fbpx

NEWS:

Wykaz składników na etykiecie z miodem. Kiedy masz obowiązek go zamieścić?

Data opracowania: 24.10.2019

 1024x640 baner fb wykaz skaldnikow

 

Każdy słoik z miodem, który trafia do sprzedaży, musi być opatrzony etykietą. Za prawidłowe oznakowanie produktu odpowiada jego producent, a w przypadku miodu pszczelarz, który miód pozyskał i oferuje go do sprzedaży. Nie ma znaczenia miejsce zbywania produktu – czy jest to targowisko, sklep, festyn, czy własny dom. Wymogi co do etykiety są takie same.

Warto w tym miejscu przypomnieć, jakie elementy powinna zawierać etykieta z miodem:

 1. Nazwę produktu, np. miód nektarowy wielokwiatowy.
 2. Dane producenta (w tym przypadku pszczelarza) – mogą być nadrukowane lub umieszczone za pomocą pieczątki. Podajemy nazwę pasieki lub imię i nazwisko oraz adres. W przypadku firm należy wskazać formę prawną, np. Sp. z o.o. Z punktu widzenia marketingowego warto zamieścić na etykiecie również nr tel. (opcjonalnie adres strony internetowej lub profilu fb, jeśli go utworzono dla pasieki), aby zainteresowany klient mógł ponowić zamówienie.

W przypadku RHD (rolniczego handlu detalicznego) można natrafić również na informacje, że należy podać identyfikacyjny numer weterynaryjny na etykiecie (uwaga! Nie w owalnej ramce). Warto jednak zaznaczyć, że w znanych mi publikacjach dotyczących RDH w kontekście znakowania produktu (miodu) powoływano się na te same przepisy, które obowiązują np. przy sprzedaży bezpośredniej, a tam numer weterynaryjny nie jest wyszczególniony jako element obowiązkowy (spis ustaw i rozporządzeń znajduje się na dole artykułu). Wydaje się więc, że ten element można przyjąć jako dobrowolny, choć rzeczywiście warto go dodatkowo zamieścić na etykiecie z miodem.

Skąd zatem informacja o numerze weterynaryjnym na etykiecie?

Według przepisów weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny powinien być umieszczony w miejscu sprzedaży. Na niektórych wzorach etykiet, np. w broszurce informacyjnej przygotowanej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych taka informacja się pojawiła. Pszczelarze i różnego rodzaju organizacje mogą po prostu powielać ten wzór.

 1. Datę minimalnej trwałości – na etykiecie z miodem odpowiedni będzie zapis „Najlepiej spożyć przed końcem: (tutaj należy wpisać odpowiedni rok)” lub „Data minimalnej trwałości: 36 miesięcy od daty rozlewu” i oczywiście obok podać informację, kiedy miód był konfekcjonowany. W praktyce zdecydowanie częściej stosuje się pierwsze z omówionych sposobów znakowania miodu.

Więcej na temat daty minimalnej trwałości pisaliśmy tutaj → „Najlepiej spożyć przed” czy „Najlepiej spożyć przed końcem?” na etykiecie z miodem?

 1. Oznaczenie partii produkcyjnej – najczęściej umieszczamy zapis, że data minimalnej trwałości (lub data rozlewu) jest jednocześnie numerem partii. Oczywiście można też wprowadzić odrębne oznaczenie partii pozyskanego miodu.

Według definicji partia produkcyjna rozumiana jest jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach. Jeśli pozyskujesz taki sam miód gatunkowy, ale np. z różnych pasiek, znajdujących się w innych lokalizacjach, to warto dla własnego komfortu (w przypadku np. reklamacji złożonej przez klienta) oznaczyć te miody jako różne partie.

 1. Warunki przechowywania w odniesieniu do miodu podaje się takie informacje jak np. „Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu”, „Przechowywać w temperaturze do 18°C”, „Chronić przed działaniem promieni słonecznych”.

Warunki przechowywania, jakie wskażemy na etykiecie z miodem, muszą być spełnione również podczas transportu i eksponowania miodu na stoisku. Jeżeli miód jest sprzedawany np. na bazarze w okresie letnim, to warto zwrócić uwagę na temperaturę panującą na zewnątrz i rozważyć możliwość zapewnienia oferowanemu produktowi takich warunków, jakich wymaga, czyli np. nie ustawiać go w pełnym słońcu, przechować w miejscu, gdzie jest niższa temperatura, a na etykiecie najlepiej nie podawać konkretnej temperatury, to której mógłby się odnieść organ kontrolujący.

