fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Pszczelarski kurs marketingowy (II edycja), cz. 3.
Konsumenckie preferencje na rynku miodu w Polsce

Preferencje klientów - lub inaczej - ich upodobania co do określonego gatunku miodu są dość charakterystyczne dla polskich konsumentów. W Polsce najchętniej był kupowany miód ciemny. Ostatnie badania wykazują, że w naszym kraju coraz więcej nabywców woli miód jasny. W centralnej części Polski tylko 15,5% badanych kobiet wybierało miód ciemny. Podobne preferencje zauważa A. Pidek wśród młodzieży.

degustacja miodu
fot. Teresa Kobiałka

W badaniu tym (tab. 1.) okazało się, że konsumenci w Opolu dość często preferują miody jasne (średnio 32% badanych), przy czym znacznie częściej jasne miody wybierały kobiety (40%). Istnieje znaczna grupa konsumentów (25% badanych), którym każdy gatunek miodu odpowiada.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Interesujące doświadczenie przeprowadził na bazie własnej pasieki autor artykułu. Kierując się wynikami badań Stępień w roku 2004 rozlano do 1 kg i 0,5 kg opakowań 500 kg miodu lipowego. Z jakim skutkiem? Okazało się, że tylko nieliczni klienci byli zainteresowani miodem w tak niewielkich opakowaniach, natomiast ogromna większość konsumentów mając do wyboru miód w opakowaniach 1,25 kg i w mniejszych opakowaniach – wybierała ten pierwszy.

Owe 500 kg w końcu sprzedano, bo był to miód lipowy i jak zabrakło go w opakowaniach po 1,25 kg to kupowano miód i w mniejszych słoikach. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z klientami, okazało się, że o takiej preferencji zadecydowało:

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Castenov obrazowo zapisuje proces kreowania nabywców lojalnych w postaci tzw. „drabiny” lojalności. Dlatego w firmach (w gospodarstwach pszczelarskich również) powinien być wdrażany program utrzymywania ścisłych więzi z klientami, polegający na:
1. Określeniu kluczowych klientów, z którymi firma będzie utrzymywała ścisłe więzi. Przedsiębiorstwo wybiera kilku, kilkunastu najważniejszych klientów, by głównie z nimi utrzymywać ścisłe więzi. W określeniu tych więzi pomocne jest zastosowanie zasady Lorretta-Parreta. Do tej listy mogą być dołączeni klienci, z którymi obroty wykazują wyjątkowy wzrost lub którzy torują drogę nowym kierunkom w przemyśle.
2. Wyznaczeniu dla kluczowego klienta osoby do utrzymywania stałych więzi (na rynku miodu w Polsce tę zasadę stosują tylko firmy najprężniejsze).

słoik z miodem


Do najczęściej stosowanych przez przedsiębiorstwa form wdrażających programy lojalnościowe należą:
»    karty stałych klientów, z reguły uprawniające do różnego rodzaju zniżek,
»    firmowe periodyki dla klientów, z reguły zawierają informacje o przedsiębiorstwie i oferowanych produktach,
»    listy pisane przez firmę do nabywców, ułatwiają one przekazywanie istotnych informacji klientowi,
»    gorące linie telefoniczne, jest to dalsza forma bezpośredniej komunikacji z klientami,
»    doradcze kluby klientów dowartościowują konsumentów czyniąc z nich „współprojektantów” oferowanego przez firmę produktu.
»    kluby stałych klientów, oferujące specjalne korzyści i przywileje swoim członkom,
»    specjalne, wspólne przyjęcia mające charakter niecodziennych wydarzeń, sprzyjają stworzeniu rodzinnego klimatu między firmą a klientami.


Ta ostatnia forma jest ulubiona przez pszczelarzy. Często organizują oni biesiady pszczelarskie (Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”), targi spożywczo-pszczelarskie (Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu), kiermasze miodowe (Biesiada na Mazowszu) itp. Cdn.


Dr inż. Maciej Winiarski


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"