fbpx

NEWS:

5.ZAFAŁSZOWANIA

Ze względu na to, że cena wosku pszczelego jest stosunkowo wysoka, dochodzi niekiedy do jego zafałszowania, poprzez dodawanie do niego różnych substancji o podobnej konsystencji [1].

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Fot. natashabreen

Przy pewnej wprawie takie próby organoleptyczne jak wygniatanie, rozciąganie, łamliwość, żucie, określanie zapachu i smaku wosku, w niektórych przypadkach pozwalają na wstępne wykrycie większości zafałszowań (nie są to jednak metody wiarygodne, o czym wielokrotnie pisała dr Ewa Waś na łamach czasopisma „Pasieka”, np. w publikacji pt. „Czy istnieją proste metody wykrywania zafałszowań wosku pszczelego” – przyp. red.). Dla przykładu, w razie zafałszowania parafiną lub cerezyną podczas pobierania palcami wosk staje się gładki, błyszczący (cecha obu tych substancji), a podczas wygniatania bieleje (cecha parafiny). Jeśli w czasie wygniatania wosk staje się nadmiernie lepki, a podczas żucia przykleja się do zębów, przy czym równocześnie odczuwa się posmak terpentyny, może to wskazywać na zafałszowanie kalafonią. Ponadto w obecności cerezyny i parafiny na powierzchni bryły wosku pojawia się charakterystyczny obraz (plamy lub pofałdowanie), a w przypadku stearyny wosk staje się kruchy i łamliwy [1, 5–8].

Fot. krasimiradicheva

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Tabela 6. Charakterystyka podstawowych wskaźników wosku pszczelego oraz wosku zafałszowanego

Substancja

Ciężar właściwy (g/ml)

Temperatura topnienia (°C)

Liczba kwasowa

Liczba estrowa

Liczba zmydlania

Wosk pszczeli

0,96–0,97

62–65

18,5–22

71–78

87–97

Cerezyna

0,91–0,92

65–80

0

0

0

Parafina

0,88–0,91

45–70

0

0

0

Wosk techniczny

<90

35–50

0

0

0

Kalafonia

0,99–1,2

135

168

10

178

Stearyna

0,89

56

204

5

209

Dobrym wskaźnikiem zafałszowania produktu jest także poziom węglowodorów nasyconych o parzystej liczbie atomów węgla. Podczas gdy w próbkach wosku pszczelego oznacza się tylko ich śladowe ilości, to w próbkach wosku zafałszowanego ich liczba jest bardzo wysoka [9].

Fot. Roman Dudzik

Literatura:

[1] - Wojtacki M., Produkty pszczele i przetwory miodowe. PRWiL, Warszawa 1988; 148–150.

[2] - Szemietkow M.F., Szapiro D.K., Danusewicz I.K., Produkty pczełowodstwa i zdorowie czełowieka. Wyd. Uradżaj, Minsk 1987; 55–56.

[3] - Kryłow W.W., Agafonow A.W., Kriwcow N.I. i in., Teorija i sriedstwa apiterapii. Wyd. GNU, Moskwa 2007; 232–236.

[4] - Bogdanov S., Beeswax: production, properties, composition and control. Bee Product Science 2009; 12–13.

[5] - Kirjanow J.N., Repnikowa L.W., Opriedielenie kaczestwa i naturalnosti woska. Pczełowodstwo 1995, nr 1, 54–56.

[6] - Korż W.N., Produkty pczełowodstwa; mied i wosk. Wyd. Feniks, Rostow-na-Donu 2013; 244–250.

[7] - Meged A.G., Poliszczuk W.P., Pczełowodstwo. Wyd. Wyszcza Szkoła, Kiew 1990; 201–203.

[8] - Sinjakow A.F., Bolszoj miedowoj leczebnik. Wyd. Aweont, Moskwa 2008; 350–351.

[9] - Waś E., Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T. i in., Wstępne badania węglowodorów w wosku techniką chromatografii gazowej z detektorem masowym (GC-MS). Mat. 45 Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 2008; 119–120.


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"