fbpx

NEWS:

w wydaniu tradycyjnym (papierowym) strona: 0

DOKARMIANIE RODZIN PSZCZELICH

Konieczność karmienia pszczół wynika z faktu, że pszczelarz zabiera pszczołom ich naturalny pokarm, czyli miód. W naszym klimacie o surowych zimach, pszczelarz musi podać pszczołom pokarm zastępczy.                                                   

Poza tym warunki pożytkowe, bardzo zróżnicowane w zależności od regionu i pory roku, mogą spowodować konieczność dokarmiania pszczół w trakcie sezonu, aby wypełnić przerwę w pożytku i nie wstrzymywać rozwoju rodziny. Przy tworzeniu odkładów oraz hodowli matek także powstaje konieczność dokarmiania.

Naturalnym pokarmem pszczół jest miód, który przygotowują one z surowców naturalnych, czyli nektaru i spadzi. W zależności od źródła pożytku surowce te zawierają fruktozę, glukozę i sacharozę oraz nieznaczne ilości maltozy i innych rodzajów cukrów.

Oprócz klasycznego pokarmu, czyli roztworu cukru przygotowywanego przez pszczelarza we własnym zakresie, od kilkunastu lat stosuje się syropy inwerowane, w których sacharoza w znacznej części jest już rozłożona na cukry proste. Inwert otrzymuje się z sacharozy na drodze procesu chemicznego zwanego inwersją.

Cukry w syropie inwertowanym powinny stanowić od 70% do 72% suchej masy, co oznacza, że wody powinno być nie więcej niż 30%. Rzadszy syrop mógłby zacząć fermentować w pojemnikach jeszcze przed podkarmieniem nim pszczół. Na suchą masę syropu powinny składać się głównie cukry dobrze przyswajane przez pszczoły – fruktoza, glukoza i sacharoza. Ilość sacharozy w suchej masie nie powinna przekraczać 30%.

Stosunek ilościowy fruktozy do glukozy powinien wynosić 1,26 części fruktozy na 1 część glukozy. Taka przewaga fruktozy sprawi, że syrop nie będzie szybko krystalizował. Syrop inwertowany nie powinien   zawierać innych cukrów lub jedynie minimalne ich ilości. Od dziesiątków lat syrop inwertowany oraz inne pokarmy na bazie sacharozy produkowane są w Niemczech przez firmę Südzucker AG z siedzibą w Mannheim i sprzedawane pod handlową nazwą Apiinvert.

Apiinvert wytworzony z sacharozyi jej „cegiełek” – fruktozy i glukozy, czyli substancji stanowiących ponad  90% masy suchej miodów kwiatowych nie zawiera żadnych cukrów, które mogłyby być obciążające dla układu pokarmowego pszczoły. Wysoka zawartość fruktozy powoduje niską skłonność do krystalizacji w plastrze, nawet przy niskich temperaturach. Tym samym można prawie w 100% wykluczyć możliwość śmierci głodowej pszczół napełnym plastrze. Ze względu na swój skład Apiinvert jest niemalże idealnym pokarmem pszczelim, szczególnie do karmienia zimowego.

Zalety Apiinvertu to:

• gotowość do użycia natychmiast, bez dodawania wody,

• idealna konsystencja, nieulegnie krystalizacji w plastrze miodu,

•szybkie złożenie w plastrze, możliwe karmienie późną jesienią,

• pełne wykorzystanie pokarmu dzięki wysokiej zawartości substancji suchej,

• stabilność pod względem mikrobiologicznym,

• długi okres przechowywania.


Kilka słów o ekonomii.

Aby porównać koszty i korzyści stosowania różnych pokarmów dla pszczół, nie wystarczy przyjrzeć się tylko i wyłącznie cenie sprzedaży danego produktu. W celu ustalenia realnych kosztów należy wziąć pod uwagę ilość pokarmu składowaną w plastrze, z której pszczoła może efektywnie skorzystać.

alt


zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

Rafał Krawczyk Zamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"