fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 56

Konkurs Bee Press Photo i Bee Art 2022

Słowacka organizacja pozarządowa Dymáka kruh i czasopismo „Dymak” ogłaszają po raz trzeci międzynarodowy konkurs Bee Press Photo! Patronem medialnym wydarzenia w Polsce jest nasze wydawnictwo.


Celem konkursu jest zaprezentowanie i ocena zdjęć o tematyce pszczelarskiej. Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w konkursie, przesyłając wyłącznie nieopublikowane zdjęcia. W jednej kategorii konkursowej można zaprezentować tylko jedno zdjęcie.

Kategorie wiekowe:

1. Młodzież 10–18 lat.

2. Dorośli powyżej 18 roku życia.

Kategorie tematyczne:

1. Pszczoły na każdym etapie rozwoju i aktywności.

2. Praca i relaks w pasiece.

Zdjęcia muszą zostać przesłane do wydawnictwa przez formularz na stronie: https://www.dymak.online/bee-press-photo/

Wymagania techniczne fotografii:

 • maksymalna wielkość zdjęcia to 5 MB,
 • minimalna rozdzielczość to 2000 pikseli dłuższego boku,
 • format fotografii .jpg, .png.

Nagrody we wszystkich kategoriach:

 • Pierwsze miejsce: 100 euro,
 • Drugie miejsce: 70 euro,
 • Trzecie miejsce: 50 euro.

Bee Art Competition:

Konkurs został stworzony dla osób tworzących sztukę o tematyce pszczelarskiej. Artyści mogą brać udział w konkursie, tworząc prace w dowolnej technice. Każdy uczestnik może zaprezentować maksymalnie dwie prace.

Kategorie wiekowe:

1. Młodzież 10–18 lat.

2. Dorośli powyżej 18 roku życia.

Temat prac:

Pszczoła, pszczoły lub pszczelarze

Prace lub ich skany muszą zostać przesłane do organizatora za pomocą formularza na stronie: https://www.dymak.online/bee-press-photo/

Wymogi techniczne przesyłanych prac:

 • maksymalna wielkość skanu to 5 MB,
 • minimalna rozdzielczość to 2000 pikseli dłuższego boku,
 • format skanu .jpg, .png.

Nagrody we wszystkich kategoriach:

 • Pierwsze miejsce: 100 euro,
 • Drugie miejsce: 70 euro,
 • Trzecie miejsce: 50 euro.

Daty Bee Press Photo i Bee Art Competition:

Zdjęcia i prace są przyjmowane przez organizatorów od 01.04 do 31.08.2022. Ocena prac zostanie opublikowana w czasopiśmie „Dymák”.

Wysyłając zdjęcie lub pracę artystyczną autor deklaruje, że fotografia lub praca artystyczna jest jego autorstwa oraz że została samodzielnie wykonana i że nie narusza praw osób trzecich.

Wysyłając zdjęcie lub pracę artystyczną, autor wyraża zgodę na jej publikację w czasopiśmie „Dymák”, w jego drukowanej i elektronicznej wersji, a także w mediach społecznościowych. Autor przekazujący swoje prace, zgadza się również na publikację ich w partnerskich mediach zagranicznych, które biorą udział w konkursie.

Ocena

Zwycięscy konkursu zostaną wyłonieni przez jury wyznaczone przez redaktora naczelnego czasopisma „Dymak”. W przypadku przyznania pracom takiej samej liczby punktów, przewodniczący jury zdecyduje o zwycięstwie jednego zdjęcia poprzez przyznanie mu dodatkowych punktów.

Ochrona danych osobowych jest zapewniona zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych.


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"