fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 56

Badania nad aktywnością antybiotyczną polskich miodów odmianowych

Badania nad aktywnością antybiotyczną krajowych miodów odmianowych prowadzone są od dawna. Pierwsze badania wykonane przez Rychlik i Doleżal (1961) opierały się na metodzie określania wartości inhibinowej miodu. Na ich podstawie ustalono, że najwyższą aktywnością antybiotyczną odznaczały się miody spadziowe (wartości inhibinowe w granicach 4,0-5,0).

Średnią aktywność wykazywały miody: lipowy, wrzosowy i rzepakowy (wartości inhibinowe w granicach 1,5-3,0), a najniższą miody: koniczynowy, akacjowy i mniszkowy (wartości inhibinowe w granicach 0-0,5).

honey-4743578
Fot. jamstraightuk, Pixabay

Nieco inne wyniki badań zaprezentowały Szczęsna i Rybak-Chmielewska (1997). Stosując nieznacznie zmodyfikowaną metodę inhibinową, stwierdziły one, że wysoką aktywność antybiotyczną wykazywały miody: gryczany, lipowy, wielokwiatowy letni, wrzosowy, nektarowo-spadziowy i spadziowy (wartości inhibinowe w granicach 5,9-7,8), natomiast niską aktywność przejawiały miody: wielokwiatowy wiosenny, akacjowy, z sadów i rzepakowy (wartości inhibinowe w granicach 0,7-1,0).

Jeszcze inne dane uzyskano w ramach badań własnych, także opartych na określaniu wartości inhibinowych (Hołderna-Kędzia i Kędzia, 2005). Najwyższą aktywnością antybiotyczną odznaczały się miody: nawłociowy, ze spadzi iglastej, wrzosowy i gryczany (wartości inhibinowe w granicach 3,1-3,6).

Nieco niższą aktywność antybiotyczną stwierdzono w przypadku miodów: akacjowego, lipowego, rzepakowego, mniszkowego, nostrzykowego i malinowego (wartości inhibinowe w granicach 2,7-2,8), natomiast najniższą aktywność anybiotyczną stwierdzono w przypadku miodu wielokwiatowego (wartość inhibinowa na poziomie 1,8).

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Celem badań było przeanalizowanie aktywności antybiotycznej możliwie dużej liczby prób polskich miodów odmianowych, pozyskiwanych przez wiele lat i pochodzących od dużej liczby producentów. Miało to do minimum zmniejszyć błędy wynikające z małej liczby prób i małego kręgu producentów miodu.

Ponadto postanowiono porównać aktywność antybiotyczną miodów krajowych z aktywnością oznaczanego dotychczas miodu manuka (niezależnie od jego kwalifikacji) oraz innych zagranicznych miodów nektarowych.

Badaniami objęto 710 próbek miodów odmianowych, w tym 490 próbek krajowych i 220 próbek miodu manuka. Wśród polskich miodów uwzględniono: 22 próbki nawłociowego, 63 próbki gryczanego, 15 próbek nektarowo-spadziowego, 60 próbek lipowego, 54 próbki spadziowego (głównie ze spadzi iglastej), 57 próbek wrzosowego, 13 próbek rzepakowego, 141 próbek wielokwiatowego, 37 próbek akacjowego i 28 próbek innych miodów nektarowych.

Próbki miodów pochodziły od 20 dużych producentów miodu w kraju oraz od 135 indywidualnych pszczelarzy.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Przedstawiony stan aktywności krajowych miodów odmianowych potwierdza w dużym stopniu ich analiza pod kątem wysokiej aktywności antybiotycznej (≥ 32 JA/g). Okazało się, że w największej ilości próbki takie występują w miodzie nawłociowym (50,0%), co przedstawiono w tabeli 2.

Nieco niższą aktywność reprezentują miody: gryczany, spadziowy i lipowy (35,0-44,7%), a jeszcze niższą miody: nektarowo-spadziowy, wrzosowy i wielokwiatowy (22,0-33,3%). Tylko pojedyncze próbki miodu wykazywały wysoką aktywność antybiotyczną: rzepakowy, akacjowy i inne odmiany miodów nektarowych (7,1–16,8%). Zaskakujące na tym tle są próbki miodu manuka o wysokiej aktywności antybiotycznej (14,1%).

