fbpx

NEWS:

Sprzedaż bezpośrednia miodu

Gospodarka pasieczna jest dziedziną działalności, która z jednej strony wymaga od pszczelarza znajomości wychowu pszczół, dostosowania liczby rodzin oraz ich siły do zasobności pożytkowej okolicy, zaś z drugiej strony poznanie rynku miodu i umiejętności jego sprzedaży. Decydującą rolę w tej gospodarce odgrywa pozyskiwanie i sprzedaż miodu.

Przychody ze sprzedaży miodu wynoszą ponad 80% („Pasieka” 6/2010, s. 15). Pozostałe produkty (wosk, propolis, pyłek kwiatowy) mają charakter uboczny.

Większość miodu pszczelarze sprzedają bezpośrednio konsumentom z pominięciem pośredników. Uzyskują tym samym ceny zbliżone do detalicznych, pozwalające na wypracowanie zysków.

Struktura sprzedaży miodu

Na podstawie własnych badań ustalono strukturę sprzedaży bezpośredniej miodu w latach 2008-2012 (tab. 1.). Miód sprzedawany był z własnej 80-pniowej pasieki. Rynek obejmował głównie Wrocław. Ilość sprzedawanego miodu w poszczególnych sezonach różniła się mniej niż 5%. Odchylenia te nie miały wpływu na badaną strukturę sprzedaży.

Wykres struktury sprzedaży miodu w sezonach 2008-2012

Średnia struktura sprzedaży w badanych latach zbliżona była do rozkładu normalnego (rys. 1.).

Sprzedaż miodu z nowego sezonu rozpoczynała się w maju i wynosiła, podobnie jak w końcu sezonu (kwietniu), niewiele powyżej 3% sprzedaży ogółem. W kolejnych dwóch miesiącach stopniowo wzrastała 2-3 krotnie. Wyraźny spadek występuje w sierpniu, co prawdopodobnie wiąże się z okresem urlopowym. Od września sprzedaż nadal wzrastała, aby w październiku osiągnąć najwyższy poziom 15,8%.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych ePrenumeratorów

Ceny miodu

Ceny proponowane pszczelarzom przez pośredników są ponad dwukrotnie niższe niż w sprzedaży bezpośredniej. W tej formie sprzedaży produkcja miodu jest na granicy opłacalności. Dlatego większość miodu trafia do sprzedaży bezpośredniej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych ePrenumeratorów

Tabela 2. Średnie ceny miodu w sprzedaży bezpośredniej (zł/kg) w latach 2007-2012 oraz poziom inflacji i wzrost cen żywności

Średnia cena 1 kg miodu w sezonie sprzedaży 2007/2008 wynosiła 16,83 zł. W następnym sezonie wystąpił wzrost ceny o 7,4%, mimo większej podaży miodu na rynku krajowym. Można to tłumaczyć większym zainteresowaniem konsumentów po ogólnokrajowej akcji promocji miodu. W sezonie 2009/2010, przy niskiej krajowej produkcji miodu, średnia cena miodu spadła o 0,8%.

Być może jest to efekt pozostałości zapasów miodu krajowego oraz z importu (głownie chińskiego i ukraińskiego) z poprzednich sezonów. Najwyższy wzrost cen miodu w stosunku do poprzedniego roku, wynoszący 26,5%, odnotowano w sezonie 2010/2011. Jednym z czynników tego wzrostu może być spadek produkcji miodu po niekorzystnych warunkach pogodowych w okresie wiosennym.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych ePrenumeratorów

Ceny miodu kształtowały się również niezależnie od poziomu cen żywności. Przy najniższym wskaźniku wzrostu cen żywności (2,7%) w sezonie 2010/2011 ceny miodu wzrosły o 25,6%. Porównanie tych cen świadczy jedynie o tym, że w badanym czasie dynamika cen miodu była wyższa od cen żywności o 5,6%.

Wnioski

  1. Znajomość struktury sprzedaży miodu daje pszczelarzowi możliwość wpływania na wielkość przychodów poprzez aktywne działania na rynku w czasie większego zainteresowania miodem.
  2. Ceny miodu ulegają zmianom w czasie, na poziom których pszczelarz ma niewielki wpływ.

Michał Zawilak
Krzysztof Zawilak
tel. (71) 353-08-52


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"


Czym jest ePrenumerata? ePrenumerata to pełny dostęp do książek i numerów czasopisma „Pasieka” w aplikacji mobilnej oraz w serwisie w www.pasieka24.pl Wszystkie numery czasopisma „Pasieka” oraz książek w „Biblioteczce...

Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Ostatnio dodane

Miód stwardniał – co się stało? Zdjęcie: Miód skrystalizowany ma...

Kupuj polski miód

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 13-08-2020

Jak powstaje miód? Zdjęcie: kukota, freepik. Miód powstaje z nektaru kwiatów...

Kupuj polski miód

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 13-08-2020

Skąd pszczelarz wie, jaki miód zrobiła pszczoła? Zdjęcie: freepik. Oczywiście pszczelarz nie...

Kupuj polski miód

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 13-08-2020

Organizatorzy zapraszają na: Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Bałtowie w ramach XIII...

z Polski

DR - avatar DR, 13-08-2020

W telegraficznym skrócie Polska Pszczelarstwo w mieście » W Rzeszowie i Gdańsku...

Pasieka 5/2020

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 11-08-2020

Innowacje sprzętowe w służbie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami Firma Łysoń...

Pasieka 5/2020

Cinal Jakub - avatar Cinal Jakub, 11-08-2020

Zła macocha czy niewdzięczne pasierbice? Przed nami koniec sezonu pszczelarskiego...

Pasieka 5/2020

Bieńkowska Małgorzata - avatar Bieńkowska Małgorzata, 11-08-2020

Poznań po raz kolejny działa dla pszczół Zdjęcie: MPK Poznan...

z Polski

Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna, 11-08-2020

Upały i patogeny. Wpływ zmiany klimatu na dobrostan pszczół Klimat...

Pasieka 5/2020

Sierpińska Anna - avatar Sierpińska Anna, 11-08-2020