fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym cz. II

W kwietniu i maju rodziny są już w pełni rozwoju i czerwienie matki wynosi od 500 do 1 500 jajeczek na dobę. Moim głównym zadaniem w tym okresie jest pomagać pszczołom i chronić je przed wszelkimi zagrożeniami ze strony przyrody. W żadnym przypadku nie można dopuścić do zahamowania czerwienia.

Nawet kiedy w nocy zdarzą się przymrozki lub przez cały tydzień będzie padał deszcz, nie powinno to mieć wpływu na obniżenie intensywności czerwienia matki. Obowiązkiem pszczelarza w tym czasie jest posiadanie pełnej wiedzy na temat aktualnej sytuacji pokarmowej każdej rodziny.


Wygląd tytułowej strony kartki dla każdego ula
(wykorzystuję dwie strony)

Jeżeli wystąpią braki pokarmowe, głównie pierzgi, trzeba natychmiast je uzupełnić ramkami zapasowymi, które każdy pszczelarz powinien posiadać.

Aby panować nad aktualną sytuacją biologiczną rodziny i móc kierować pszczołami, trzeba mieć odpowiednio do tego celu przystosowane narzędzia. Są nimi:

1. Wysokie dennice z szybami, umożliwiające między innymi diagnostyczną kontrolę pszczelej budowy pod ramkami gniazda oraz informujące pszczelarza o sile i nastroju rodziny.

2. Wielofunkcyjne podkarmiaczki powałkowe, pozwalające pszczelarzowi dostarczać pszczołom wszelkich pokarmów w każdych okolicznościach i w najlepszych warunkach cieplnych, umożliwiających ich szybkie wykorzystanie.

3. Izolatory ograniczające matkę w czerwieniu, pozwalające...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

16 kwietnia

Jak widać na drugim słupku, zapasy miodu są w dalszym ciągu niewystarczające (górny rząd). W środku gniazda, gdzie pszczoły grzeją czerw, same jedynki (po 10%), a powinny być co najmniej trójki (30%). W dalszym ciągu trwa niesprzyjająca dla lotów pszczół pogoda (w czasie kwitnienia wierzby padało).


Fot. Janusz Mazurek

Dlatego wstawiam do dennicy (D), ewentualnie za zatwór (zz), ramkę z zapasami miodu 70% i w części odsklepiam (+RZ7Do). Gdybym ją włożył nieodsklepioną, pszczoły bez problemu same by to zrobiły, ale oszczędzam w tym czasie ich energię, jak tylko można. Każdą ilość dodanego pokarmu pszczoły zużywają w tempie ekspresowym na karmienie czerwia, którego już jest dużo.

Porównując z poprzednim słupkiem (dwa tygodnie wcześniej), kiedy suma dolnego rzędu wynosiła tylko „7”, teraz jest już „29”, a więc cztery razy więcej, co świadczy o...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Poniższe dane są częścią specjalnego zestawu informacji w mojej książce pasiecznej dotyczących:

1. wielkości siły każdej rodziny (według obrazu w dennicy),

2. aktualnej ilości ramek w każdej rodzinie.

Są one zebrane w oddzielnym miejscu książki pasiecznej i aktualizowane po każdym przeglądzie (patrz tabela 1).


Tabela 1.


Jak widać w zestawieniu, mimo że rodziny były jednakowo przygotowane do zimowli, to okres ten przetrwały z różnym skutkiem. W czasie tej kontroli sprawdzam najpierw rodziny z oceną zero, to jest te, które wzbudzają najwięcej wątpliwości co do ich stanu biologicznego po zimowli. Takie rodziny są cztery.

Ul nr 1 - Pszczoły przezimowały na 6 ramkach. Tylko dwie ostatnie ramki mają jeszcze pokarm. Nie ma czerwia, a więc oczywiście i matki. Co się stało? Nie wiem. Likwiduję. Przenoszę dwie pozostałe ramki z zapasami do ula nr 2, obok.

