fbpx

NEWS:

Rozmnażanie roślin

Rośliny można rozmnażać w sposób generatywny, czyli płciowy (siew nasion) i wegetatywny, czyli bezpłciowy (podział całych roślin lub ich części).

Rozmnażanie generatywne

Ten sposób rozmnażania jest bardzo szybki, tani i prosty a uzyskane rośliny potomne są liczne i bardziej żywotne w porównaniu z tymi rozmnażanymi wegetatywnie. Minusem jest to, że rośliny potomne wykazują zróżnicowanie pod względem genetycznym i nie zawsze powtarzają cechy rośliny matecznej.

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

U niektórych gatunków, nasiona wykształcone w tym samym owocu wykazują różny stopień dojrzałości oraz głębokości spoczynku i nie są zdolne do wykiełkowania tuż po zbiorze – aby wyrównać te procesy stosuje się stratyfikację.

W tym celu nasiona przechowuje się w wilgotnym piasku lub torfie w temp. 0-8°C przez kilka miesięcy. Zabieg ten pozwala na szybkie i równomierne wykiełkowanie nasion.

Nasiona wysiewane są:

 • Bezpośrednio do gruntu – na miejsce docelowe np. facelię błękitną. Na małych areałach można to zrobić ręcznie, na większych używa się siewników.
 • Na rozsadnik/pod osłony – u roślin, które mają dłuższy okres wegetacji lub są wrażliwe na niższe temperatury zaleca się sporządzanie rozsady. W tym celu nasiona wysiewane są na rozsadnik, do inspektu lub pod osłony (tunel foliowy, szklarnia), a po ukazaniu się wschodów, rozsadę pikuje się do doniczek (najczęściej wielodoniczek) lub na miejsce stałe.

Rozmnażanie wegetatywne

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

 • Podział – polega na rozerwaniu lub rozcięciu roślin, zwłaszcza tych, które wykształcają tzw. karpę korzeniową (np. złotlin japoński) na kilka mniejszych fragmentów i wysadzeniu na miejsce stałe. Przy tym sposobie rozmnażania uzyskuje się niewielką ilość roślin potomnych. Przy podziale należy zwrócić uwagę, by każda z części miała minimum 2-3 oczka (pączki) np. lepiężnik różowy.
 • Za pomocą organów spichrzowych: kłączy, rozłogów, cebul, bulw, korzeni bulwiastych. Można wykorzystać całe organy oddzielone od rośliny matecznej (np. rannik zimowy) lub ich fragmenty (np. hiacynt).
 • Za pomocą nadziemnych rozłogów lub wici, które zakorzeniają się w węzłach, a z ich pączków wyrastają nowe pędy. Tak rozmnaża się np. dąbrówkę rozłogową.
 • Odrosty korzeniowe – to pędy nadziemne rozwijające się z płytko rosnących korzeni bocznych. Po odcięciu od rośliny matecznej mogą być wykorzystane do rozmnażania (np. pędy śliwy tarniny, zawilca japońskiego).
 • Sadzonki – są to części roślin odcięte od rośliny matecznej, zdolne do ukorzenienia się i wykształcenia pędów. Sadzonki mogą być pobierane z pędów nadziemnych i podziemnych, korzeni oraz liści.
 • Sadzonki pędowe (np. wierzby) wykazują biegunowość, co oznacza, że korzenie rozwiną się tylko z jej morfologicznie dolnej części. Przygotowując sadzonki należy o tym pamiętać, zaznaczając ich „górę” i „dół”. W zależności od stopnia zdrewnienia wyróżnia się sadzonki:
 • Zielne – na ogół sporządzane są z wierzchołkowych części pędów roślin zielnych (np. pelargonii). Najczęściej mają długość 5-10 cm i 2-3 wykształcone liście, które należy skrócić, gdy są za duże (aby tym samym ograniczyć powierzchnię parowania). Do ukorzenienia się, sadzonki wymagają wysokiej wilgotności – co w warunkach domowych można osiągnąć przez nakładanie np. osłon z folii.
 • Słabo zdrewniałe i półzdrewniałe – wykonywane są na ogół z pędów roślin drzewiastych. Sadzonki słabo zdrewniałe sporządza się od wiosny do VII, sadzonki półzdrewniałe w VII-IX.
 • Zdrewniałe (= sztobry) – pobierane są w okresie zimowego spoczynku roślin drzewiastych zrzucających liście na zimę (np. ligustr pospolity). Sadzonki powinny mieć długość ok. 15-25 cm oraz grubość ołówka. Pędy (na sadzonki) należy wycinać po pierwszych mrozach i przechowywać zadołowane w wilgotnym piasku w temp. ok. 0°C. Zimą sporządza się z nich sadzonki, wysadza wiosną w ten sposób, by nad ziemię wystawał tylko najwyższy pąk.
 • Sadzonki korzeniowe – uzyskuje się przez odcięcie fragmentów korzeni, które mają zdolność wypuszczania pędów nadziemnych z pączków przybyszowych. Tak rozmnaża się np. maliny.
 • Sadzonki liściowe – sporządzane są z całych liści lub ich fragmentów, które ukorzeniają się i wydają pędy nadziemne jak np. sadzonki begonii królewskiej.
 • Odkłady:

zablokowane [...] - część treści ukryta, w całości dostępna tylko dla zalogowanych e-Prenumeratorów

 • Szczepienie – to wyższy poziom sztuki ogrodniczej, do wykonania raczej tylko przez fachowców. Polega na pobraniu młodego pędu z kilkoma oczkami tzw. zraza i przeniesieniu go na odpowiednio przycięty pęd innej rośliny tzw. podkładkę. W ten sposób szczepi się np. szlachetne odmiany jabłoni i innych drzew owocowych na tzw. dziczkach lub odmianach mniej odpornych na warunki klimatyczne, choroby lub niepowtarzających cech podczas rozmnażania z siewu.
 • Okulizacja – to trudny zabieg udający się jedynie doświadczonym ogrodnikom. Polega na pobraniu pojedynczego oczka (pąka) ze zraza i umieszczeniu go na podkładce, np. szlachetne odmiany róż okulizuje się na róży dzikiej.
dalia%20zmienna%20(4)
Dalia zmienna. Fot. Aneta Sulborska

 Wydanie tradycyjneZamów prenumeratę czasopisma "Pasieka"

Rośliny pożytkowe


Rośliny pożytkowe