fbpx

NEWS:

Wykaz składników na etykiecie z miodem. Kiedy masz obowiązek go zamieścić?

Data opracowania: 24.10.2019

 1024x640 baner fb wykaz skaldnikow

 

Każdy słoik z miodem, który trafia do sprzedaży, musi być opatrzony etykietą. Za prawidłowe oznakowanie produktu odpowiada jego producent, a w przypadku miodu pszczelarz, który miód pozyskał i oferuje go do sprzedaży. Nie ma znaczenia miejsce zbywania produktu – czy jest to targowisko, sklep, festyn, czy własny dom. Wymogi co do etykiety są takie same.

Warto w tym miejscu przypomnieć, jakie elementy powinna zawierać etykieta z miodem:

 1. Nazwę produktu, np. miód nektarowy wielokwiatowy.
 2. Dane producenta (w tym przypadku pszczelarza) – mogą być nadrukowane lub umieszczone za pomocą pieczątki. Podajemy nazwę pasieki lub imię i nazwisko oraz adres. W przypadku firm należy wskazać formę prawną, np. Sp. z o.o. Z punktu widzenia marketingowego warto zamieścić na etykiecie również nr tel. (opcjonalnie adres strony internetowej lub profilu fb, jeśli go utworzono dla pasieki), aby zainteresowany klient mógł ponowić zamówienie.

W przypadku RHD (rolniczego handlu detalicznego) można natrafić również na informacje, że należy podać identyfikacyjny numer weterynaryjny na etykiecie (uwaga! Nie w owalnej ramce). Warto jednak zaznaczyć, że w znanych mi publikacjach dotyczących RDH w kontekście znakowania produktu (miodu) powoływano się na te same przepisy, które obowiązują np. przy sprzedaży bezpośredniej, a tam numer weterynaryjny nie jest wyszczególniony jako element obowiązkowy (spis ustaw i rozporządzeń znajduje się na dole artykułu). Wydaje się więc, że ten element można przyjąć jako dobrowolny, choć rzeczywiście warto go dodatkowo zamieścić na etykiecie z miodem.

Skąd zatem informacja o numerze weterynaryjnym na etykiecie?

Według przepisów weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny powinien być umieszczony w miejscu sprzedaży. Na niektórych wzorach etykiet, np. w broszurce informacyjnej przygotowanej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych taka informacja się pojawiła. Pszczelarze i różnego rodzaju organizacje mogą po prostu powielać ten wzór.

 1. Datę minimalnej trwałości – na etykiecie z miodem odpowiedni będzie zapis „Najlepiej spożyć przed końcem: (tutaj należy wpisać odpowiedni rok)” lub „Data minimalnej trwałości: 36 miesięcy od daty rozlewu” i oczywiście obok podać informację, kiedy miód był konfekcjonowany. W praktyce zdecydowanie częściej stosuje się pierwsze z omówionych sposobów znakowania miodu.

Więcej na temat daty minimalnej trwałości pisaliśmy tutaj → „Najlepiej spożyć przed” czy „Najlepiej spożyć przed końcem?” na etykiecie z miodem?

 1. Oznaczenie partii produkcyjnej – najczęściej umieszczamy zapis, że data minimalnej trwałości (lub data rozlewu) jest jednocześnie numerem partii. Oczywiście można też wprowadzić odrębne oznaczenie partii pozyskanego miodu.

Według definicji partia produkcyjna rozumiana jest jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach. Jeśli pozyskujesz taki sam miód gatunkowy, ale np. z różnych pasiek, znajdujących się w innych lokalizacjach, to warto dla własnego komfortu (w przypadku np. reklamacji złożonej przez klienta) oznaczyć te miody jako różne partie.

 1. Warunki przechowywania w odniesieniu do miodu podaje się takie informacje jak np. „Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu”, „Przechowywać w temperaturze do 18°C”, „Chronić przed działaniem promieni słonecznych”.

Warunki przechowywania, jakie wskażemy na etykiecie z miodem, muszą być spełnione również podczas transportu i eksponowania miodu na stoisku. Jeżeli miód jest sprzedawany np. na bazarze w okresie letnim, to warto zwrócić uwagę na temperaturę panującą na zewnątrz i rozważyć możliwość zapewnienia oferowanemu produktowi takich warunków, jakich wymaga, czyli np. nie ustawiać go w pełnym słońcu, przechować w miejscu, gdzie jest niższa temperatura, a na etykiecie najlepiej nie podawać konkretnej temperatury, to której mógłby się odnieść organ kontrolujący.

