fbpx

NEWS:

7.ELIMINACJA DROBNOUSTROJÓW

Wosk pszczeli po wytopieniu z surowca woskowego może być nosicielem drobnoustrojów chorobotwórczych dla pszczół. Szczególnie wosk uzyskany w topiarkach słonecznych może zawierać przetrwalniki zgnilca złośliwego (Peanibacillus larvae), kiślicy (Bacillus alvei), zarodniki grzybicy otorbielakowej (Ascophera apis), zarodniki nosemozy (Vairimorpha apis; dawniej Nosema apis), a także cysty pełzakowicy pszczelej (Malpighamoeba mellificae). Analizy wosku pod kątem zawartości przetrwalników drobnoustrojów chorobotwórczych są ważne, ponieważ sporządzona z niego węza może być powodem pojawienia się u pszczół wymienionych chorób [1].

Fot. Bas Beentjes / Greenpeace

Dlatego konieczne jest usuwanie z wosku wymienionych form drobnoustrojów chorobotwórczych. O ile do zniszczenia zarodników grzybicy otorbielakowej i nosemozy oraz cyst pełzakowicy pszczelej wystarczy ogrzewanie wosku w temperaturze 100°C przez 15 minut, to do eliminacji przetrwalników zgnilca złośliwego i kiślicy wymagane jest zastosowanie wyższych temperatur i dłuższego czasu ogrzewania tego produktu [1]. Przetrwalniki wymienionych drobnoustrojów giną po 2 godzinach ogrzewania wosku w temperaturze 140–170°C [2, 3] lub ogrzewania w parze wodnej pod ciśnieniem (1400 hPa, 1,5 at) przez 30 minut [4, 5].

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wielu pszczelarzy produkuje węzę we własnym zakresie. Często, chcąc zminimalizować koszty, nabywają autoklawy produkcji „garażowej”, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w pobliżu takiego urządzenia (ryzyko okaleczeń i oparzeń w przypadku pęknięcia autoklawu) – przyp. red.

Literatura:

[1] - Bąk B., Siuda M., Wilde J.: Wosk pszczeli ogniwem w przenoszeniu chorób pszczół. VIII Kraj. Naukowo-Techniczna Konferencja Pszczelarska, Częstochowa 2002; 64–65.

[2] - Trzybiński S.; Współczesna gospodarka pasieczna. Przeds. Wyd. Rzeczpospolita SA, Warszawa 2008; 291–293.

[3] - Korż W.N.: Produkty pczełowodstwa: mied i wosk. Wyd. Feniks, Rostow-na-Donu 2013; 243.

[4] - Bogdanov S.: Quality and standards of pollen and beeswax. Apiacta 2004, 38, 334–341.

[5] - Karwan D.: Wosk pszczeli. „Pszczelarstwo” 2018, Nr 10; 21–24.

[6] - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół. Dz. U. 2005, Nr 187, poz. 1574.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"