 1. Oznakowanie ilości nominalnej – może być poprzedzone dodatkowym napisem, odpowiednio: „objętość netto”, „masa netto” lub „zawartość netto”. Informacja ta podawana jest w jednostkach objętości [ml, l] w przypadku produktów płynnych lub w jednostkach masy [g, kg] w pozostałych przypadkach. Przyjęto, że miód sprzedajemy w jednostkach masy, nawet jeśli jest w postaci patoki (płynnej). W kontekście wskazywania ilości nominalnej (zawartości netto) towaru paczkowanego warto dodać informację o zasadzie ujętej w zaleceniu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML Nr R79, gdzie dla masy od 1 g do 1000 g określono jednostkę miary g; a dla masy równej i powyżej 1000 g określono jednostkę miary kg.

Ponadto w załączniku nr 2 § do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010) wskazano, jaka powinna być minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego:

Ilość nominalna
towaru paczkowanego
[g lub ml]

Minimalna wysokość
cyfr i liter

do 50

2 mm

powyżej 50 do 200

3 mm

powyżej 200 do 1000

4 mm

Powyżej 1000

6 mm

Jeśli miód zostanie rozlany np. do popularnych słoików o pojemności 900 ml, w których masa netto (ilość nominalna) miodu wynosić będzie 1250 g dla jednego słoika, to wysokość cyfr i liter na etykiecie powinna wynosić 6 mm. Wymagana wielkość czcionki, o której mowa powyżej odnosi się tylko do ilości nominalnej produktu, w tym przypadku owe „1250 g” (wobec powyższego lepszy byłby zapis „1,25 kg”). Pozostałe napisy z danymi obowiązkowymi muszą mieć minimum 1,2 mm wysokości dla tzw. znaku „x”. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: etykiety na miód aspekty prawne

 1. Miejsce pochodzenia – podajemy kraj lub region pochodzenia produktu, np. „kraj pochodzenia: Polska”, „produkt polski”, „miód z polskiej pasieki”.

Przechodzimy do sedna: Czy na etykiecie z miodem musi się znaleźć wykaz składników?

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1169/2011 (w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f) pyłek jest naturalnym komponentem miodu. Produkt ten w świetle prawa jest uważany za jednoskładnikowy, a ponadto nazwa produktu jest identyczna z nazwą składnika. W takich przypadkach pominięcie wykazu składników jest dozwolone.

To, co powyżej napisano, dotyczy miodu jako produktu nieprzetworzonego.

W wielu publikacjach w kontekście RHD można jednak natrafić na informacje, że na etykiecie oferowanego produktu, w tym miodu, musi znaleźć się wykaz składników z procentowym wyszczególnieniem najważniejszych. W jednej z instrukcji dotyczącej etykietowania miodu sprzedawanego w ramach RHD przy tym punkcie podano: „np. przy miodzie z zawartością pyłku powinna być podana zawartość pyłku”.

Myślę, że to sformułowanie może wprowadzać w błąd pszczelarzy, jakoby mieli obowiązek podawania procentowego udziału zawartości pyłków kwiatowych w ich miodach. W rzeczywistości chodzi o miód z pyłkiem, ale pszczelim (obnóżami) dodanymi przez producenta (pszczelarza) do już odebranego i odwirowanego miodu. Tak samo można postąpić z innymi składnikami, np. pierzgą, mleczkiem pszczelim czy nawet orzechami lub owocami itp. W przypadku oferowania takiego produktu (w ramach RHD lub innej działalności) rzeczywiście należy podać, jaki jest skład gotowego produktu i ile % stanowią dodatki (Uwaga! Miód musi stanowić minimum 50% produktu).

Należy mieć na uwadze to, że jeżeli do miodu są dodawane inne składniki, np. wspomniane obnóża pszczele, to staje się on produktem przetworzonym. Nie może więc być oferowany w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaż tego typu produktów jest możliwa w ramach prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej (bez limitów) lub rolniczego handlu detalicznego (przy zachowaniu określonych limitów). I właśnie wtedy (przy prowadzeniu działalności lub zgłoszeniu odpowiedniej kategorii RHD) na etykiecie z miodem należy podać jego skład.

