fbpx

NEWS:

Jak pandemia wpłynęła na pszczelarstwo światowe?

Pszczelarstwo światowe

Zdjęcie: Freepik.

Ograniczenia wywołane pandemią spowodowały istotny uszczerbek w pszczelarstwie wielu krajów świata i utrudniły rozwiązanie problemów tej branży.

Skutki pandemii dla pszczelarstwa mogą być następujące:

- Zostały naruszone główne produkcyjne i logistyczne węzły przemysłu pszczelarskiego.

- Z powodu kwarantanny zamknięto jarmarki i festiwale, a także hurtownie, fermy i inne rynki, co pozbawiło pszczelarzy ważnych punktów zbytu.

- Rosnące koszty transportu utrudniły pszczelarzom wyjazdy z pasiekami na tereny pożytkowe.

- Zamknięcie granic państwowych pozbawiło komercyjne gospodarstwa pasieczne USA, Kanady i innych krajów rozwiniętych możliwości werbowania sezonowych pracowników zza granicy; spowodowało zakłócenia w międzynarodowym handlu odkładami i matkami pszczelimi.

- Bezpośrednie kontakty między głównymi „graczami” branży zostały utrudnione. Odwołano, przeniesiono lub zmieniono formę na online kongresy pszczelarskie, zjazdy, konferencje i inne fora, a także szkoły i kursy pszczelarskie. Nie wszyscy pszczelarze okazali się gotowi na takie zmiany.

- Zmiany zaszły również w pracach międzynarodowych stowarzyszeń pszczelarskich. Z 2021 na 2022 rok zmieniono termin 47. Kongresu Apimondii w Rosji, odbędzie się on w formie hybrydowej: online i offline. Analogiczne zmiany zaszły w pracy dziesiątek międzynarodowych i regionalnych stowarzyszeń. Mogą zostać również przesunięte terminy kolejnego, 48. Kongresu Apimondia, mającego odbyć się w Chile – z 2022 na 2023 rok.

- Wstrzymano realizację i opracowanie programów dotacyjnych dla pszczelarstwa w krajach, w których pszczelarstwu „w epoce przed koroną” poświęcano podwyższoną uwagę.

- Skomplikowało się przeprowadzanie badań naukowych. Według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia COLOSS, zajmującego się badaniem pszczół i zrzeszającego 1400 naukowców i specjalistów z ponad 100 krajów, działalność naukowa na 36 kierunkach została znacznie utrudniona. Szczególnie ucierpiały kontakty z kolegami podczas konferencji, badania laboratoryjne i terenowe, pobieranie próbek oraz zajęcia dydaktyczne.

- Zmniejszyła się baza informacyjna pszczelarzy, liczba wywiadów i publikacji materiałów przeglądowych i analitycznych na temat stanu rzeczy w branży. Ilość badań na temat skutków pandemii dla światowego pszczelarstwa można na razie policzyć na palcach jednej ręki. Zdecydowana większość publikacji sprowadza się do oceny stanu pszczelarstwa poszczególnych krajów.

Wśród opinii o niszczycielskich skutkach pandemii dla różnych sektorów gospodarki, a przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, dominuje pogląd, że pszczelarstwo stanie się jedną z bezbronnych ofiar koronawirusa. Jednakże wniosek ten okazał się prawdziwy tylko dla niektórych krajów, ale nie dla światowego pszczelarstwa w całości. W pszczelarstwie krajów półkuli północnej szok związany z wiosenną kwarantanną w 2020 r. został złamany w połowie lata, a zgromadzone doświadczenie okazało się bardzo przydatne dla krajów półkuli południowej, w których szczyt sezonu pszczelarskiego przypada na styczeń.

Lata 2020 i 2021 okazały się sprzyjające dla światowego pszczelarstwa. Pandemia stymulowała popyt na miód jako wzmacniający odporność produkt naturalny. Rezultatem tego stał się wzrost cen zakupowych i eksportowych na miód i zwiększenie dochodów wszystkich uczestników „miodowej industrii”.

Czytaj także: Baszkirski miód

Charakterystyczne w tym względzie jest to, że 50% kanadyjskich pszczelarzy biorących udział w badaniu spadków rodzin pszczelich podczas zimowli na przełomie 2020/2021 stwierdziło, że w ogóle nie odczuwało żadnych negatywnych skutków dla ich gospodarstw pszczelarskich z powodu pandemii. Według badań przeprowadzonych w Turcji straty lokalnego pszczelarstwa spowodowane zmianami klimatu w 2020 r. przekroczyły straty spowodowane pandemią.