Ul nr 30 – To tylko puste stanowisko. Na tym miejscu żadna rodzina nigdy nie wyprodukowała miodu.

W końcu okazało się, że pod nim jest żyła wodna. Najciekawsze jest to, że w odległości jednego metra stoi ul nr 29, który zawsze jest rekordowy.

Ul nr 35 - Rodzina nie przeżyła. Nic dziwnego, cały rok walczyłem, aby przyjęły matkę. W końcu się udało, ale bardzo późno. W październiku, w czasie ostatniego przeglądu, były jeszcze dwie ramki czerwia. To je ostatecznie wykończyło. Ten praktyczny eksperyment potwierdził teorię.

Ul nr 36 - Przezimowały na 7 ramkach. Na wszystkich jest pokarm. Rodzina bez czerwia, ale z dwoma matecznikami z mleczkiem. Matkę pszczoły usunęły wiosną. Dlaczego? Już jesienią zauważyłem, że dwie tylne nóżki miała bezwładne. Wniosek? Pszczoły zdecydowały się wymienić matkę. Rodzinę zlikwidowałem i resztę pszczół połączyłem.

W ten sposób, dzięki błyskawicznej kontroli, wyeliminowałem z pasieki rodziny zbędne i przygotowałem nowe stanowiska i ule do ponownego zasiedlenia (po ich opaleniu płomieniem gazowym). Pozostałe rodziny rozwijały się normalnie.

Wracam do czynności w ulu numer 11 i wykonuję trzeci zapis.

30 kwietnia

Jest pogoda, duże loty. Rodzina jest w pełnym dynamicznym rozwoju. Świadczy o tym ilość czerwia prawie we wszystkich ramkach już w czasie poprzedniego przeglądu. Dlatego teraz sprawdzam tylko ostatnią ramkę, która, jak było do przewidzenia, jest zapełniona czerwiem (8) cz! (patrz tabela 2).


Tabela 2.

W takiej sytuacji dodaję jeszcze jedną ramkę suszu do środka gniazda (pozwala na to już siła rodziny) +R(5) i jako ostatnią, dziesiątą (10), pustą ramkę bez drutów, nazywaną w moim zapisie snozem (S), która spełnia rolę ramki pracy, do wolnej zabudowy przez młode pszczoły.

W przeciwnym razie będą one przerabiały komórki w gnieździe na trutowe. Oczywiście pszczelarz musi...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Po upływie 10 dni wykonuję dalsze czynności uwidocznione w czwartym zapisie (patrz tabela 3).


Tabela 3.


Objaśnienia:

Scko = snoz (ramka pracy) z czerwiem krytym i otwartym
RP = ramka z pierzgą,
Rck = ramka z czerwiem krytym,
RW = ramka z węzą

10 maja

W całej ramce pracy (S) już jest odbudowany plaster trutowy z jajeczkami i w części z larwami. Spóźniłem się z kontrolą. Wskazuje na to kontrola dennicy. Mimo poszerzenia gniazda o dwie ramki w czasie poprzedniego przeglądu gruba warstwa pszczół pod nimi nie zmniejszyła się, a wręcz odwrotnie, sięga już 10 cm. Pszczoły wybudowały jeszcze trzy duże plastry pod ramkami.

Wszystko to świadczy o dynamicznym rozwoju rodziny, mimo niesprzyjającej aury. Na pewno też odegrała dużą rolę moja pomoc w postaci...

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

W następnym numerze „Pasieki” opiszę czynności związane z przygotowaniami do głównego pożytku i jego wykorzystaniem.


Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. III

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. IV

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym Cz. V

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. VI

Rok pszczelarski w zapisie cyfrowo-literowym. Cz. I

Janusz Mazurek
Kiełpińska 6/15
01-707 Warszawa
tel. 022 835-29-96 dom
022 782-32-55 pasieka


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"