Oprócz powyższego należy mieć na uwadze to, że:

- napisy na etykiecie muszą być czytelne i zrozumiałe, zamieszczone przynajmniej w języku polskim,

- etykieta musi być trwale połączona z opakowaniem,

- treści nie mogą wprowadzać w błąd ani sugerować, że miód jest lekiem (mimo przekonania i dowodów na jego dobroczynny wpływ na ludzki organizm),

- nie można również przypisywać produktowi działania lub właściwości, których nie posiada i nie może sugerować, że produkt ma szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne produkty je mają (np. miód niezawierający cholesterolu),

- na etykiecie z miodem nie należy zamieszczać również informacji, że miód jest np. „dietetyczny”, ponieważ sugerowalibyśmy, że jest środkiem specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

- wielkość napisów na etykiecie również jest sprecyzowana przez przepisy (tzw. znak „x” powinien mieć wysokość 1,2 mm, o czym mowa powyżej).

Podstawy prawne:

Żywność sprzedawana w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w:


z Polski

15-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jaja jako narzędzie oceny sytuacji w ulu

z Polski

07-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy nasze etykiety są zgodne z prawem?

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kontrola miodów 2024 – znowu dużo kar

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Dobrczu

z Polski

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żar w podkurzaczu gaśnie. Co robić?

z Polski

11-04-2024, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Apilandia w nowej odsłonie

z Polski

03-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szerszeń azjatycki - blisko Polski

z Polski

26-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szop pracz – zagrożenie dla pasiek?

z Polski

12-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konradów – kradzież uli

z Polski

04-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najlepsze polskie miody zostały wybrane!

z Polski

01-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wybrać miejsce pod pasiekę?

z Polski

28-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O balsamie pyłkowym

z Polski

14-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święty Walenty patron… pszczelarzy?

z Polski

19-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

18-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2024!

z Polski

17-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód odsklepinowy – kwestie prawne

z Polski

09-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Matka czy królowa? Wyniki ankiety

z Polski

20-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla lubelskich pszczelarzy

z Polski

15-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska 

z Polski

09-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla pszczelarzy na 2024 r.

z Polski

27-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

z Polski

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły dla Afryki

z Polski

25-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Festiwal Kultury Pszczelarskiej

z Polski

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielka Aukcja dla Pszczół

z Polski

18-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Umyślne podpalenie pasieki w Marysinie

z Polski

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Będą zmiany na etykietach z miodem

z Polski

11-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zadrzechnia i pszczoła miodna

z Polski

18-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przepis na miód pitny

z Polski

09-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Finansowa pomoc dla pszczelarzy 2023

z Polski

31-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Karczowiska po raz XIX

z Polski

26-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczołobójstwo

z Polski

25-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już za chwilę – Apimondia!

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzy przepisy na letnie napoje z miodem

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań Mecenasem Pszczół

z Polski

04-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka edukacyjna w Harmężach

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela przerwał jazdę

z Polski

20-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół”

z Polski

15-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodzieja miodu

z Polski

12-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Film „Rój” – wolność to iluzja

z Polski

05-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wrocław sieje łąki – edycja 2023

z Polski

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co dalej ze strzelnicą w Łukowie?

z Polski

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak niezapominajka puszcza oczko

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Liczba uli w Unii Europejskiej

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kampania społeczna Podziękuj Pszczole

z Polski

22-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek cen miodu

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Almette sieje łąki

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Hotel dla murarek obok Muzeum Zamoyskich

z Polski

12-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły

z Polski

10-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Wadowicach

z Polski

08-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

We Wrocławiu o miodzie

z Polski

05-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu wypełnij ankietę!

z Polski

19-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica w Łukowie zdewastowana

z Polski

18-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Z Ukrainy napływa miód techniczny

z Polski

17-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie każdy niedźwiedź kocha miód?

z Polski

04-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Martwe pszczoły na chodniku w Lublinie

z Polski

31-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany matek!

z Polski

24-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo 2023

z Polski

14-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pieniądze na ochronę zapylaczy