Ograniczenia związane z pandemią zmusiły wielu pszczelarzy przyswoić Internet w celach podtrzymania kontaktów z kolegami i partnerami handlowymi, poszukiwań rynku zbytu produkcji, zaznajomienia się z zagranicznymi technologiami i doświadczenia rozwiązywania pszczelarskich problemów.

Eksperci uważają, że ograniczenie szkodliwych emisji przemysłowych, a także w transporcie drogowym i innym miało korzystny wpływ na środowisko, zdrowie pszczół i jakość miodu.

W 2020 roku wartość światowego eksportu miodu zwiększyła się na 15,3% i wyniosła 2,3 mld $. Ilość eksportowanej patoki zwiększyła się do 19,7% i wyniosła 765 tys. ton. Średnia eksportowa cena miodu wzrosła z 3110 do 3166 $ za tonę. Przy tym gwałtownie zwiększył się rozdźwięk pomiędzy ceną miodu o gwarantowanej wysokiej jakości i tego o niskiej reputacji. Dla przykładu średnia cena eksportowa tony nowozelandzkiego miodu (22927 $) 17 razy przewyższyła cenę wietnamskiego miodu (1351 $). Warto zaznaczyć, że nowozelandzcy pszczelarze produkują duże ilości kosztownego miodu manuka. Znacznie wzrosły ceny miodu organicznego z Brazylii i innych krajów.

Znaczny wzrost poziomu eksportu miodu był możliwy dzięki zwiększeniu jego produkcji w krajach eksportujących. Istnieją powody, by sądzić, że produkcja miodu na świecie w 2020 r. zbliżyła się do 2 mln ton (w 2019 r. – 1,9 mln ton, według FAO), a nawet przekroczyła ten poziom.

Należy brać pod uwagę, że statystyki światowego eksportu miodu zniekształca odsprzedaż miodu. Sprzedaż przetworzonego miodu surowego z krajów rozwijających się, pod „etykietą” sprzedawania droższych produktów własnych, jest szeroko praktykowana przez Niemcy, Belgię, Holandię czy Hiszpanię, a także inne kraje UE czy Azji. W rezultacie znaczna część miodu na światowym rynku co najmniej dwukrotnie „zmienia swoje obywatelstwo”. Można mówić nawet o 150–200 tys. ton takiego miodu.

Czytaj także: Inwazyjne pszczoły

Według Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w 2020 roku Rosja wyprodukowała 66 tys. ton miodu – o 4,4% więcej niż w 2019 roku. Wzrost eksportu rosyjskiego miodu miał miejsce w 2020 roku i w pierwszej połowie 2021 roku.

W 2020 roku znacznie zmieniło się rozłożenie sił między głównymi światowymi eksporterami miodu. Liderem pod względem wartości eksportu została Nowa Zelandia, która wyprzedziła Chiny znajdujące się na prowadzeniu od końca zeszłego wieku. O ponad 40% jest zwiększyła się wartość eksportowanego miodu z Brazylii, Polski i Wietnamu. O 17% zmniejszył się wskaźnik Indii i o 12% – Meksyku.

TOP-10 krajów- eksporterów miodu w 2020 roku (wg wartości w mln $):

 

 

Kraj

2019      

2020

1

Nowa Zelandia    

229

328

2

Chiny

235

254

3

Argentyna

156

170

4

Niemcy

133

146

5

Ukraina

101

139

6

Hiszpania

88

112

7

Brazylia

68

99

8

Węgry

85

95

9

Indie

101

83

10

Wietnam

52

75

Źródło: Dane UN COMTRADE i International Trade Center.

TOP-10 krajów-eksporterów miodu (wg wielkości, w tys. ton):

 

 

Kraj

   2019

  2020

1

Chiny

121

132

2

Ukraina

56

81

3

Argentyna     

65

71

4

Wietnam

-

57

5

Indie

65

54

6

Brazylia

30

46

7

Niemcy

25

29

8

Hiszpania

22

28

9

Polska

17

24

10

Węgry

21

23

Rosja w 2020 roku eksportowała 2802 tony miodu (w 2019 było to 2401 ton) i wg tego wskaźnika zajęła 34. Pod względem wartości eksportowanego miodu (5034 tys. $) zajęła 40 miejsce (w 2019 roku było to 5565 tys. $).

