka fałszerzy miodu

z Polski

25-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

6081 zł dla Ukrainy!

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złapano zabójcę pszczół

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Świetne inicjatywy w Sosnowcu

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sosnowcu budzą pszczoły

z Polski

09-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dopłaty dla pszczelarzy

z Polski

08-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2022

z Polski

04-03-2022, Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa

Wydawnictwo Pasieka dla Ukrainy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne szkolenie w Wojnowie

z Polski

21-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ochrona pszczoły Augustowskiej

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo i Bee Art 2022

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs o 5000 zł edycja 2022

z Polski

16-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Greckie pączusie z miodem

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzysta tysięcy dla pszczelarzy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabił pszczoły, wychładzając gniazda

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ucząc o pszczołach

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne wykłady pszczelarskie online

z Polski

14-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wydawnictwo Pasieka wspiera strażaków

z Polski

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praktyki współistnienia

z Polski

24-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie dla rolników-pszczelarzy!

z Polski

03-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo to stan umysłu

z Polski

27-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek ciężarówki z miodem

z Polski

01-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolski szlak miodem płynący

z Polski

26-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O pszczołach w Ustroniu Morskim

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jesienne Pszczoły 2021 w Apilandii

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie do pasów kwietnych

z Polski

27-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jeszcze tylko kilka dni!

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Pile staną pszczele bioindykatory

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

10 lat za 10 słoików

z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski