fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 38

Produkty konopne jako element strategii zwalczania roztoczy Varroa destructor oraz ochrony i wzmacniania rodzin pszczelich

Produkty pochodzenia naturalnego są bezpieczne zarówno dla samego pszczelarza, jak i pszczół, jednocześnie skutecznie zwalczają warrozę i poprawiają parametry odpornościowe pszczół.

Pasieka 4/2024

Badania nad wpływem różnorodnych produktów konopnych i ich substancji czynnych na pszczoły wykazały pozytywne skutki w zakresie ich zdrowia i odpowiedzi immunologicznej. Warto zauważyć, że ekstrakt z konopi może znacząco poprawić działanie systemu antyoksydacyjnego u pszczół miodnych (Apis mellifera), zwiększając aktywność kluczowych enzymów antyoksydacyjnych, a w konsekwencji opóźniając procesy starzenia się tych owadów. W publikacji Skowronek, Wójcik i Stracheckiej (2022), w której użyto ekstraktów konopnych wykazano, że suplementacja jako dodatek do syropu cukrowego lub bezpośrednio na materiałowych paskach wydłużała żywotność pszczół w porównaniu do tych spożywających wyłącznie syrop cukrowy. W innym badaniu przeprowadzonym przez tych samych autorów w 2021 r. wykazano również działanie immunostymulujące wcześniej wspomnianego testowanego produktu. Porównano skutki karmienia pszczół ekstraktem z konopi w formie pasty konopnej zmieszanej z syropem cukrowym do pszczół spożywających czysty syrop i stwierdzono zwiększone stężenie białek oraz pozytywne zmiany w aktywnościach systemu proteolitycznego i związków metabolicznych, co wskazuje na zwiększoną indywidualną (fizjologiczną) odporność pszczół dokarmianych wskazanym w publikacji produktem konopnym (Skowronek, Wójcik i Strachecka 2021). Badania te wskazują, że wybrane i przebadane produkty z konopi mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie pszczół, poprawiając ich długowieczność i odpowiedź immunologiczną.

Pasieka 4/2024

W trakcie dwuletnich badań prowadzonych w pasiece Zakładu Hodowli Pszczół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu potwierdzono skuteczność opatentowanego preparatu konopnego Varroa Kit w walce z warrozą, jedną z najgroźniejszych chorobą rodzin pszczelich. Nieleczona warroza osłabia rodziny pszczele, co z kolei przekłada się na znaczne obniżenie produkcyjności, a w skrajnych przypadkach powoduje osypanie się rodzin pszczelich (Chorobiński 2010). Badany preparat konopny powodował paraliż częściowy lub całkowity roztoczy (prowadzący do śmierci). Podczas stosowania preparatu należy stosować wkładki dennicowe klejące lub pokryte olejem, tak by sparaliżowane pasożyty po opadnięciu na dno ula nie mogły powrócić na ramki. Zalecaną formą podania preparatu jest użycie pasków o standardowej wielkości leczniczych pasków pszczelich. Paski umieszczano w ilości 2 sztuk między drugą a trzecią ramkę po przeciwległych stronach w ulu 10-ramkowym wielkopolskim. Gdy przestrzeń ula była mniejsza, paski zawieszano na ostatnich ramkach z czerwiem. Preparat podawano 2 razy w ciągu sezonu pszczelarskiego (wczesną wiosną oraz latem). Zbadany okres karencji dla pasków wyniósł tylko 7 dni, więc preparat mógł być stosowany w okresie miodobrania. Po zbadaniu poszczególnych produktów pszczelich nie wykazano w nich pozostałości preparatu, co świadczy o braku przenikania badanego preparatu do miodu, pierzgi czy propolisu.

Preparaty konopne dla pszczół dostępne są na stronie www.beemmunity.eu pod nazwami handlowymi Varroa Kit i Olej konopny CBD 500 mg dla pszczół.

https://www.beemmunity.eu/sklep

Beemmunity Unlimited Sp. z o.o.,
Gen. Leopolda Okulickiego 14 / 26A,
35-206 Rzeszów
Nip: 5170411756

Literatura

  • Chorbiński P. 2010. Jak skutecznie zwalczać warrozę w rodzinach pszczelich?
  • Życie weterynaryjne, 85 (7), 587-591.
  • Skowronek P, Wójcik Ł, Strachecka A. 2022. Impressive Impact of Hemp Extract on Antioxidant System in Honey Bee (Apis mellifera) Organism. Antioxidants (Basel), 2;11(4):707. doi: 10.3390/antiox11040707.
  • Skowronek P., Wójcik Ł., Strachecka A. 2021. Cannabis Extract Has a Positive–Immunostimulating Effect through Proteolytic System and Metabolic Compounds of Honey Bee (Apis mellifera) Workers. Animals, 11:2190. doi: 10.3390/ani1108219

 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"