Wśród importerów miodu, tak jak i przez inne lata, na prowadzeniu znalazły się USA, Niemcy i Japonia.

TOP-10 krajów-importerów miodu (wg wartości, mln $):

 

 

  Kraj

  2019

  2020

1

  USA

  430

  441

2

  Niemcy

  255

  273

3

  Japonia

  118

  178

4

  Francja

  118

  129

5

  Wielka Brytania

  111

  120

6

  Arabia Saudyjska

  73

  105

7

  Chiny

  85

  89

8

  Włochy

  80

  84

9

  Polska

  62

  79

10

  Belgia

  64

  70

TOP-10 krajów-importerów miodu (wg wielkości, tys. ton):

 

 

   Kraj

  2019   

  2020

1

  USA

  189

  197

2

  Niemcy

  82

  88

3

  Japonia

  45

  49

4

  Polska

  30

  37

5

  Francja

  33

  35

6

  Hiszpania

  27

  32

7

  Belgia

  25

  28

8

  Arabia Saudyjska

  18

  24

9

  Włochy 

  24

  22

10

  Holandia

  15

  18

Fałszowanie miodu pozostaje jednym z najbardziej bolesnych problemów współczesnego pszczelarstwa. Według oceny firmy consultingowej Decernis, w latach 2020 i 2021 miód zajmował piąte miejsce pod względem najczęściej podrabianych produktów spożywczych – zaraz po owocach morza, mięsie, nabiale i alkoholach. Według innych ocen patoka zajmuje trzecie miejsce – tuż po mleku i oliwie.

Zatrważająca sytuacja z fałszowaniem miodu na świecie zmusiła Kongres Apimondii w 2020 roku do wydania szeregu surowych oświadczeń i ostrzeżeń. Według zarządu Apimondii, w dzisiejszych czasach udział podrobionego miodu na światowym rynku wynosi ponad 1/3. Temat walki z fałszowaniem patoki był jednym z dominujących tematów podczas Kongresu, który odbył się w 2019 roku w Kanadzie i podobnego tonu będzie można spodziewać się zapewne podczas najbliższego Kongresu w Rosji.

Czytaj także: Pyłek wspiera odporność pszczół na pestycydy

Miód na zachodzie fałszują głównie firmy duże, handlowo-spożywcze i importerzy. Słabość i dezintegracja stowarzyszeń pszczelarskich wszystkich szczebli z powodu pandemii, a także obojętność władz na potrzeby pszczelarstwa, nie pozwalają na osiągnięcie sukcesów w walce z fałszowaniem miodu w żadnym z krajów świata.

Najdalej w walce z fałszowaniem miodu posunęły się amerykańskie stowarzyszenia pszczelarskie, które początkiem 2021 roku podały do sądu grupę firm – wiodących importerów, przetwórców i sprzedawców miodu, a także firmę certyfikującą miód oraz laboratoria testujące miód – oskarżając je o podważanie fundamentów amerykańskiego pszczelarstwa i destabilizacji amerykańskiego rynku miodu. Równolegle trzy amerykańskie stowarzyszenia pszczelarskie zażądały od władz ograniczenia dumpingu miodu z Argentyny, Brazylii, Wietnamu, Indii i Ukrainy. Rezultatem tych akcji stał się wzrost popytu i cen zakupowych rodzimego amerykańskiego miodu.

Wysoki poziom strat pszczół miodnych przekreśla sukcesy pszczelarstwa ostatnich lat. W USA upadki rodzin pszczelich przewyższają 40%. Do tego poziomu zbliża się również Kanada i kilka krajów Ameryki Łacińskiej. W większości krajów UE masowa śmierć pszczół wynosi 10–20%. Dowiedziono, że jedną z przyczyn masowej śmierci pszczół jest intensywne wykorzystanie pestycydów do obróbki nasion i siewów słonecznika, rzepaku i innych upraw. Kampania społeczna, apelująca o zakaz używania pewnych chemikaliów we Francji i innych krajach UE, jest prowadzona od lat 90. zeszłego wieku, ale producenci pestycydów i ich lobbyści jeszcze do niedawna blokowali wszystkie starania osób trzecich.

