fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym Cz.III

Prawidłowe przygotowanie rodziny do zbiorów z wczesnych pożytków, np. rzepaków lub akacji, jest wiosną najważniejszym zadaniem pszczelarza. Jak wszystkim wiadomo, prace nad tym zaczynają się już w lecie poprzedniego sezonu.

Polegają one głównie na wyprodukowaniu maksymalnej ilości pszczół nie spracowanych przeróbką syropu, a najważniejszym z warunków jest nieprzekroczenie optymalnego terminu karmienia na zapasy zimowe, czyli do 25 sierpnia.

Drugim istotnym warunkiem jest niedopuszczenie matki do przedłużonego czerwienia we wrześniu i październiku, ponieważ bardzo wyczerpuje ono młode pszczoły, które natura przeznaczyła głównie do przezimowania i karmienia wiosennego czerwia. W przeciwnym wypadku dużo z nich znajdzie się w osypie zimowym.

Tymczasem zbliża się oblot i początek wzmożonego czerwienia matek. Na ten najważniejszy moment wiosennego startu rodziny do sezonu olbrzymi wpływ mają dwa czynniki:

1. Duża siła, w tym:

a. wystarczająca ilość pszczół do wykarmienia każdej ilości czerwia, którą zdoła wyprodukować matka,

b. wystarczająca ilość pszczół do ogrzania każdej ilości czerwia.

2. Zdrowe pszczoły, głównie bez warrozy i nosemozy.

Im rodzina na starcie do sezonu będzie silniejsza oraz im wcześniej i więcej zdoła wyprodukować wiosną nowych pokoleń pszczół, tym szybciej osiągnie największą siłę na główny pożytek. Oby tylko nie zawiodła pogoda, bo w przeciwnym razie może grozić przyspieszona rójka, która pokrzyżuje wszystkie nasze plany.

Zakładając, że...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Czy to jest dużo, czy mało?

Wydaje mi się, że jest to ilość w zupełności satysfakcjonująca nie tylko pszczelarza amatora, ale i zawodowca. Oby tylko były pożytki i pogoda.

Warto również pamiętać o tym, że na osiągnięcie przez rodzinę dużej siły w jak najkrótszym czasie olbrzymi wpływ ma pochodzenie i jakość matki.

Poniżej przedstawiam przykład ułożenia ramek w gnieździe Gn i nadstawce N .
Oznaczenia:

R – ramka suszu

Rc – ramka czerwia

W – ramka z węzą

IZ – izolator

M - matka
Dalszy ciąg zapisu w książce pasiecznej kodem cyfrowo-literowym jest następujący:Co oznacza:

IZ - wstawiłem izolator do gniazda, a w nim:

1RckoM - jedna ramka z czerwiem krytym i otwartym z matką

+ 1RW - plus jedna ramka z węzą

Gn w gnieździe:

3Rcko - trzy ramki z czerwiem krytym i otwartym

2R - dwie ramki suszu                                     
2RW - dwie ramki z węzą


Dokładniej w kolejności, licząc ramki od prawej strony do lewej (stojąc za ulem):

1. ramka z zapasami, głównie pierzgą (często wycofywaną do magazynu i zastępowaną suszem)

2. ramka z węzą

3. ramka z zapasami, czerwiem krytym i otwartym (powinna być najbliżej izolatora)

4. izolator

...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Wtedy będą czerwiły w rodzinie dwie matki. Jedna w izolatorze i druga najczęściej w nadstawce. Jeżeli pszczelarz tego nie zauważy, to zamiast miodu zastanie w nadstawce pełny korpus czerwia. Aby zapobiec w 100% takiej sytuacji, należy obowiązkowo taką kontrolę przeprowadzić.

Istnieją następujące warianty tej kontroli:

1. Jeżeli chcemy oszczędzić sobie pracy i nie zdejmować nadstawki, aby skontrolować czerw w gnieździe, możemy podjąć pewne ryzyko i kontrolę przeprowadzić tylko w nadstawce, sprawdzając trzy przeniesione wcześniej ramki z czerwiem, ponieważ pszczoły w 80% przypadków zakładają mateczniki głównie w nadstawce.

2. Można...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Kiedy wkładam matkę do izolatora?

Decydującym czynnikiem jest osiągnięcie przez rodzinę odpowiedniej siły. Taką minimalną granicą w mojej pasiece jest sześć ramek czerwia. Im więcej, tym lepiej.

Drugim czynnikiem jest termin rozpoczęcia nektarowania kwiatów głównego pożytku. Matkę wkładam do izolatora najpóźniej na dziesięć dni przed ich nektarowaniem. Chodzi o to, aby w tym czasie nie było już czerwia otwartego w rodzinie.

Kiedy stawiam nadstawkę na korpus gniazdowy?

W mojej pasiece czynność tę wykonuję jednocześnie z odszukaniem matki i zamknięciem jej w izolatorze. Wtedy przenoszę trzy ramki z czerwiem krytym do nadstawki, a pozostałe ramki układam na nowo w gnieździe i nadstawce.

Istnieje możliwość...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Chciałbym powrócić jeszcze do zagadnienia rójki.

W mojej metodzie gospodarki z izolatorami, którą propaguję od dwudziestu lat, negatywną rolę odgrywa nie sama rójka jako zjawisko (wg opinii prof. Demianowicza pszczoły rojowe informują pszczelarza głównie o gotowości rodziny do zbiorów), ale ucieczka roju, a to mi nie grozi.

Należy zawsze pamiętać, że pszczoły rojowe to skarb, którego pszczelarz powinien pilnować jak oka w głowie. Mają one czekać na pożytek w ulu (nieraz bardzo długo) aż do skutku. Przywrócić pszczołom nastrój roboczy można z godziny na godzinę. Wystarczy tylko bezpośrednio po rójce zabrać cały czerw z izolatora i dać matce do czerwienia ramkę z suszem i węzą.

Z kolei...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Jak rozpoznać, z którego ula wyszedł rój?

Do roju wiszącego na drzewie lub w innym dostępnym miejscu przystawić ramkę z plastrem, żeby zeszła na nią co najmniej garstka pszczół, a następnie przystawiać tę ramkę z pszczołami rojowymi kolejno do wylotków uli. Do tego, z którego rój wyleciał, pszczoły będą natychmiast podlatywały.

Pierwsze miodobranie.

Po kruszynie i akacji robię pierwsze miodobranie (w 2005 roku nie było go!). Przebiega ono szybko i sprawnie między innymi dlatego, że ule stoją parami na drewnianych szynach o długości 2,2 m i jest dużo miejsca, aby po zdjęciu nadstawki, postawić ją między ulami.

Jednocześnie stawiam drugą wcześniej przygotowaną nadstawkę z kompletem ramek odwirowanych po akacji, teraz na pożytek z lipy, która niedługo zacznie kwitnąć. Najpierw będzie to szerokolistna, a zaraz po niej drobnolistna (w roku 2005 bardzo słabo).

Przy okazji zaglądam do izolatora i sprawdzam, czy pszczoły w dalszym ciągu są w nastroju roboczym. Informuje mnie o tym jakość czerwia i brak mateczników. Jeżeli zobaczę mateczniki rojowe, to wycofuję z izolatora obie ramki z czerwiem i zamieniam na ramki z suszem, obstawiając izolator czterema ramkami z węzą (wykonując tzw. studnię). Zabieg ten prawie w 100% przywraca natychmiast nastrój roboczy. Jeszcze lepiej, kiedy pszczoły się wyroją i wrócą same do macierzaka.

Zdjętą nadstawkę z miodem stawiam...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Jak wymieniam matki?

Spośród wielu reklamowanych metod wybrałem własną, którą uważam za najprostszą i jednocześnie najbardziej zbliżoną do natury.

Przyświecała mi myśl: niech pszczoły wyhodują, wybiorą i wychowają sobie najlepszą matkę. Ja im tylko w tym pomogę, podsuwając odpowiedni materiał genetyczny.

Praktycznie odbywa się to w mojej pasiece w następujący sposób. Kolejność czynności opiszę w punktach:

1. Wybieram trzy silne rodziny produkcyjne (spośród 40), które po głównym pożytku z akacji (w czerwcu) wyprodukowały największą ilość miodu.

2. Do każdej z nich (znajduje się tam już izolator 2-ramkowy z matką) wstawiam do izolatora ramkę z węzą, wycofując jednocześnie jedną ramkę z czerwiem (wkładając ją na razie do nadstawki na okres czterech dni). Oczywiście matka zostaje w izolatorze.

3. Po czterech...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów


Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. IV

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. V

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. VI

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. II

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. I

Janusz Mazurek
Kiełpińska 6/15
01-707 Warszawa

tel. 022 835-29-96 dom
022 782-32-55 pasieka


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"