fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Wyniki badań naukowych nad Feedbee

Niestabilna pogoda w ostatnich latach, a zwłaszcza suche lato 2007 roku, ukazały prawdopodobieństwo, że w węgierskich pasiekach produkcyjnych może wystąpić całkowity brak białka, spowodowany niedoborem i słabą jakością pyłków kwiatowych. Zastępcze diety białkowe, które opracowano i przetestowano wyłącznie na potrzeby pszczół, są trudno dostępne na rynku krajowym.


f o t . © R o m a n D u d z i k

Dlatego pszczelarze używają karm zastępczych przygotowywanych dla innych zwierząt (np. odżywek dla cieląt do suplementu pyłków). Jednak takie karmy zawierają często składniki, których nie można polecić do stosowania w pszczelarstwie (np. białko pochodzenia zwierzęcego, genetycznie modyfikowane materiały roślinne).

W styczniu 2008 roku, Naukowy Instytut Hodowli i Żywienia Zwierząt, Wydział Hodowli Pszczół Miodnych i Biologii Pszczół (Gödöllő) został poproszony przez Vernalis Bt. o przebadanie naturalnej karmy dla pszczół o nazwie Feedbee. Zgodnie z dokumentacją  kanadyjskich naukowców karma składa się z naturalnej mieszanki zbóż, witamin i składników mineralnych, nie zawiera soi ani białka pochodzenia zwierzęcego.

Materiały i metody

Początkowo badaną karmę podano pszczołom w formie gęstego ciasta i gęstej mieszanki syropowej, a następnie cieńszej rzadszej mieszanki syropowej. Później do celów naukowych wytworzyliśmy gęste ciasto z lukru.

Podawanie karmy przebadaliśmy na trzech rodzajach uli i ramek w trzech obiektach (1. Instytut naukowy – 4 x 7 = 28 rodzin, 2. Pasieka – 18 rodzin, 3. Pasieka – 5 rodzin; bez grupy kontrolnej). Zbadaliśmy intensywność karmienia; obserwowaliśmy rozwój rezerw pszczół oraz rodzin pszczelich. Oceniliśmy dzienną zdolność składania jaj przez królową poprzez badanie potomstwa.

Stymulowane karmienie rodzin pszczelich wiosną:

W przypadku gęstego ciasta wytworzonego zgodnie z oryginalną recepturą, mimo że część wewnętrzna zachowała miękkość, powierzchnia zewnętrzna na skutek wolnej konsumpcji stała się twarda i pszczoły niechętnie ją spożywały.

Pszczoły szybko spijały rzadki syrop, średnio w ciągu 1-2 tygodni, co również oznacza minimalną stratę karmy. Gdy spożycie stawało się wolniejsze, na dnie butelki można było dostrzec osad karmy.
W przypadku ciasta wytworzonego z lukru (1 kg lukru + 1,5 kg Feedbee + 75% syropu) rodziny spożywały średnio 30-40% ilości (750 g – 1 000 g) przeznaczonej na każdą kolonię w ciągu około 2 tygodniu. Ciasto z cukru zachowało miękkość i przez długi czas było łatwo przyswajalne.

Do badań nad białkiem, próbki pszczół pobrano z rodzin eksperymentalnych na początku badania i dwa tygodnie później. Próbki przechowywaliśmy w temp. -70˚C aż do momentu wykonania analiz.

Rozwój rodzin

Za wyjątkiem niektórych rodzin, populacja pszczół (i ich potomstwa) była liczniejsza niż w grupach kontrolnych w wyniku stosowania karmy (w formie ciasta z cukru).
W przypadku 1. badanej pasieki wyniki pomiaru potomstwa ukazują, że populacja i potomstwo są znacznie większe niż w grupach rodzin, które nie spożywały Feedbee.

Komentarz i uwagi


f o t . © R o m a n D u d z i k

Przy podawaniu preparatu w formie syropu spożycie jest szybsze, dlatego osiadły, niewykorzystany materiał stanowi minimalne ilości. Przy tej metodzie karmienia temperatura zewnętrzna musi być wyższa niż 10˚C i z pszczołami należy obchodzić się bardzo ostrożnie.

Z uwagi na kilka sposobów karmienia, dieta ta daje pszczelarzom wiele możliwości wyboru w trakcie wiosennego przygotowywania rodzin, nawet przy różnych warunkach pogodowych.
Badane przez nas rodziny pszczele zimowały dość słabo i zaczynały rok z pewnymi trudnościami, ale dobrze się rozwinęły na początek głównego pożytku. Z pewnością najlepszym pokarmem białkowym dla pszczół jest naturalny pyłek kwiatowy i to on najszybciej regeneruje siły rodzin pszczelich. Jednak w okresach niepogody, gdy loty pszczół są ograniczone, preparat Feedbee skutecznie zastąpi niedobory naturalnego pokarmu. Jego stała dostępność dla pszczół wiosną stymuluje matki do obfitego czerwienia.

dr Szalainé Mátray Enikő
Kierownik stacji badawczej

dr Békési László
Kierownik naukowy

Instytut Naukowy Hodowli
i Żywienia Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Pszczół
2100 Gödöllő, Méhészet

Tłumaczenie:
Monika Chrościelewska


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"