Pod naciskiem społeczności unijnej w 2013 roku zabroniono stosowania 3 insektycydów z grupy neonikotynoidów (imidaklopryd, tiametoksam i klotianidyna) w uprawach terenowych. Zakaz ten został powtórzony w roku 2018. Jednakże walka na tym się nie zakończyła. Od 2013 do 2016 roku władze krajów UE wydały 62 zezwolenia na stosowanie neonikotynoidów w „sytuacjach awaryjnych” do przetwarzania rzepaku, buraków cukrowych, słoneczników i innych upraw, a od 2018 do 2020 roku takie pozwolenia wydano w 67 przypadkach. W związku z tym w czerwcu 2021 roku kierownictwo 35 wiodących stowarzyszeń pszczelarskich, organizacji ekologicznych i centrów badawczych krajów UE zwróciły się do Rady Europy o ograniczenie stosowania pestycydów „stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla pszczół miodnych”.

Władze Kanady w 2016 roku poinformowały o gotowości zakazu na stosowanie neonikotynoidów analogicznie z UE, ale w połowie 2021 roku oficjalnie zrezygnowały z tych planów.

W Rosji nie jest prowadzona kampania społeczna przeciwko neonikotynoidom, a liczba wydawanych zezwoleń na ich użytkowanie rośnie z roku na rok. W 2021 roku takie pozwolenia otrzymało 169 preparatów na bazie tych substancji czynnych.

W krajach rozwiniętych skala i przyczyny śmierci pszczół miodnych podczas zimy i sezonu pszczelarskiego są określane na podstawie wyników monitorowania pasiek przeprowadzanych przez stowarzyszenia pszczelarskie, ośrodki badawcze i redakcje czasopism pszczelarskich.

Produkcja i zbyt miodu organicznego pozostają ważnym kierunkiem rozwoju światowego pszczelarstwa. W 2019 roku w 61 krajach świata odnotowano 3 mln „organicznych” rodzin pszczelich. W TOP-5 pod tym względem wchodziły Brazylia (629 tys. rodzin), Zambia (368 tys.), Bułgaria (264 tys.), Rumunia (262 tys.) i Chiny (229 tys.).

Wniosek: Pandemia Covid-19 stworzyła wiele dodatkowych problemów dla światowego i krajowego pszczelarstwa, jednakże większość z nich w dzisiejszych czasach nie stanowi poważnego zagrożenia dla tej branży.

Źródło: apiword.ru

 


ze świata

14-06-2024, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Zagadka pszczelarska z USA

ze świata

11-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek w światowym handlu miodem 

ze świata

10-06-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lidl rozdawał napój dla pszczół

ze świata

23-04-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niesamowita zdolność trzmieli

ze świata

21-02-2024, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Rekordy kanadyjskiego pszczelarstwa

ze świata

05-02-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Produkcja miodu spada

ze świata

25-01-2024, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Kazachstanu

ze świata

23-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak kwiaty się poddają

ze świata

11-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Geny pszczoły-altruistki

ze świata

02-01-2024, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód ze spadzi… piewika

ze świata

20-12-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Spadek produkcji miodu w Nowej Zelandii

ze świata

17-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoła trąbalska

ze świata

13-11-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Słów kilka o pszczelarstwie Tanzanii

ze świata

09-11-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Węgier

ze świata

03-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Co jest ważne dla pszczoły?

ze świata

02-11-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły są prawo- czy leworęczne?

ze świata

24-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy chińskie pszczelarstwo padnie?

ze świata

23-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód z pola minowego

ze świata

17-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Najbardziej pszczele miasto świata

ze świata

17-10-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Amerykańska pszczoła

ze świata

28-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O muszycy pszczół

ze świata

20-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Australia się poddaje

ze świata

13-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kartel cukrowy w Niemczech

ze świata

12-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O tańcu „drżeniowym” pszczół

ze świata

07-09-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

A jednak Einstein mówił o pszczołach

ze świata

17-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kwietna łąka w King’s College

ze świata

11-08-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Szwajcarii

ze świata

11-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Porozmawiać z pszczołą

ze świata

04-08-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoła, mannoza i nowotwory

ze świata

04-08-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Syrii po wojnie domowej

ze świata

21-07-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Bułgarii

ze świata

05-07-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Podwodni zapylacze

ze świata

26-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Przez złodziei rzucił pszczelarstwo

ze świata

23-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Już jest! Szczepionka dla pszczół

ze świata

16-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak ćma do… wiśni?

ze świata

01-06-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Emocjonalne życie pszczoły

ze świata

31-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wirus pszczeli wykryty w komarze

ze świata

29-05-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Płaz zapylający?

ze świata

26-04-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak pszczoły nawigują?

ze świata

17-04-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Produkcja miodu w Chinach wciąż rośnie

ze świata

11-04-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Grecji 

ze świata

16-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Coraz mniej miodu manuka?

ze świata

13-03-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Brazylii

ze świata

13-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kto uczy tańczyć pszczołę?

ze świata

13-03-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Owady dziedziczą wiedzę społecznie

ze świata

01-03-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Kanady w 2022 roku

ze świata

28-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Fałszowanie miodu w USA

ze świata

28-02-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Filipin

ze świata

23-02-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Doświadczenie robotnicy

ze świata

17-02-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Wietnamu

ze świata

13-02-2023, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Światowy handel miodem

ze świata

25-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Genetyczne bingo

ze świata

03-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejny pasożyt pszczół w Australii

ze świata

02-01-2023, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ile pszczół w rodzinie to pracusie?

ze świata

23-12-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Chroniony szerszeń zagraża pasiekom

ze świata

23-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Cmentarny miód z Waszyngtonu

ze świata

20-12-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Cypr po klęskach żywiołowych

ze świata

20-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Weź udział w The Golden Bee Award

ze świata

16-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Lustrzana pułapka

ze świata

16-12-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Trendy w światowym pszczelarstwie

ze świata

07-12-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Rozwój pszczelarstwa Kirgistanu

ze świata

01-12-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Indie zbierają owoce słodkiej rewolucji

ze świata

29-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wirus i jajniki

ze świata

29-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowy robot zapylający jest efektywny

ze świata

17-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spadek długości życia pszczół

ze świata

14-11-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Meksyk – produkcja i eksport miodu

ze świata

10-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pestycydy w chińskim miodzie

ze świata

07-11-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy trzmiele dobrze się bawią?

ze świata

04-11-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Japonii

ze świata

27-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Elektryzująca atmosfera… roju

ze świata

21-10-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Chilijska ustawa o pszczelarstwie

ze świata

21-10-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Turcja rośnie w siłę

ze świata

20-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Poszczuła ludzi pszczołami

ze świata

17-10-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Jak w Oszu rozwijają pszczelarstwo

ze świata

11-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pożegnanie z trawą

ze świata

11-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły to ryby

ze świata

05-10-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wielkie wytruwanie pszczół

ze świata

03-10-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Portugalia – kryzys za kryzysem

ze świata

30-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Życie i śmierć pasożyta

ze świata

22-09-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Tydzień szerszenia azjatyckiego 2022

ze świata

31-08-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Nowej Zelandii w 2022 roku

ze świata

31-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły miodem dla duszy

ze świata

01-09-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Rolnictwo miejskie w tropikach

ze świata

26-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Niedźwiedzica pojadła szalonego miodu

ze świata

26-08-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Kierunek rozwoju pszczelarstwa USA

ze świata

26-08-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Rozwój kubańskiego pszczelarstwa

ze świata

24-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nowa substancja przeciwko warrozie?

ze świata

18-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pestycydy uszkadzają mózg pszczoły

ze świata

16-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Badania miodu mówią o pszczole

ze świata

09-08-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Iranu po sankcjach Zachodu

ze świata

09-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kiedy pszczole się chce?

ze świata

03-08-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Tajwan walczy z fałszowaniem miodu

ze świata

26-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Słono-słodkie gusta pszczół

ze świata

14-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O 50% mniej pestycydów do 2030?

ze świata

11-07-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Ogród działkowy jako ogród naturalny

ze świata

08-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ból pszczoły

ze świata

06-07-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Motyle, pszczoły i… bawełna

ze świata

06-07-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Brakuje pszczół na arbuzach

ze świata

01-07-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Odszkodowanie za glifosat w miodzie

ze świata

29-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Dramat australijskich pszczelarzy

ze świata

24-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Nietoperze i pszczoły

ze świata

24-06-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Rynek miodu w 2021 roku w liczbach

ze świata

10-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kawa, pszczoły i ptaki

ze świata

06-06-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sadzimy drzewa dla pszczół

ze świata

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Inwazja ropuch na ule

ze świata

11-05-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pasieka po wizycie...? 

ze świata

29-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Śmierć milionów pszczół

ze świata

19-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo Azerbejdżanu w 2021 roku

ze świata

13-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Memrystory… z miodu?!

ze świata

13-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo Kanady w 2021 roku

ze świata

07-04-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Czy słonecznik podąża za słońcem?