 1. Oznakowanie ilości nominalnej – może być poprzedzone dodatkowym napisem, odpowiednio: „objętość netto”, „masa netto” lub „zawartość netto”. Informacja ta podawana jest w jednostkach objętości [ml, l] w przypadku produktów płynnych lub w jednostkach masy [g, kg] w pozostałych przypadkach. Przyjęto, że miód sprzedajemy w jednostkach masy, nawet jeśli jest w postaci patoki (płynnej). W kontekście wskazywania ilości nominalnej (zawartości netto) towaru paczkowanego warto dodać informację o zasadzie ujętej w zaleceniu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML Nr R79, gdzie dla masy od 1 g do 1000 g określono jednostkę miary g; a dla masy równej i powyżej 1000 g określono jednostkę miary kg.

Ponadto w załączniku nr 2 § do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010) wskazano, jaka powinna być minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego:

Ilość nominalna
towaru paczkowanego
[g lub ml]

Minimalna wysokość
cyfr i liter

do 50

2 mm

powyżej 50 do 200

3 mm

powyżej 200 do 1000

4 mm

Powyżej 1000

6 mm

Jeśli miód zostanie rozlany np. do popularnych słoików o pojemności 900 ml, w których masa netto (ilość nominalna) miodu wynosić będzie 1250 g dla jednego słoika, to wysokość cyfr i liter na etykiecie powinna wynosić 6 mm. Wymagana wielkość czcionki, o której mowa powyżej odnosi się tylko do ilości nominalnej produktu, w tym przypadku owe „1250 g” (wobec powyższego lepszy byłby zapis „1,25 kg”). Pozostałe napisy z danymi obowiązkowymi muszą mieć minimum 1,2 mm wysokości dla tzw. znaku „x”. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: etykiety na miód aspekty prawne

 1. Miejsce pochodzenia – podajemy kraj lub region pochodzenia produktu, np. „kraj pochodzenia: Polska”, „produkt polski”, „miód z polskiej pasieki”.

Przechodzimy do sedna: Czy na etykiecie z miodem musi się znaleźć wykaz składników?

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1169/2011 (w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f) pyłek jest naturalnym komponentem miodu. Produkt ten w świetle prawa jest uważany za jednoskładnikowy, a ponadto nazwa produktu jest identyczna z nazwą składnika. W takich przypadkach pominięcie wykazu składników jest dozwolone.

To, co powyżej napisano, dotyczy miodu jako produktu nieprzetworzonego.

W wielu publikacjach w kontekście RHD można jednak natrafić na informacje, że na etykiecie oferowanego produktu, w tym miodu, musi znaleźć się wykaz składników z procentowym wyszczególnieniem najważniejszych. W jednej z instrukcji dotyczącej etykietowania miodu sprzedawanego w ramach RHD przy tym punkcie podano: „np. przy miodzie z zawartością pyłku powinna być podana zawartość pyłku”.

Myślę, że to sformułowanie może wprowadzać w błąd pszczelarzy, jakoby mieli obowiązek podawania procentowego udziału zawartości pyłków kwiatowych w ich miodach. W rzeczywistości chodzi o miód z pyłkiem, ale pszczelim (obnóżami) dodanymi przez producenta (pszczelarza) do już odebranego i odwirowanego miodu. Tak samo można postąpić z innymi składnikami, np. pierzgą, mleczkiem pszczelim czy nawet orzechami lub owocami itp. W przypadku oferowania takiego produktu (w ramach RHD lub innej działalności) rzeczywiście należy podać, jaki jest skład gotowego produktu i ile % stanowią dodatki (Uwaga! Miód musi stanowić minimum 50% produktu).

Należy mieć na uwadze to, że jeżeli do miodu są dodawane inne składniki, np. wspomniane obnóża pszczele, to staje się on produktem przetworzonym. Nie może więc być oferowany w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż tego typu produktów jest możliwa w ramach prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej (bez limitów) lub rolniczego handlu detalicznego (przy zachowaniu określonych limitów). I właśnie wtedy (przy prowadzeniu działalności lub zgłoszeniu odpowiedniej kategorii RHD) na etykiecie z miodem należy podać jego skład.

