fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 61

Kara za brak flagi na etykiecie?

Takie pogłoski krążą wśród pszczelarzy. Dementujemy tę informację. Nieprawdą jest, jakoby pszczelarze za brak polskiej flagi na etykiecie mieliby być karani.

Warto znać swoje prawa i na bieżąco śledzić zmiany, np. na łamach „Pasieki” i naszego portalu www.pasieka24.pl.

W kwestii oznakowania miodu krajem pochodzenia nic się nie zmieniło. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu (…) może to zrobić albo poprzez umieszczenie informacji «Produkt polski» albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację”.1 Bardzo ważna uwaga: jeśli na etykiecie znajduje się polska flaga, musi być taka sama jak w Załączniku do Rozporządzenia2, czyli taka jak na załączonym zdjęciu.

Reasumując: na etykiecie wystarczy umieścić napis „Produkt polski” lub znak graficzny. Brak flagi na etykiecie nie powinien być podstawą do nałożenia kary za nieprawidłowe oznakowanie miodu.

Teresa Kobiałka


1 - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski1 [dostęp: 30.03.2023, ostatnia modyfikacja strony 23.01.2023]

2 - Mowa oczywiście o Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148)


 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"