ze świata

07-04-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Uzbekistanu bije rekordy

ze świata

31-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły  kontra… Rosjanie?

ze świata

23-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Żel na pszczele rany?

ze świata

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Apimondia znowu w Stambule!

ze świata

18-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Grzyb, który dręczy dręcza

ze świata

16-03-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Ule, które wykrywają fale uderzeniowe

ze świata

15-03-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Finlandii

ze świata

07-03-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kongres Apimondii w Ufa odwołany

ze świata

31-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zanieczyszczenie powietrza i zapylanie

ze świata

26-01-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Chin contra pandemia

ze świata

26-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Robiąc niewiele, można robić wiele!

ze świata

17-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Spirulina dla pszczół

ze świata

11-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarze walczą o swoje

ze świata

10-01-2022, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Ciemno! To spadam!

ze świata

05-01-2022, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Ukraina – sytuacja i prognozy cen miodu

ze świata

16-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Varroa wibruje!

ze świata

13-12-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skąd pochodzą pszczoły?

ze świata

01-12-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Brazylii

ze świata

23-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Baszkirski miód

ze świata

23-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły z dystansem

ze świata

23-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak pszczoła z popiołów!

ze świata

23-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Inwazyjne pszczoły

ze świata

08-11-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Malty

ze świata

02-11-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Chile w 2021 roku

ze świata

02-11-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Miód z radiocezem

ze świata

15-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Starożytna biżuteria pszczelarska

ze świata

01-10-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Rój pszczół zażądlił pingwiny

ze świata

01-10-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Singapuru w 2021 roku

ze świata

27-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

O miodzie pszczół bezżądłowych

ze świata

14-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Mikroplastik na ciałach pszczół

ze świata

14-09-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak wytresować trzmiela

ze świata

24-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Podpalenie uli w Nottingham

ze świata

11-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Chiński robot zapyli sady?

ze świata

09-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Tureckie pszczelarstwo

ze świata

09-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Antidotum na pestycydy?

ze świata

02-08-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jak się kwiat śpieszy…

ze świata

28-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Bombowe pszczoły

ze świata

20-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo Meksyku w 2020

ze świata

12-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wiedzieć, kiedy przestać

ze świata

12-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Grzyb contra warroza

ze świata

08-07-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sommelier miodu

ze świata

25-06-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Czech

ze świata

21-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W sadach Kanady zabraknie zapylaczy?

ze świata

18-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Zerwij chodnik, posadź kwiat

ze świata

14-06-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Wosk pszczeli paliwem satelitów?

ze świata

08-06-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo Pakistanu

ze świata

17-05-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Rzepak vs jabłonie

ze świata

17-05-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo USA w 2020 roku

ze świata

27-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pismo Święte i pszczoły

ze świata

26-04-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Fotowoltaika pomoże zapylaczom?

ze świata

26-04-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczoły odminują Ukrainę i Bałkany?

ze świata

22-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Skąd się wzięły pszczele kasty?

ze świata

20-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczoły jedzą mięso?

ze świata

08-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo Kanady w 2020 roku

ze świata

06-04-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Pszczelarstwo w cieniu wojny

ze świata

26-03-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Jak się walczy z barszczem w Rosji?

ze świata

08-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Produkcja miodu w Pakistanie rośnie

ze świata

08-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Produkcja miodu w Australii spadła

ze świata

01-03-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Kolejny krok przeciw nosemozie

ze świata

22-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Coraz mniej gatunków pszczół?

ze świata

18-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odpowiedzą za spalenie pasieki

ze świata

17-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Psi nos na tropie zgnilca

ze świata

15-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Brexit – co z importem pszczół?

ze świata

12-02-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Kryzys w pszczelarstwie RPA trwa

ze świata

03-02-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Pszczelarstwo w Maroku

ze świata

02-02-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Woskowa Neferetiti

ze świata

20-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Odkryto nowy gatunek pszczoły

ze świata

19-01-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

Chorwackie pszczelarstwo

ze świata

15-01-2021, Wielińska Agnieszka - avatar Wielińska Agnieszka

 Rosyjskie pszczelarstwo w 2020 roku

ze świata

13-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Introwertyczne pszczoły

ze świata

12-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

W Odessie pszczoły wyszły z uli

ze świata

07-01-2021, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Sprytne grzyby contra pszczoły

ze świata

14-12-2020, Walerowicz Martyna - avatar Walerowicz Martyna

Jakość matki a temperatura

ze świata