Oprócz powyższego należy mieć na uwadze to, że:

- napisy na etykiecie muszą być czytelne i zrozumiałe, zamieszczone przynajmniej w języku polskim,

- etykieta musi być trwale połączona z opakowaniem,

- treści nie mogą wprowadzać w błąd ani sugerować, że miód jest lekiem (mimo przekonania i dowodów na jego dobroczynny wpływ na ludzki organizm),

- nie można również przypisywać produktowi działania lub właściwości, których nie posiada i nie może sugerować, że produkt ma szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne produkty je mają (np. miód niezawierający cholesterolu),

- na etykiecie z miodem nie należy zamieszczać również informacji, że miód jest np. „dietetyczny”, ponieważ sugerowalibyśmy, że jest środkiem specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

- wielkość napisów na etykiecie również jest sprecyzowana przez przepisy (tzw. znak „x” powinien mieć wysokość 1,2 mm, o czym mowa powyżej).

Podstawy prawne:

Żywność sprzedawana w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w:


z Polski

17-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód a podatek cukrowy

z Polski

16-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież ramek z czerwiem

z Polski

07-09-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś przewrócił ule

z Polski

31-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zalano ropą pszczoły

z Polski

10-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sopocie rosną łąki kwietne

z Polski

03-08-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mniej miodu – wyższa cena

z Polski

31-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodziei uli!

z Polski

28-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złotoporek niemiły zgnilcowi

z Polski

28-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dan Cake uruchomił miejską pasiekę

z Polski

03-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

IJHARS kontroluje targi i sklepy

z Polski

03-07-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Komunikat w sprawie APIRogów

z Polski

29-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

I w Gdańsku można mieć pszczoły

z Polski

29-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Adoptuj donicę w Katowicach!

z Polski

09-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatny kurs zawodowy dla pszczelarzy

z Polski

03-06-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zrzutka na poszkodowanego pszczelarza

z Polski

26-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Wągrowcu padło 141 rodzin pszczelich

z Polski

20-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woskomat szybko i tanio oceni wosk

z Polski

18-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze przyskrzynili złodzieja uli

z Polski

18-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Seryjny truciciel pszczół w Sroczynie

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono osiem uli z okolic Trzcianki

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Oglądaj za darmo „Krainę miodu”!

z Polski

08-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bees & Flowers

z Polski

07-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dobre chwasty! Nie ścinaj nam głów

z Polski

05-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś regularnie truje pszczoły

z Polski

05-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodzieje uli zatrzymani

z Polski

04-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedzie grasują w pasiekach

z Polski

04-05-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarz walczy o sprawiedliwość

z Polski

29-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woda dla pszczoły

z Polski

23-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono ule w gminie Bartoszyce

z Polski

20-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły się wożą

z Polski

17-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Barlinku spłonęły pszczoły

z Polski

15-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Książu Śląskim spłonęły ule

z Polski

09-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

UWAGA! Zamykamy sklep stacjonarny!

z Polski

06-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono ule koło Olecka

z Polski

01-04-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Cena za miód z krokusów

z Polski

18-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarz prosi o pomoc

z Polski

17-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Apel Polskiego Związku Pszczelarskiego

z Polski

11-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Targi ApiRogów - zmiana terminu!

z Polski

09-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wandale zniszczyli pasiekę

z Polski

06-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Są pszczoły - jest życie!

z Polski

03-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Fałszerze miodu jak dealerzy kokainy

z Polski

02-03-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na domek dla owadów

z Polski

19-02-2020, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Pierwsza pomoc przy użądleniu

z Polski

19-02-2020, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Lubelskie – wspólnie dla pszczół

z Polski

11-02-2020, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Proces za użądlenie

z Polski

05-02-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Prosimy o pomoc!

z Polski

30-01-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odszedł Edmund Dymek

z Polski

22-01-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Słynny cytat Einsteina jest zmyślony

z Polski

07-01-2020, Trzybiński Sławomir - avatar Trzybiński Sławomir

Gdy głód zagląda w oczy

z Polski

02-12-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sukces prudnickiego pszczelarza

z Polski

27-11-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trwa nabór wniosków na rozwój RHD

z Polski

08-11-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Belwederze stanęły ule

z Polski

29-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczone ule w Nadleśnictwie Krasiczyn

z Polski

24-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Głuchołazy - celowe wytrucie pszczół

z Polski

14-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczono legnicką pasiekę

z Polski

04-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kulturalne pszczoły na dachu filharmonii

z Polski

03-10-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Koszalinie powstanie pasieka

z Polski

23-09-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Po prostu pomagać! #TAKdlaPszczół

z Polski

30-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

54 ogniska zgnilca w Polsce

z Polski

19-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Brzeszcze – kolejne ognisko zgnilca

z Polski

16-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spór o maliny w Maleninie