Tabela 1. Aktywność antybiotyczna krajowych miodów odmianowych i miodu manuka

Odmiana miodu

Liczba prób

Średnia aktywność antybiotyczna (JA/g miodu)

Nawłociowy

22

27,3

Gryczany

63

31,5

Nektarowo-spadziowy

15

29,3

Lipowy

60

22,9

Spadziowy

54

23,4

Wrzosowy

57

21,7

Rzepakowy

13

16,8

Wielokwiatowy

141

15,6

Nektarowe – inne odmiany*

28

10,7

Akacjowy

37

13,2

Manuka

220

15,9

Łącznie

710

20,8

*Faceliowy (10), mniszkowy (5), malinowy i borówkowy (po 3), nostrzykowy (2), ogórecznikowy, słonecznikowy, jeżówkowy, szałwiowy i bluszczowy (po 1)

Tabela 2. Aktywność antybiotyczna badanych próbek miodów odmianowych.

Odmiana miodu

Liczba prób

Próbki miodu o wysokiej aktywności antybiotycznej

liczba

procent

Nawłociowy

22

11

50,0

Spadziowy

54

22

40,7

Gryczany

63

28

44,4

Lipowy

60

21

35,0

Nektarowo-spadziowy

15

5

33,3

Wrzosowy

57

14

24,6

Wielokwiatowy

141

31

22,0

Rzepakowy

13

2

16,8

Akacjowy

37

4

10,8

Nektarowe – inne odmiany

28

2

7,1

Manuka

220

31

14,1

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:

  1. Wśród krajowych miodów odmianowych najwyższą aktywnością antybiotyczną wyróżniają się miody: gryczany, nektarowo-spadziowy, nawłociowy, spadziowy, lipowy i wrzosowy.
  2. Nieco niższą aktywnością antybiotyczną charakteryzują się miody: rzepakowy, wielokwiatowy i akacjowy. Podobną aktywnością antybiotyczną odznacza się nowozelandzki miód manuka.
  3. Natomiast inne krajowe miody odmianowe wykazują niską aktywnością antybiotyczną.

Prof. dr hab. Bogdan Kędzia,
mgr Elżbieta Hołderna-Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu


 Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"


e-Prenumerata to pełny dostęp do książek i numerów czasopisma „Pasieka” w aplikacji mobilnej i w serwisie www.pasieka24.pl Wszystkie numery czasopisma „Pasieka” oraz książki w...

Prenumerata „Pasieki” Czasopismo „Pasieka” to pismo dla pszczelarzy z pasją. Wydawane jako dwumiesięcznik w ciągu roku ukazuje się 6 numerów. Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych...

Ostatnio dodane

Mikołaj Stroiński nominowany do amerykańskiej nagrody G.A.N.G. w 4...

ze świata

Kobiałka Teresa  - avatar Kobiałka Teresa , 21-02-2020

Sierpień Sierpień to jeden z najważniejszych miesięcy w pracy pasiecznej...

Choroby pszczół miodnych

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł, 19-02-2020

Maj Maj dla większości dorosłych rodaków kojarzy się z kwitnącymi...

Choroby pszczół miodnych

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł, 19-02-2020

Marzec Marzec jest chyba najbardziej wyczekiwanym przez brać pszczelarską miesiącem...

Choroby pszczół miodnych

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł, 19-02-2020

Kwiecień Kwiecień, jak głosi jego nazwa, to miesiąc rozwoju kwiatów...

Choroby pszczół miodnych

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł, 19-02-2020

Lipiec Występowanie rójek w lipcu jest bardzo powszechne. Zdarzać się...

Choroby pszczół miodnych

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł, 19-02-2020

Listopad Listopad, podobnie jak marzec, jest bardzo zmiennym miesiącem pod...

Choroby pszczół miodnych

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł, 19-02-2020

Wrzesień Odwiedzając pasiekę, widzimy, że pomimo kalendarzowego lata do naszych...

Choroby pszczół miodnych

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł, 19-02-2020

Czerwiec Wielu pszczelarzy kojarzy czerwiec jako miesiąc typowo pszczelarski, gdyż...

Choroby pszczół miodnych

Chorbiński Paweł - avatar Chorbiński Paweł, 19-02-2020