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekord pszczelarek

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ósmy obcy pasażer nosema

z Polski

13-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska pomaga libańskim pszczelarzom

z Polski

09-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Inwałdzie skradziono ule

z Polski

05-01-2023, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska

z Polski

20-12-2022, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwiększenie dopłat do rodzin pszczelich

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł

z Polski

06-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Europejskie pszczelarstwo tkwi w kryzysie

z Polski

05-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Intensywnie działają dla pszczół

z Polski

21-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono całą pasiekę

z Polski

15-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Malenin – skradziono rodziny pszczele

z Polski

03-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2023

z Polski

17-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Rudnie spłonęły pszczoły

z Polski

27-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Blada pszczoła w ulu

z Polski

21-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela żałoba po królowej Elżbiecie

z Polski

20-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Starych Lipinach

z Polski

30-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Beczki pełne syropu skusiły pszczoły

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święto polskich pszczelarzy

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekordowa sprzedaż cukru

z Polski

19-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dentsu zbiera miód

z Polski

17-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konsorcjum pszczelarskie w Kluczborku

z Polski

12-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miodowy odcisk palca

z Polski

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka Sosenka okradziona!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań pszczelarzem roku!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Parafina w wosku

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule z recyklingu… po raz kolejny!

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły zjadają maliny

z Polski

20-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek przez pszczołę?

z Polski

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież pasieki w Bogatyni

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przychodzi pszczoła do lekarza... 

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miedziowe pszczoły!

z Polski

28-06-2022, 2025-02-01 Andrzej Karwacki - avatar 2025-02-01 Andrzej Karwacki

Projekt BeeGen - materiały szkoleniowe

z Polski

13-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony dla pszczelarzy

z Polski

07-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”

z Polski

02-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Otwocku

z Polski

31-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś zniszczył 120 uli

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca gadka roślin

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Przyjaciele pszczół

z Polski

26-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Perfidne zniszczenie uli

z Polski

25-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Banku Pekao

z Polski

18-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Goniczkach

z Polski

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs pszczelarski w Wilanowie

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Ludźmierzu

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chronić pszczoły – racjonalnie

z Polski

26-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praca dla pszczelarzy z Ukrainy

z Polski

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa sztuczka fałszerzy miodu

z Polski

25-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

6081 zł dla Ukrainy!

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złapano zabójcę pszczół

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Świetne inicjatywy w Sosnowcu

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sosnowcu budzą pszczoły

z Polski

09-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dopłaty dla pszczelarzy

z Polski

08-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2022

z Polski

04-03-2022, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Wydawnictwo Pasieka dla Ukrainy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne szkolenie w Wojnowie

z Polski

21-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ochrona pszczoły Augustowskiej

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo i Bee Art 2022

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs o 5000 zł edycja 2022

z Polski

16-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Greckie pączusie z miodem

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzysta tysięcy dla pszczelarzy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabił pszczoły, wychładzając gniazda

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ucząc o pszczołach

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne wykłady pszczelarskie online

z Polski

14-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wydawnictwo Pasieka wspiera strażaków

z Polski

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praktyki współistnienia

z Polski

24-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie dla rolników-pszczelarzy!

z Polski

03-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo to stan umysłu

z Polski

27-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek ciężarówki z miodem

z Polski

01-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolski szlak miodem płynący

z Polski

26-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O pszczołach w Ustroniu Morskim

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jesienne Pszczoły 2021 w Apilandii

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie do pasów kwietnych

z Polski

27-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jeszcze tylko kilka dni!

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Pile staną pszczele bioindykatory

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

10 lat za 10 słoików

z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski

30-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Webinar pełen przydatnej wiedzy!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs na facebooku Pasieki!

z Polski

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica pszczelim domem!

z Polski

20-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Morderca pszczół zatrzymany

z Polski

16-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabili pszczoły, zniszczyli ule

z Polski

15-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczele radio

z Polski

13-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Marihuana wśród uli

z Polski

27-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Podlaskie miodem stoi

z Polski

25-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co ty pleciesz? Ul!

z Polski

24-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Krakowskie miodobranie już we Wrześniu!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie rozsiewaj nasion gdzie popadnie!

z Polski

19-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica dla pszczół

z Polski

16-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule… z recyklingu?

z Polski

11-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lepiej nie robić nic

z Polski

30-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wytrute pszczoły w Świeciu

z Polski