z Polski

09-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Gliwicach nieznany sprawca zatopił ule

z Polski

07-08-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złodziej miodu zmarł od użądleń

z Polski

29-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wałbrzych sieje łąki

z Polski

24-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

GPS w ulu doprowadził do złodzieja

z Polski

17-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elana Toruń wspiera pszczoły

z Polski

12-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Andżelika Borys odwiedziła Apilandię

z Polski

10-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie 50 rodzin w Wysokiej

z Polski

10-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony złotych na węzę

z Polski

03-07-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedź Józefek zniszczył ul

z Polski

19-06-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Olkusz rozda setkę uli

z Polski

06-06-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wymordowano pszczoły pianką budowlaną

z Polski

05-06-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Udostępnij spot – ufunduj ule!

z Polski

03-06-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono miód, spalono ule

z Polski

29-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zgnilec amerykański w Krakowie

z Polski

28-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrucie pszczół w lubelskim

z Polski

28-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sprawca utopienia pszczół zatrzymany

z Polski

24-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejna kradzież uli

z Polski

22-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wandale wrzucili ule do jeziora

z Polski

22-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Masowa śmierć pszczół w Gostyniu

z Polski

17-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

PZP otworzył nabór na kursy w Kamiannej

z Polski

13-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Celowe podpalenie uli w Wieprzycach

z Polski

13-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

1000 zł za złapanie złodzieja

z Polski

10-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły z salonu Ferrari

z Polski

08-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarska przyjaźń polsko-czeska

z Polski

06-05-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zniszczona pasieka – szukamy sprawcy!

z Polski

26-04-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie myl mniszka z mleczem!

z Polski

24-04-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kwitnie czeremcha zwyczajna

z Polski

16-04-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zbiórka na Kubę. Prosimy o pomoc!

z Polski

08-04-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie ma lipy w Rytlu – fotorelacja

z Polski

08-04-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejne ognisko zgnilca

z Polski

01-04-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Za tydzień pszczoły znikną z Polski

z Polski

26-03-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Prośba o pomoc w złapaniu złodzieja

z Polski

25-03-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Gdynia zezwoli na ule w mieście

z Polski

18-03-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ujęto złodzieja uli

z Polski

15-03-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na Pszczelarza Roku

z Polski

11-03-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dotacje na ochronę owadów zapylających

z Polski

08-03-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nagroda za złodzieja uli

z Polski

01-03-2019, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogień zabił 65 rodzin pszczelich

z Polski

20-12-2018, Pasieka - avatar Pasieka

WYNIKI KONKURSU FOTO 2018

z Polski

26-07-2018, Ryszard Krzyśka - avatar Ryszard Krzyśka

ULmonitor

z Polski

08-05-2018, Pasieka - avatar Pasieka

Pasieka Newsletter

z Polski

14-04-2016, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Pasieka poleca film „Łowcy miodu”

z Polski

Czym jest ePrenumerata? ePrenumerata to pełny dostęp do książek i numerów czasopisma „Pasieka” w aplikacji mobilnej oraz w serwisie w www.pasieka24.pl Wszystkie numery czasopisma „Pasieka” oraz książek w „Biblioteczce...

Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Ostatnio dodane

Zachęcamy do wypełnienia ankiety B-RAP (COLOSS) Zdjęcie: Freepik. Ankieta prowadzona jest...

z Polski

Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa , 24-09-2020

Zapraszamy na wydarzenie "Mała Pszczoła, Wielki problem"! Już w ten piątek...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 22-09-2020

Pszczoły a zanieczyszczenie powietrza Zdjęcie: User13884442, freepik. Czteroletnie badania dowodzą, że...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 22-09-2020

Miejskie trzmiele są większe Zdjęcie: Pixabay. Urbanizacja wpływa na przyrodę –...

ze świata

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 22-09-2020

Konkurs nr 3 w ramach akcji Korona dla Pszczół Zdjęcie:...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 21-09-2020

Miód a podatek cukrowy Zdjęcie: freepik. Podatek, który w założeniu ma...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 17-09-2020

Kradzież ramek z czerwiem Zdjęcie: freepik. Nieznany sprawca systematycznie zabierał z...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 16-09-2020

Niemcy - spadek produkcji miodu Zdjecie: Alexgrec, freepik. W Niemczech tegoroczne...

ze świata

Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka, 16-09-2020

Kosił łąkę kwietną na karmę dla królików Zdjęcie: Jarosław Gerczak. Jarosław...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 14-09-2020