fbpx

NEWS:

Relacja z XXVIII Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w Karniowicach

Konferencja w Karniowicach

Zdjęcie: Teresa Kobiałka

Sezon konferencyjny w branży nabiera rozpędu. Luty szczególnie obfitował w wartościowe spotkania pszczelarskie. Po Lublinie i Pszczelej Woli przyszła kolej na Karniowice. Tegoroczne spotkanie, organizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach we współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie, odbyło się pod hasłem „Zmiany klimatyczne i środowiskowe a gospodarka pasieczna”. W programie przewidziano trzy wykłady nawiązujące do tej tematyki, prezentację na temat form wsparcia finansowego pszczelarstwa z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027 oraz ogłoszenie wyników Małopolskiego Konkursu Pasiek 2023.

Widać ogromne doświadczenie organizatorów w przygotowywaniu tego typu wydarzeń. Konferencja została dopięta na ostatni guzik, a to, co ją odróżniało od innych sympozjów branżowych, to możliwość zabrania głosu przez każdego, kto czuł taką potrzebę, nie tylko w czasie dyskusji po zakończeniu wykładów, lecz także po powitaniu gości. Z możliwości tej skorzystał przedstawiciel Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który w spontanicznym krótkim wykładzie omówił zatrucia pszczół środkami ochrony roślin oraz jakie kroki należy podjąć, kiedy dojdzie do tego nieszczęśliwego zdarzenia. Na szczęście obecnie zatrucia pszczół stanowią zaledwie tylko ok. 1% upadków rodzin pszczelich (dla porównania, w latach 70. było to ok. 70%), a jak powiedział sam prelegent – prawidłowo aplikowane środki ochrony roślin nie stanowią zagrożenia. Przyczyny zatruć leżą najczęściej w niewłaściwym ich stosowaniu, co pokazuje, jak ważna jest wiedza o uprawie roślin i zwalczaniu szkodników i patogenów oraz z jak wielką odpowiedzialnością wiąże się praca rolnika. Ja tutaj widzę analogię do gospodarki pasiecznej i umiejętności poprawnego stosowania środków do zwalczania warrozy, o czym również wspominali prelegenci w Karniowicach. Zarówno prof. Grzegorz Borsuk, jak i prof. Zbigniew Kołtowski przestrzegali przed stosowaniem specyfików wątpliwych czy wręcz zakazanych w leczeniu pszczół i to nie tylko ze względu na zdrowotność rodzin pszczelich, ale również w kontekście jakości pozyskiwanego miodu. A o tym aspekcie mówi się ostatnio coraz więcej.

Na konferencji nie zabrakło nawiązania do aktualnej sytuacji pszczelarzy, borykających się z problemem zbycia miodu, kiedy na rynku jest sporo patoki z importu. Profesor Kołtowski wyjaśnił, że jako wiceprezydent PZP już od jakiegoś czasu stara się podejmować działania w tej sprawie i nawet udało mu się dzień wcześniej spotkać z Ministrem Rolnictwa, co było niezwykle trudne w czasie protestów rolników. Wyjaśnił również przy okazji jednego ze swoich wykładów, gdzie leży część przyczyn obecnej sytuacji, o czym niżej.

Małopolski Konkurs Pasiek 2023

Na chwilę wróćmy jednak do otwarcia XXVIII Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w Karniowicach, a właściwie do wyników Małopolskiego Konkursu Pasiek 2023. Doktor Jacek Kostuch przestawiał pasieki biorące udział w konkursie. Wszystkie były prowadzone profesjonalnie, równocześnie dbając o bioróżnorodność pożytków pszczelich. Z opisów i przepięknych zdjęć można było wywnioskować, że przedstawione pasieki są niezwykłe, zadbane, stworzone z sercem, co poświadczył prowadzący, który osobiście wizytował te gospodarstwa. Pierwsze miejsce wywalczyła pasieka pani Agnieszki Dukat-Pokrywy oraz Krzysztofa Pokrywy z Nowej Wsi w gminie Dobczyce, drugie miejsce przyznano panu Piotrowi Woźniakowi z Koniny w gminie Niedźwiedź, a trzecie panu Stanisławowi Wójcikowi z Czernichowa w gminie Czernichów. Wyróżnienie zdobyła pani Maria Wnęk z Krępachów w gminie Krępachy. Nasze wydawnictwo ufundowało prenumeraty oraz nagrody książkowe w tym konkursie. Laureatom życzmy przyjemnej lektury, serdecznie gratulujemy wygranej oraz życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj także: Naukowa Konferencja Pszczelarska Lublin-Pszczela Wola cz.1

A teraz wróćmy do wykładów i garści wiedzy, z którą można było wyjechać z Karniowic (lub zdobyć ją online, gdyż konferencja była transmitowana na żywo w serwisie YouTube).

„Badania naukowe mające aplikacyjne przełożenie na praktykę pszczelarską” – Prof. Grzegorz Borsuk

Profesor zaznaczył, że badań naukowych jest bardzo dużo, ale z reguły trudno jest je przełożyć na „zwykłą” praktykę pszczelarską. Postarał się jednak wybrać i przedstawić takie, które istotnie ułatwiły gospodarkę pasieczną lub przynosiły inne korzyści. Było ich sporo, ja postaram się wypunktować najciekawsze:

 1. Jako jeden z pierwszych przykładów posłużyły pszczoły Buckfast, wyselekcjonowane przez Brata Adama, które są odporne na świdraczka pszczelego („struny” w ich przetchlinkach są schitynizowane, dzięki czemu stanowią skuteczną barierę nie do pokonania przez roztocz). Ze swojej strony dodam, nie umniejszając zasług Karla Kehrle (czyli Brata Adama), że był on w szczególności praktykiem, co pokazuje, jak bardzo nauka czerpie z doświadczenia, jednak same badania naukowe opierają się na nieco innych sformalizowanych wytycznych. W tym przypadku to praktyczne działania doprowadziły do stworzenia nowej rasy pszczół, a nie badania naukowe były przyczynkiem do implementacji ich do praktyki (oczywiście praktyka była oparta na obserwacji i wyciąganiu dobrych wniosków, ale metoda naukowa jest bardziej restrykcyjna). Chciałabym zostać dobrze zrozumiana: Brat Adam jest świetnym przykładem zaangażowania, wnikliwości, dociekliwości i wiele mu zawdzięczamy. Mam tylko wątpliwości, czy przykład jego prac dobrze koreluje z tematyką wykładu i czy termin „badania naukowe” rzeczywiście odnosi się do tego, czym one są… Więcej na ten temat przeczytacie w najnowszym „Kalendarzu Pszczelarza z Pasją” na 2024 rok (znajdziesz go TUTAJ).
 2. Nieumiejętne przycinanie skrzydełka matki (przy przecięciu żyłki, a nie tylko błony) powoduje, że wycieka z niego hemolimfa, a do rany wnikają bakterie, a – jak wiemy – gorsza kondycja matki może być przyczyną jej wymiany. Do takich wniosków naukowcy doszli przy okazji badań śpiewu matek (czy skrzydełka są niezbędne do tej aktywności).
 3. Są cztery genotypy (ERIC I–IV) wywołujące zgnilca złośliwego pszczół (a kolejne dwa niedawno opisano) – inaczej się zachowują (różnią się zjadliwością). Na przykład ERIC I potrzebuje 12–14 dni, aby zabić larwę, przełamuje odporność behawioralną rodziny i szybciej ją infekuje, a ERIC II potrzebuje 6–7 dni, aby uśmiercić larwę, pszczoły są jednak w stanie uruchomić zachowanie higieniczne i wynieść chore potomstwo poza rodzinę.
 4. W kontekście zgnilca jest światełko w tunelu – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zajmuje się terapią fagową, czyli metodą leczenia zakażeń bakteryjnych wykorzystującą unikalne właściwości bakteriofagów – „zjadaczy bakterii”, czyli wirusów atakujących wyłącznie komórki bakteryjne.
 5. Roztocz Varroa destructor wygryza okrągły otwór w ciele poczwarki (prof. Borsuk wraz z prof. Ptaszyńską jako pierwsi sfotografowali „zęby” roztocza). Bakterie nie tylko wnikają przez tę ranę do ciała pszczoły, lecz są także obecne w śliniankach roztoczy.
 6. Na szczęście Nosema apis i Nosema ceranae nie krzyżują się ze sobą.
 7. Spory Nosema mogą być przenoszone przez wiatr. To ma bardzo duże przełożenie na praktykę pszczelarską – należy pamiętać o zachowaniu większych odległości między pasiekami.
 8. Porfiryny (związki identyfikowane w organizmach zwierzęcych, np. u ludzi i u szczurów – zabezpieczają przed zachorowaniem) najprawdopodobniej dezaktywują Nosema oraz wpływają na mniejszy osyp pszczół (a w osypie jest więcej pasożytów). Co ciekawe, porfiryny znajdują się także w miodzie.
 9. Nosema pojawia się w kwaśnym środowisku, dlatego należy zwalczać warrozę przy użyciu zalecanych dawek medykamentów, nie większych (i nie częściej niż to konieczne). Warto dodatkowo stosować metody biotechniczne.
 10. Barwa ula ma znaczenie – te w kolorze zielonym nagrzewają się bardziej niż niebieskie.

na www konferencja karniowice 2024 02

Zdjęcie: Prof. Grzegorz Borsuk. Autorka: Teresa Kobiałka.

Oprócz badań naukowych mających przełożenie na praktykę pszczelarską, profesor skrótowo przybliżył metodę stosowania izolatora, wykonywania odkładów, czy tego, jak wyhodować własną matkę. Nie zabrakło też przepisów z propolisem do zastosowania u pszczół (do karmienia zimowego), a także u ludzi (infekcje, covid) – tutaj także z wykorzystaniem larw motylicy oraz ich odchodów.

Z jednej strony zakres tematyczny tego wystąpienia był bardzo szeroki, momentami miałam wrażenie, że zagadnień jest zbyt wiele i że za szybko prowadzący przechodzi do kolejnego. Niektóre nawet wykraczały poza główny temat. Jednak z drugiej strony dzięki temu sporo wiedzy z niego wyniosłam – może nieco pobieżnej, ale zawsze można doczytać, do czego i Was zachęcam.

„Znaczenie bioróżnorodności w pszczelarstwie” – Prof. Zbigniew Kołtowski

Z tego wykładu dowiedzieliśmy się, co to jest bioróżnorodność ekosystemu i populacji oraz jak ważne jest zróżnicowanie w środowisku. Profesor przypomniał, że miód jest produktem ubocznym zapylania i że to właśnie zapylanie jest najważniejszą rolą pszczoły i innych owadów. Następnie prowadzący przedstawił zdjęcia i charakterystykę kilku zapylaczy, np. pszczół samotnic, trzmieli, wspomniał również o zadrzechniach (czarnorogiej oraz fioletowej).

Czytaj także: Relacja z naukowych konferencji pszczelarskich Lublin-Pszczela Wola cz.2

Warto pamiętać o innych owadach zapylających niż pszczoła miodna – mimo że mówi się o tym, iż 90% zapylenia roślin dokonują pszczoły miodne, to chodzi tutaj o rośliny uprawne, natomiast w środowisku naturalnym te proporcje są nieco inne. Według powszechnych opinii pszczoła miodna jest dobrym zapylaczem ze względu na liczebność rodziny, ale trzmiele nadrabiają pracowitością.

Jako ciekawostkę warto podać, że np. średnio pszczoła miodna odwiedzi 5, a trzmiel aż 25 kwiatów w ciągu minuty! Profesor podkreślił, że nie chce umniejszać znaczenia pszczoły miodnej, a jedynie zwrócić uwagę na potrzebę bioróżnorodności, zwłaszcza że notujemy spadek (zarówno gatunkowy, jak i w obrębie populacji) dzikich owadów zapylających.

Różnorodność jest również niezbędna, jeśli chodzi o pożytki. Wśród nich prelegent wyróżnił podtrzymujące, rozwojowe i towarowe, i pokrótce je omówił. Z ciekawostek wynotowałam dla Was takie informacje:

 1. Pszczoły nie interesują się nektarem, który ma poniżej 10% koncentracji cukrów (np. koroną cesarską).
 2. Mówi się, że robotnice zbierają pyłek z kukurydzy, jeśli nie ma innego pożytku. Zaskakująca sytuacja przydarzyła się panu profesorowi. Wywiózł ule na słonecznik, natomiast po przeprowadzeniu badań okazało się, że w 70% pyłek przyniesiony przez pszczoły pochodził z kukurydzy. Jak przyznał prowadzący – pszczoły potrafią zadziwiać nawet pszczelarzy z wieloletnim stażem.
 3. Podaje się, że np. na pożytku rzepakowym należy ustawiać 4 rodziny na 1 ha. Tak, ale to są dane niezbędne do dobrego zapylenia. Miodu z tego nie będzie i na poparcie tej tezy profesor przedstawił wyniki analiz. Aby zebrać miód rzepakowy na 1 ha, należy wywieźć tylko 2 rodziny!
 4. Pasieki wędrowne nie realizują usługi zapylenia (patrz punkt wyżej) – a ponadto nie są one „równo rozłożone” po całym ekosystemie. Dlatego tak ważne są małe pasieki, jeśli chodzi o zapylanie.
 5. Główna zasada dobrego wykorzystania pożytków to: dostosowanie pasieki do zasobów pastwiska pszczelego. Niby oczywistość, ale czy tak robicie? Ile macie uli na jednym pasieczysku? Profesor Kołtowski mówił, że przy dobrych pożytkach wokół pasieki może być max. 40 rodzin (a i to może okazać się zbyt wiele).
 6. Pamiętajcie: nie pomogą najlepsze matki i sprzęty, jeśli roślin nie będzie – miodu też nie będzie. Przybywa rodzin pszczelich, a baza pożytkowa się wręcz kurczy.
 7. Miody z miasta zawierają więcej metali ciężkich, a te z rolniczych pozostałości ś.o.r. (co jest logiczne). Warto zaznaczyć, że miody te spełniają normy (aczkolwiek można mieć zastrzeżenia do podanych w regulacjach wartości).

na www konferencja karniowice 2024

Zdjęcie: Prof. Zbigniew Kołtowski. Autor: Teresa Kobiałka

Na zakończenie pierwszego wykładu profesor Kołtowski wrócił na krótko do tematu miodu importowanego. W 2021 roku wjechało do naszego kraju 34 tys. ton tego produktu, ale część była eksportowana i ostatecznie zostało 12 tys. ton. Rok wcześniej walczyliśmy z covidem i konsumenci bardzo chętnie kupowali miód, przy czym produkcja krajowa była rzeczywiście na niewystarczającym poziomie. Wtedy import nie zaszkodził branży. Problem ujawnił się w 2023 r., który był obfity w zbiory (24 tys. ton), a do tego doszedł import z trzech lat i dlatego obecnie jest na rynku dużo miodu. Śledźcie naszą stronę, bo wkrótce pojawi się opracowanie na ten temat.

„Pożytki pszczele w kontekście zmian klimatycznych” – Prof. Zbigniew Kołtowski

Wykładowca płynnie przeszedł do kolejnego wykładu, a wniosek z tego wystąpienia można opisać w jednym zdaniu jako: zmiany klimatyczne są cykliczne i mają charakter sinusoidalny, co oznacza, że gdybyśmy je przedstawili na wykresie, to miałyby kształt poziomego wężyka. Pamiętajcie jednak, że tutaj mowa o zmianach w kontekście pożytków. Profesor wyjaśnił to za pomocą wykresów, na których przedstawił daty zakwitania klonu zwyczajnego, robinii akacjowej oraz lipy drobnolistnej. Nie oznacza to jednak, że zmiany klimatyczne nie postępują. Na slajdach mogliśmy zobaczyć zestawienie średnich temperatur miesiąca w stosunku do średniej wieloletniej (25 lat) na przykładzie Olsztyna i Warszawy. Od siebie dodam, aby nie stawiać znaku równości między pogodą a klimatem.

Profesor Kołtowski przypomniał również statystyki pszczelarskie o tym, jak w ostatnich latach przybywało rodzin pszczelich. Niechlubne pierwsze miejsce od lat należy do województwa małopolskiego, gdzie wg danych z roku 2022 przypada aż 13 rodzin pszczelich na 1 km2 (z nieoficjalnych danych wiemy jednak, że może ich być dwa razy więcej!), a średnia to 7 rodzin na 1 km2.

Pytanie retoryczne, zadane przez prowadzącego: „Jak wobec tego można oczekiwać coraz wyższych zbiorów miodu?” pozostawiam Wam do przemyślenia.  Na tym zakończę relację z tego wykładu, aby nie zdradzać za dużo szczegółów i zachęcić Was do udziału w konferencjach.

Podczas wykładów profesor Kołtowski zwrócił się z prośbą, aby wypełniać ankiety. To bardzo ważne. Chodzi o to, aby scharakteryzować polskie pszczelarstwo i posługiwać się rzetelnymi danymi np. w kontakcie z Ministerstwem i negocjowaniu różnego rodzaju wsparcia. Ja również przyłączam się do tej prośby. Wiem, że w Polsce nie mamy zaufania do tego typu aktywności i postrzegamy je jak inwigilację. Większość tych danych jest anonimowa, a to jedna z ważniejszych dróg prowadzących do zmiany.

Dyskusja

Oprócz interesujących i wzbogacających wykładów miała miejsce kolejna dyskusja na temat aktualnej sytuacji w branży, palących problemów oraz potrzeb. Na wiele pytań odpowiedział profesor Zbigniew Kołtowski, tym razem wcielając się w rolę przedstawiciela PZP.

Podziękowania

Ze swojej strony dziękuję organizatorom za zaproszenie oraz miło spędzony czas. Do zobaczenia za rok!


z Polski

08-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porady: Kremowanie miodu

z Polski

05-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porada – lipcowe odkłady

z Polski

04-07-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

„Pasieka” wspiera PLLuM!

z Polski

25-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O świcie matki

z Polski

21-06-2024, Szymański Emil Mariusz - avatar Szymański Emil Mariusz

Problemy z refundacjami pszczelarskimi - analiza

z Polski

18-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne badanie węzy

z Polski

06-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Youtuber kontra firma Lyson

z Polski

15-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jaja jako narzędzie oceny sytuacji w ulu

z Polski

07-05-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy nasze etykiety są zgodne z prawem?

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kontrola miodów 2024 – znowu dużo kar

z Polski

24-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Dobrczu

z Polski

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żar w podkurzaczu gaśnie. Co robić?

z Polski

11-04-2024, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Apilandia w nowej odsłonie

z Polski

03-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szerszeń azjatycki - blisko Polski

z Polski

26-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Szop pracz – zagrożenie dla pasiek?

z Polski

12-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konradów – kradzież uli

z Polski

04-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najlepsze polskie miody zostały wybrane!

z Polski

01-03-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wybrać miejsce pod pasiekę?

z Polski

28-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O balsamie pyłkowym

z Polski

14-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święty Walenty patron… pszczelarzy?

z Polski

19-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka gra z WOŚP!

z Polski

18-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2024!

z Polski

17-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód odsklepinowy – kwestie prawne

z Polski

09-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Matka czy królowa? Wyniki ankiety

z Polski

20-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla lubelskich pszczelarzy

z Polski

15-12-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

61. Naukowa Konferencja Pszczelarska 

z Polski

09-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowania dla pszczelarzy na 2024 r.

z Polski

27-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Historia pewnego pszczelarskiego zdjęcia

z Polski

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły dla Afryki

z Polski

25-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Festiwal Kultury Pszczelarskiej

z Polski

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielka Aukcja dla Pszczół

z Polski

18-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Umyślne podpalenie pasieki w Marysinie

z Polski

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Będą zmiany na etykietach z miodem

z Polski

11-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zadrzechnia i pszczoła miodna

z Polski

18-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przepis na miód pitny

z Polski

09-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Finansowa pomoc dla pszczelarzy 2023

z Polski

31-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Karczowiska po raz XIX

z Polski

26-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczołobójstwo

z Polski

25-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już za chwilę – Apimondia!

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzy przepisy na letnie napoje z miodem

z Polski

11-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań Mecenasem Pszczół

z Polski

04-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka edukacyjna w Harmężach

z Polski

28-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lot trzmiela przerwał jazdę

z Polski

20-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół”

z Polski

15-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Schwytano złodzieja miodu

z Polski

12-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Film „Rój” – wolność to iluzja

z Polski

05-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wrocław sieje łąki – edycja 2023

z Polski

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co dalej ze strzelnicą w Łukowie?

z Polski

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak niezapominajka puszcza oczko

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Liczba uli w Unii Europejskiej

z Polski

23-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kampania społeczna Podziękuj Pszczole

z Polski

22-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek cen miodu

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Almette sieje łąki

z Polski

19-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Hotel dla murarek obok Muzeum Zamoyskich

z Polski

12-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Rodzinny – Dzień Pszczoły

z Polski

10-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Wadowicach

z Polski

08-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

We Wrocławiu o miodzie

z Polski

05-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarzu wypełnij ankietę!

z Polski

19-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Strzelnica w Łukowie zdewastowana

z Polski

18-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Z Ukrainy napływa miód techniczny

z Polski

17-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nie każdy niedźwiedź kocha miód?

z Polski

04-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Martwe pszczoły na chodniku w Lublinie

z Polski

31-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pamiętaj o zgłoszeniu wymiany matek!

z Polski

24-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo 2023

z Polski

14-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pieniądze na ochronę zapylaczy

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekord pszczelarek

z Polski

27-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ósmy obcy pasażer nosema

z Polski

13-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Polska pomaga libańskim pszczelarzom

z Polski

09-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Inwałdzie skradziono ule

z Polski

05-01-2023, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

60 Naukowa Konferencja Pszczelarska

z Polski

20-12-2022, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Profesor Jerzy Woyke nie żyje

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwiększenie dopłat do rodzin pszczelich

z Polski

13-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zwycięzca konkursu o 5000 zł

z Polski

06-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Europejskie pszczelarstwo tkwi w kryzysie

z Polski

05-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Intensywnie działają dla pszczół

z Polski

21-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skradziono całą pasiekę

z Polski

15-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Malenin – skradziono rodziny pszczele

z Polski

03-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2023

z Polski

17-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Rudnie spłonęły pszczoły

z Polski

27-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Blada pszczoła w ulu

z Polski

21-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela żałoba po królowej Elżbiecie

z Polski

20-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Starych Lipinach

z Polski

30-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Beczki pełne syropu skusiły pszczoły

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Święto polskich pszczelarzy

z Polski

29-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rekordowa sprzedaż cukru

z Polski

19-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dentsu zbiera miód

z Polski

17-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konsorcjum pszczelarskie w Kluczborku

z Polski

12-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miodowy odcisk palca

z Polski

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka Sosenka okradziona!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zostań pszczelarzem roku!

z Polski

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Parafina w wosku

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ule z recyklingu… po raz kolejny!

z Polski

21-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły zjadają maliny

z Polski

20-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek przez pszczołę?

z Polski

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież pasieki w Bogatyni

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przychodzi pszczoła do lekarza... 

z Polski

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miedziowe pszczoły!

z Polski

28-06-2022, 2025-02-01 Andrzej Karwacki - avatar 2025-02-01 Andrzej Karwacki

Projekt BeeGen - materiały szkoleniowe

z Polski

13-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dwa miliony dla pszczelarzy

z Polski

07-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki”

z Polski

02-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Otwocku

z Polski

31-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ktoś zniszczył 120 uli

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca gadka roślin

z Polski

30-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Piknik Przyjaciele pszczół

z Polski

26-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Perfidne zniszczenie uli

z Polski

25-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Światowy Dzień Pszczół w Banku Pekao

z Polski

18-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Goniczkach

z Polski

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kurs pszczelarski w Wilanowie

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kradzież uli w Ludźmierzu

z Polski

04-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chronić pszczoły – racjonalnie

z Polski

26-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praca dla pszczelarzy z Ukrainy

z Polski

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa sztuczka fałszerzy miodu

z Polski

25-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

6081 zł dla Ukrainy!

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Złapano zabójcę pszczół

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Świetne inicjatywy w Sosnowcu

z Polski

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Sosnowcu budzą pszczoły

z Polski

09-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dopłaty dla pszczelarzy

z Polski

08-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup 2022

z Polski

04-03-2022, Kobiałka Teresa - avatar Kobiałka Teresa

Wydawnictwo Pasieka dla Ukrainy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne szkolenie w Wojnowie

z Polski

21-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ochrona pszczoły Augustowskiej

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bee Press Photo i Bee Art 2022

z Polski

22-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Konkurs o 5000 zł edycja 2022

z Polski

16-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Greckie pączusie z miodem

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trzysta tysięcy dla pszczelarzy

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zabił pszczoły, wychładzając gniazda

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ucząc o pszczołach

z Polski

15-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bezpłatne wykłady pszczelarskie online

z Polski

14-02-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wydawnictwo Pasieka wspiera strażaków

z Polski

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Praktyki współistnienia

z Polski

24-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie dla rolników-pszczelarzy!

z Polski

03-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo to stan umysłu

z Polski

27-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wypadek ciężarówki z miodem

z Polski

01-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Małopolski szlak miodem płynący

z Polski

26-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mead Madness Cup

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O pszczołach w Ustroniu Morskim

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jesienne Pszczoły 2021 w Apilandii

z Polski

08-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dofinansowanie do pasów kwietnych

z Polski

27-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jeszcze tylko kilka dni!

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Pile staną pszczele bioindykatory

z Polski

25-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

10 lat za 10 słoików

z Polski

19-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zmarł Profesor Jarosław Prabucki

z Polski

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wojakowa z ogrodem miododajnym

z Polski

08-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczela przestrzeń w Szczepanowicach

z Polski

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ogrody miododajne w gminie Szczurowa

z Polski

30-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Webinar pełen przydatnej wiedzy!

z Polski